Јавне набавке

 

Јавна набавка мале вредности - јавни позив и конкурсна документација за грађевинско занатске радове у фискултурној сали у Гимназији у Чачку

Одлука о додели уговора у поступку јавне набавке мале вредности (Реконструкција просторија у приземљу зграде Гимназије у Чачку, стана и радионице и привођење намени за учионице)

Јавна набавка мале вредности - радови - Реконструкција просторија у приземљу зграде Гимназије у Чачку, стана и радионице и привођење намени за учионице

Годишњи план јавних набавки 2016. 

Јавна набавка мале вредности - позив и конкурсна документација - рачунари

Јавна набавка мале вредности - електрична енергија 2016.

Јавна набавка мале вредности - радови - друга фаза археолошких истраживања у великом дворишту Гимназије у Чачку

Позив за подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности

Претрага