Календар рада и обавеза за период од 1.9.2016. до 10.7.2017.

 

КАЛЕНДАР рада и обавеза за период од 1. септембра 2016. до 13. фебруара 2017.

 

·        Четвртак, 1. септембар 2016. – почетак наставе у школској 2016/2017. години; непарна смена две седмице пре подне, парна смена после подне

·        Петак,2. септембар 2016. у 1945, мало двориште школе, а у случају кише Технички факултет у Чачку, амфитеатар –  Општи родитељски састанак за I разред

·        Среда, 7. септембар 2016.  – Берза књига од 1240 до 1325, мало двориште школе

·        Од суботе, 10. септембра, до суботе, 17. септембра 2016. – студијско путовање у Грчку ученика II разреда (петак, 9. септембра 2016. је наставни дан за ученике II разреда)

·        До краја септембра 2016. – наградни излет за најбоље одељење у претходној школској години (одељење 2-1) и ученике који у школској 2015/16. нису имали ниједан изостанак

·        Конституисање одељењских заједница и оглашавање термина пријема родитеља од стране одељењских старешина (до петка, 23. септембра 2016.)

·        Конкурс и одлуке у вези са екскурзијом ученика III разреда до краја септембра 2016.

·        Петак, 30. септембар 2016. – Посета Планетаријуму и музеју „Никола Тесла“ у Београду за ученике IV разреда ПМ смера;

·        Конкурс и одлуке у вези са студијским путовањем за садашњу генерацију ученика I разреда, у септембру 2017, до краја октобра 2016.

·        Петак, 11. новембар 2016. – Државни празник и ненаставни дан

·          I тромесечје – од 14. новембра до 18. новембра (52 – 56. наставни дан од 100 у I полугодишту)

понедељак,14. новембар – IVразред у 1400 (IV2,4,6,8) и 1900(IV1,3,5,7,9)

уторак, 15. новембар – IIIразред у 1400 (III2,4,6,8) и 1900 (III1,3,5,7)

среда, 16. новембар – IIразред у 1400 (II2,4,6,8,10) и 1900(II1,3,5,7)

четвртак, 17. новембар – I разред у 1400 (I2,4,6,8,10) и 1900(I1,3,5,7,9)

петак, 18. новембар од 12:45 – VIIразред и VIIIразред

·          Уторак, 29. новембар 2016. – Наставничко веће

·        Среда 23. новембар 2016. – акција добровољног давања крви за ученике четвртог разреда

·        Субота, 10. децембар 2016. – годишњи попис основних средстава (комисије ће бити објављене до 30. новембра 2016.)

·        Петак, 30. децембар 2016. – традиционално новогодишње дружење чланова колектива

·        Четвртак, 29. децембар 2016. у 1800 - подела новогодишњих пакетића за децу радника школе

·        Од понедељка, 2. јануара 2017. до петка, 6. јануара 2017. – нерадни дани и државни празници

·        Од понедељка, 9. јануара 2017. – наставак наставе у првом полугодишту, парна смена иде две седмице пре подне

·        Четвртак, 26. јануар 2017. – завршни наставни дан у првом полугодишту (часови трају 30 мунута). Одељењске старешине непарне смене организују чишћење својих учионица и простора у ходнику испред учионице, а сви преузимају кључеве од учионица и враћају директору школе. Током трајања наставе у обе смене, све време, обавезно присуство одељењских старешина, док им је одељење у школи

·        Четвртак, 26. јануар 2017.  – одељењска већа на крају I полугодишта

     1600IVразред (обе смене, паралелно)

     1700  IIIразред  (обе смене, паралелно)

     1800  IIразред (обе смене, паралелно)

     1900  Iразред (обе смене, паралелно)

·        Петак, 27. јануар 2017. – Школска слава Св. Сава ( радни, ненаставни дан)

·        Понедељак, 30. јануар 2017. – подела књижица ученицима и родитељски састанци: непарна смена у 1000, парна смена у 1100. Ученицима који имају недовољне оцене или смањене оцене из владања ђачке књижице се уручују искључиво родитељима или старатељима ученика

·        Од 30. јануара до 10. фебруара 2017. – зимски распуст

·        Понедељак, 13. фебруар 2017. – почетак наставе у II полугодишту, непарна смена иде још једну седмицу пре подне.

