Фонд Недељковић

 

Фонд др. Реље И. Недељковића

Фонд др. Реље И. Недељковића додељује Светосавску награду најбољем ученику из сваког разреда за предмет који одреди Наставничко веће.

У 2005/2006.г. награду из Фонда понели су ученици за писани рад из српског језика и књижевности.

У 2006/2007. шк.г. Наставничко већа Гимназије донело је одлуку да победник школског такмичења ''ИГРА ЗНАЊА'' на нивоу сваког разреда буде носилац Светосавске награде из Фонда др Реље И. Недељковића.

Од школске 2010/2011,г. Фонд др. Реље И. Недељковића додељује Светосавску награду најуспешнијем ученику из сваког разреда у претходној школској години.

Добитници награда из Фонда др. Реље И. НЕДЕЉКОВИЋА

Ђуровић Александра 13

Николић Марија 29

Маринковић Никола 312

Вукотић Ана 49

За најбољи рад из српског језика и књижевности

2005-2006.г.

Мандић Милош 11

Мајсторовић Оља 23

Мирковић Кристина 39

Милошевић Дејан 41

Победник такмичењаИГРА ЗНАЊА

2006-2007.г.

Гојковић Тијана 15

Млађеновић Марија 23

Мајсторовић Оља 33

Милинковић Срђан 44

Победник такмичењаИГРА ЗНАЊА

2007-2008.г.

Зарић Стеван 11

Ђуновић Данило 25

Луковић Јована 32

Зорић Марија 41

Победник такмичењаИГРА ЗНАЊА

2008-2009.г.

Петковић Стефан I 3

Јешић Филип 25

Пауновић Невена 310

Мандић Милош 42

Луковић Јована 42

Победник такмичењаИГРА ЗНАЊА

2009-2010.г.

Драшковић Душица 16

Стеван Зарић 21

Стевановић Бранислав 34

Луковић Јована 42

Најуспешнији  ученик разреда

2010-2011.г.

Зарић Никола 14

Урошевић Небојша 21

Урошевић Јелена 3

Зарић Стеван 41

Најуспешнији  ученик разреда

2011/2012.г.

Гемаљевић Милан 13

Зарић Никола 24

Урошевић Небојша 31

Урошевић Јелена 42

Најуспешнији  ученик разреда

2012/2013.г.

Јанковић Василије 13

Гемаљевић Милан 23

Зарић Никола 34

Урошевић Небојша 41

Најуспешнији  ученик разреда

2013/2014.г.

Китановић Ивана 14

Јанковић Василије 23

Гемаљевић Милан 33

Зарић Никола 44

Најуспешнији  ученик разреда

2014/2015.

Стошић Маја 12

Обрадовић Анђела 23

Јанковић Василије 33

Стојановић Јана 44

Најуспешнији  ученик разреда

2015/2016.

Васовић Златан 15

Стошић Маја 22

Мартиновски Сара 34

Јуковић Петар 43

Најуспешнији  ученик разреда

2016/2017.

Претрага