Регионални центар за таленте Чачак - пријава, септембар 2023.

 

Регионални центар за таленте Чачак (пријава)

Регионални центар за таленте Чачак започиње нови циклус рада са надареним ученицима  у школској 2023/24. години. Ученици сами, или уз помоћ предметних наставника, бирају дисциплину за коју ће се пријавити и коју ће додатно проучавати ове школске године.
Наставне дисциплине за које се ученици могу определити у школској 2023/2024. години су:

1. Математика
2. Српски језик
3. Књижевност
4. Физика
5. Хемија
6. Географија
7. Информатика
8. Биологија
9. Енглески језик
10. Историја
11. Заштита животне средине

12. Техника и технологија (само за ученике основних школа)
13. Психологија (само за ученике средњих школа)
14. Мехатроника (само за ученике средњих школа)

Ученици се могу индивидуално пријављивати путем е-пријаве на сајту Регионалног центра за таленте Чачак  http://talentica.edu.rs      https://talentica.edu.rs/upis/online-prijava/  до 6. октобра 2023. године.

Претрага