Извештај са састанка са помоћником Министра просвете

Извештај са састанка са помоћником Министра просвете 

 

            На предлог директора Гимназије у Чачку, помоћник Министра просвете за средње образовање господин Милош Благојевић са саветником у Министарству просвете господином Миодрагом Савовићем посетио је школу 6.октобра 2023.године и одржао састанак, који је трајао два ипо сата, са 17 чланова Наставничког већа, који су представљали стручне активе и са представницима Ученичког парламента. Састанку су, поред директора Гимназије, присуствовали Председник Школског одбора, Председник Савета родитеља школе и Председник Синдикалне организације школе.

            Тема састанка је била анализа извршених промена у гимназијама која је урађена од школске 2018/2019. године увођењем два нова изборна предмета у првом и другом разреду, са по једним часом, а у трећем и четвром разреду са по два часа, затим материјални положај просветних радника и уопште положај просвете у друштву.

            Директор школе је у уводном делу подсетио да је крајем 2019. године и почетком 2020. покренута иницијатива Савета родитеља Гимназије у Чачку да се преиспита начин увођења нових предмета, пре свега са становишта оптерећења ученика и оправданости таквог увођења тзв.пројектне наставе. Иницијатива је заустављена у време епидемије CORONA вируса, али је данас, када је у току пета школска година примене нове „реформе“ поново веома актуелна, јер су јасне све добре и лоше стране ових измена у гимназијама.

            Господин Милош Благојевић је у уводном делу представио истраживање ЗЗВК које се бавило задовољством и мишљењем ученика увођењем ових нових програма и најавио анализу свих реформи које су урађене у претходим годинама, а која треба да се ради у наредном периоду.

            Представници Ученичког парламента су у својим дискусијама истакли да их је увођење нових предмета много оптеретило и демотивисало и да су приморани све више да уче кампањски и само за оцену, што никако није добро за њихово образовање. Без обзира што су предмети добро замишљени њихова примена, која им ускраћује часове других предмета, није добра. Самим тим, идеја веће изборности предмета у гимназијама, по мишљењу ученика се претворила у своју супротност јер је пореметила уходани гимназијски систем и ритам рада.

            У својим дискусијама професори су истакли да је несхватљиво да се изучавање нових вештина уводи као нови предмет, јер се те вештине могу стећи или се већ стичу кроз постојеће предмете (пример: Логика за трећи разред гимназије и Методологија научног истраживања. Нејасно је чему предмет т.ј. програм Уметност и дизајн, поред књижевности, филозофије, музичког, ликовног).

            Посебан проблем је настава страних језика,где ученици сваке године имају за једну четвртину мање часова, а за четири године имају једногодишњи фонд часова страних језика мање.Такође, проблем је и што нема континуитета у раду (јер ученици због вежби иду на друге предмете) и у оваквом начину рада сви су губитници, а ученици највише.

            Изнето је мишење да измене у предмету хемије друштвено-језичког смера нису добре и да часова вежби из физике има сувише (37, а треба највише 10) и то утиче на редовну реализацију програма физике, чиме су ученици највише оштећени.

            Посебно је указано на противречност у самој синтагми“обавезни изборни предмет“, јер је то по себи контрадикторно и да би много боље било да су ови предмети факултативни. Изнет је и конкретан предлог да хитно треба, за почетак број ових изборних предмета смањити са два на један, да би се решили проблеми у организацији наставе ових програма код школа које раде двосменски, а на жалост, то је већина гимназија у Србији. На следећем кораку треба пронаћи бољи начин увођења пројекте наставе у наш просветни систем, а не увођењем нових предмета, на уштрб смањења часова појединих предмета за ученике. Предлог је да би много боље било да се поједине теме и области из постојећих предмета (хемија, физика, социологија,филозофија, музичко, ликовно, српски језик и књижевност) раде као пројекта настава и да ученици на то добију једну од ицена из тог предмета, него да се оптерећују новим предметима.

            У посебном делу састанка изнето је незадовољство материјалним положајем, тј. платама просветних радника и објашњени су разлози за најављени штрајк, уколико се у преговорима Владе и Синдиката не постигне договор. Професорима је несхватљиво велико оптерећење администрацијом и бирократијом која сам час и наставу ставља у други план и зашто нису испуњена обећања о хитном повећању надокнаде за одељењске старешине са 4% на 7%. То би бар симболично показало значај и улогу одељењских старешина у развијању васпитне улоге школе.

            Помоћник Министра просвете за средње образовање господин Милош Благојевић се захвалио свим учесницима на конструктивној анализи и предлозима и изразио је уверење да ће Министарство просвете учинити све што је у њиховој надлежности да се реше уочени проблеми и пренео је своје мишљење да Влада Републике Србије и Министарство просвете имају план за поправљање материјалног положаја запослених и да се нада да ће доћи до договора и разумевања између Владе Републике Србије и репрезентативних синдиката просвете.

Посебно је изражено задовољство што су господин Благојевић и господин Савовић имали прилику да чују и размене мишљења са професорима и ученицима и да то треба да буде стална пракса у раду Министарства просвете.

razgovorPM1

У Чачку, 9. октобра 2023.године                           

Извештај сачинио,

                                                                                    Иван Ружичић,професор и директор

                                                                                    Гимназије у Чачку

Претрага