Школски одбор

Чланови Школског одбора:

Име и презиме

Овлашћени предлагач

Светлана Стојановић, професор социологије

Вукашин Спасовић, професор математике

Мариола Павловић, професор математике

Наставничко веће

Марина Лазовић, дипл. правник

Марко Ивановић, електротехничар

Раде Пејовић, дипл. инж. електротехнике

Савет родитеља

Андрија Фодуловић , студент (СНС-ПС-ПСС)

Милан Драшкић, дипл. економиста (НС-ДСС)

Милијан Антонијевић, дипл. инж. електротехнике (СПС-ПУПС)

Локална самоуправа

Претрага