Фонд Недељковић

Фонд др. Реље И. НЕДЕЉКОВИЋА

Фонд др. Реље И. Недељковића додељује Светосавску награду најбољем ученику из сваког разреда за предмет који одреди Наставничко веће.

У 2005/2006.г. награду из Фонда понели су ученици за писани рад из српског језика и књижевности.

У 2006/2007. шк.г. Наставничко већа Гимназије донело је одлуку да победник школског такмичења ''ИГРА ЗНАЊА'' на нивоу сваког разреда буде носилац Светосавске награде из Фонда др Реље И. Недељковића.

Добитници награда из Фонда др. Реље И. НЕДЕЉКОВИЋА

Александра Ђуровић 13
Марија Николић 29
Никола Маринковић 312
Ана Вукотић 49

За најбољи рад из српског језика и књижевности

2005-2006.г.

Милош Мандић 11
Оља Мајсторовић 23
Кристина Мирковић 39
Дејан Милошевић 41

Победник такмичења

ИГРА ЗНАЊА

2006-2007.г.

Тијана Гојковић 15
Марија Млађеновић 23
Оља Мајсторовић 33
Срђан Милинковић 44

Победник такмичења

ИГРА ЗНАЊА

2007-2008.г.

Стеван Зарић 11
Данило Ђуновић 25
Јована Луковић 32
Марија Зорић 41

Победник такмичења

ИГРА ЗНАЊА

2008-2009.г.

Петковић Стефан I 3
Филип Јешић 25
Невена Пауновић 310
Милош Мандић 42
Јована Луковић 42

Победник такмичења

ИГРА ЗНАЊА

2009-2010.г.


Душица Драшковић 16
Стеван Зарић 21
Бранислав Стевановић 34
Јована Луковић 42

2010-2011.г.

Никола Зарић 14
Небојша Урошевић 21
Јелена Урошевић 32
Стеван Зарић 41

2011/2012.г.

Милан Гемаљевић 13
Никола Зарић 24
Небојша Урошевић31
Јелена Урошевић 42

2012/2013.г.

 

Претрага