Школски одбор

Чланови Школског одбора:

Име и презиме

Овлашћени предлагач

Светлана Стојановић, професор социологије, заменик ШО

Слободан Николић, професор српског језика и књижевности

Мариола Павловић, професор математике

Наставничко веће

Марина Лазовић, дипл. правник

Марко Ивановић, електротехничар, председник ШО

Владе Ружичић, службеник

Савет родитеља

Андрија Фодуловић , студент (СНС-ПС-ПСС)

Милан Драшкић, дипл. економиста (НС-ДСС)

Милијан Антонијевић, дипл. инж. електротехнике (СПС-ПУПС)

Локална самоуправа

Претрага