 

 

Календар рада и обавеза

 

за период од 13. фебруара до 10. јула 2017.

 

 

§  Понедељак, 13. фебруар 2017. године – почетак наставе у II полугодишту (непарна смена иде пре подне још једну седмицу); 

§  Уторак, 14. фебруар 2017. – Наставничко веће у 1845; 

§  Среда и четвртак, 15. и 16. фебруар 2017. – Ненаставни дани, државни празник Сретење; 

§  Понедељак, 27. фебруар 2017. –  почетак припремног рада из руског и италијанског језика за све ученике који уче ове језике и полажу разредни испит; 

§  Понедељак, 20. фебруар 2017. – почетак школе плеса за матуранте; 

§  Субота, 18. март 2017. – наставна субота за све ученике, часови од понедељка; 

§  Петак, 31. март 2017. – Дан Клуба младих истраживача (часови трају 30 минута са размаком између смена); 

§  Субота, 1. април 2017. – наставна субота за све ученике, часови од уторка; 

§  Понедељак, 3. април 2017. - III класификациони период за ученике IV разреда       ( 34. наставни дан у II полугодишту од 65 за ученике IV разреда); непарна смена у 14:00 (IV1,3,5,7,9), парна у 19:00 (IV2,4,6,8); 

§  Среда, 5. април 2017. – акција добровољног давања крви за ученике IV разреда; 

§  Уторак, 11. априла 2017. године, часови по распореду од петка; 

§  Од четвртка, 13. априла до понедељка 17. априла 2017. – пролећни распуст 

§  Од 10. до 12. априла 2017. - III класификациони период за ученике I, II и III разреда (од 39. до 41. наставног дана од 85 у II полугодишту); непарна смена у 14:00, парна у 19:00, растући индекс одељења): 

-         Понедељак, 10. април – одељењска већа III разреда; 

-         Уторак, 11. април - одељењска већа IIразреда; 

-         Среда, 12. април - одељењска већа разреда; 

-         Среда, 12.април – одељењска већа VII и VIII разреда у 12:45. 

§  Април 2017. – пробни завршни испит за ученике 8. разреда; 

§  Уторак, 18. априла 2017.- наставак другог полугодишта; парна смена иде две седмице пре подне до 28. априла, па се од 3. маја мењају смене. 

§  Уторак, 18. априла 2017. – Наставничко веће после трећег класификационог периода; 

§  Од петка, 21. априла до суботе 29. априла  2017.  – екскурзија ученика III разреда у Италију; 

§  Понедељак и уторак, 1. и 2. мај 2017. – ненаставни дани, Празник рада. 

§  Понедељак, 22. мај 2017. -  завршни наставни дан за ученике IV разреда; до краја наставе овог дана, сви ученици, који имају могућност, треба да имају предлог закључне оцене из свих предмета; 

§  Уторак, 23. мај 2017. – часови трају 30 минута, поподневна смена почиње са радом у 12:00. Ученици 4. разреда немају наставу, већ долазе на традиционално дружење генерације са одељењским старешинама и професорима у мало двориште школе од 16:30 до 18:30, а у току дана предају матурске радове и пријављују матурски испит; 

§  Уторак, 23. мај 2017. -  одељењска већа за ученике IV разреда: од 18:45 парна смена (IV2,4,6,8,10), 19:45 непарна смена (IV1,3,5,7,9) 

§  Среда, 24. мај 2017. – разредни испити за ученике IV разреда; 

§  Петак, 26. мај 2017.  – часови трају 30 минута, преподневна смена почиње у 7:30, поподневна у 15:30; Наставничко веће у 1115 и матурски испит из српског језика од 1200 до 1500; 

