РИТАМ РАДА

Распоред часова се налази на видном месту у наставничкој канцеларији (на огласној табли) и важи од 1. септембра 2009.г.

Образовно–васпитни рад школе која има 40 одељења се изводи у две смене са двонедељним ритмом промене.

Преподневна смена траје од 730 до 1235 часова (до 1325), и од 1330 до 1835 часова (1925) поподневна смена. Време између смена се користи за седми час: допунску, додатну, изборну, факултативну наставу и за друге активности ученика и наставника.

Одмори између часова су 5 минута, а између 2. и 3. часа пре подне и 3. и 4. часа после подне, због доручка, односно ужине 20 минута. У преподневној смени одмор између 4. и 5. часа је 5'.

Одељења свих разреда су равномерно распоређена у обе смене: непарна одељења у једну, тзв. ”црвену”, а парна у другу ”плаву” смену.

РАСПОРЕД ЗВОЊЕЊА

ПРЕ ПОДНЕ ПОСЛЕ ПОДНЕ

1. 730 – 815

1. 1330 – 1415

2. 820 – 905

2. 1420 – 1505

3. 925 – 1010

3. 1510 – 1555

4. 1015 – 1100

4. 1610 – 1655

5. 1105 – 1150

5. 1700 – 1745

6. 1155 – 1240

6. 1750 – 1835

7. 1245 – 1325

7. 1840 – 1925

 

 

Претрага