§  Понедељак, 29. мај 2017. Матурско вече (часови трају 30 минута, поподневна смена почиње у 12:00);

§  Уторак, 30. мај 2017. – завршетак наставе за ученике 8. разреда (34 недеље); 

§  Уторак, 30. мај 2017. – часови трају 30 минута, почетак часова у преподневној смени у 1000, а у поподневној од 14:30; 

§  Среда, 31. мај 2017. – Наставничко веће у 1115 и матурски испит из страног језика и математике од 1200 до 1500; часови ће бити скраћени, пoподневна смена почиње са радом у 1530; Распоред одбране радова и комисија биће објављен до 1400 истог дана; 

§  Четвртак, 1. јун 2017.  – пријављивање поправних испита за ученике IV разреда; 

§  Четвртак, 1. јун 2017.  – одељењско веће за ученике 8. разреда у 1245; 

§  Од 1. јуна до 6. јуна 2017. – одбрана матурских радова; 

§  Од 5. до 9. јуна 2017. – поправни испити за ученике IV разреда; 

§  Четвртак, 8. јун 2017.  – Наставничко веће – верификација успеха ученика на матурском испиту у јунском испитном року и проглашење носилаца диплома „Вук Караџић“, специјалних диплома и награда; 

§  Петак, 9. јун 2017. у 20 часова – Свечана додела награда и диплома матурантима у малом дворишту школе; 

§  Уторак, 13. јун 2017. године завршетак наставе за ученике 7. разреда (36 недеља); 

§  Уторак, 13. јун 2017. - обавештење о завршетку наставе за ученике I, II и IIIразреда; 

§  Среда, 14. јун 2017. – одељењско веће за ученике 7. разреда у 1245; 

§  Полагање завршног испита за ученике 8. разреда: 

-         тест из српског језика –  јун 2017; 

-         тест из математике–  јун 2017; 

-         комбиновани тест–  јун 2017; 

§  Уторак, 20. јун 2017. – завршни наставни дан за ученике I, II и III разреда; часови трају 30 минута; до краја наставе извести предлог закључне оцене за све ученике; одељењске старешине парне смене организују чишћење учионица, а редари враћају кључеве од учионица; 

§  Среда, 21. јун 2017. - одељењска већа на крају наставе у школској 2016/17. години: 

-         800 – III разред, парна смена 

-         900 – III разред, непарна смена 

-         1000 – II разред, парна смена 

-         1100 – II разред, непарна смена 

-         1200 – I разред, парна смена 

-         1300 – I разред, непарна смена

 

§  Четвртак, 22. јун 2017. – уручење ђачких књижица ученицима који се упућују на поправне испите или понављају разред; 

§  Од 22. јуна до 27. јуна 2017. - разредни испити за ученике I, II и III разреда по одлуци одељењских већа; 

§  Од 22. до 27. јуна 2017. – писање сведочанстава за ученике I, II и III разреда, завршавање дневника и уписнице и 10% од наставног фонда припрема ученика који се упућују на полагање поправних испита; 

§  Среда, 28. јун 2017. – Наставничко веће у 900 - верификација успеха ученика I, II и III разреда на крају II полугодишта и успех ученика IV разреда на поправним испитима у јунском року; 

§  Среда, 28. јун 2017. - подела сведочанстава ученицима I, II и III разреда, и то парна смена у 1100, а непарна у 1200; 

§  Среда, 28. јун 2017.– упис ученика у II, III и IV разредпарна смена у 1100, непарна у 1200(Упис обављају одељењске старешине; обавештење о потребним документима за упис добиће од секретара школе); 

§  Четвртак, петак и субота (29. и 30. јун и 1. јул 2017.) – излет колектива; 

§  8. и 9. јул 2017. - упис ученика у I разред (две комисије од по четири члана). 

 

У Чачку, 13. фебруара 2017.

 

Директор школе, 

Иван Ружичић, проф. 

 

Претрага