ОКРУЖНО ТАКМИЧЕЊЕ ИЗ МАТЕМАТИКЕ - коначна ранг листа, 4.3.2023.

КОНАЧНА РАНГ ЛИСТА – ОКРУЖНО ТАКМИЧЕЊЕ ИЗ МАТЕМАТИКЕ

 

ПРВИ РАЗРЕД

Рбр. ИМЕ И ПРЕЗИМЕ Одељење ШКОЛА НАСТАВНИК 1.зад 2.зад 3.зад. 4.зад 5.зад. СУМА МЕСТО
1. Недић Тара I-1Н Тех. школа Чачак Душица Обрадовић Миликић 5 20 20 20 20 85  
2. Никола Андрић I-3 Гимназија Чачак Зорка Ратковић 0 15 10 20 20 65  
3. Кристина Станић I-3 Гимназија Чачак Зорка Ратковић 0 20 20 0 20 60  
4. Јовановић Јован I-1Н Тех. школа Чачак Душица Обрадовић Миликић 0 20 20 0 20 60  
5. Радовановић Урош I-1Н Тех. школа Чачак Душица Обрадовић Миликић 0 20 20   20 60  
6. Филип Максимовић   Гим. Горњи Мил. Биљана Брадић 0 0 20   20 40  
7. Марина Јовићевић   Гим. Ивањица Милан Поповић 0 20 0 0 20 40  
8. Вељко Марковић   Средња ш. Лучани Драгана Гавриловић 0   10 0 15 25  
9. Пауновић Андријана I-1Н Тех. школа Чачак Душица Обрадовић Миликић   0 15   5 20  
10. Тамара Перишић I-1 Гимназија Чачак Зорка Ратковић 0 10 0 0 5 15  

 

ДРУГИ РАЗРЕД

Рбр. ИМЕ И ПРЕЗИМЕ Одељење ШКОЛА НАСТАВНИК 1.зад 2.зад 3.зад. 4.зад 5.зад. СУМА МЕСТО
1. Вујадин Вучковић II-3 Гимназија Чачак Марија Стевановић 20 10 10 20 20 80  
2. Лена Танасковић   Гим. Горњи Мил. Александар Средојевић 20 15 10 20 15 80  
3. Матеја Јовановић II-4 Гимназија Чачак Ивана Андрејић 15 10 5 20 20 70  
4. Алекса Петковић II-4 Гимназија Чачак Ивана Андрејић 15 20 5 20 10 70  
5 Александар Госпавић II-1П Тех. школа Чачак Горан Петровић 20   20 15 10 65  
6. Петар Николић II-3 Гимназија Чачак Марија Стевановић 20 5 15 15 5 60  
7. Урош Поповић II-3 Гимназија Чачак Марија Стевановић 20 0 0 20 15 55  
8. Дуња Вижлина II-3 Гимназија Чачак Марија Стевановић 20 0 0 15 10 45  
9. Деспот Вујовић II-2 Гимназија Чачак Ивана Андрејић 20   0 20 0 40  
10. Јован Стојић   Средња ш. Лучани Драгана Гавриловић 0 5 5 20 10 40  
11. Филип Василијевић   Гим. Горњи Мил. Александар Средојевић 20 0 15 0 0 35  
12. Марија Бошковић II-3 Гимназија Чачак Марија Стевановић 15 5 0 0 10 30  
13 Димитрије Станковић   Гим. Горњи Мил. Биљана Брадић 0 5 10 15 0 30  
14. Лазар Радичевић   Средња ш. Лучани Драгана Гавриловић 0 0 5 15 10 30  
15. Марко Пушоњић II-3 Гимназија Чачак Марија Стевановић     5 0 20 25  
16. Коста Петковић   Гим. Горњи Мил. Биљана Брадић 0 5 0 15 0 20  
17. Чедомир Јанковић II-4 Гимназија Чачак Ивана Андрејић 0 0 0 15 0 15  
18. Јелена Матовић   Гим. Ивањица   0 0 0 15 0 15  
19. Јана Сокић   Гим. Горњи Мил. Биљана Брадић 0   0 0 5 5  

 

ТРЕЋИ РАЗРЕД

Рбр. ИМЕ И ПРЕЗИМЕ Одељење ШКОЛА НАСТАВНИК 1.зад 2.зад 3.зад. 4.зад 5.зад. СУМА МЕСТО
1. Петар Љујић III-4 Гимназија Чачак Соња Бошковић 20 20 10 5 20 75  
2. Илија Цвијовић III-4 Гимназија Чачак Соња Бошковић 10 20 5 15 20 70  
3. Лука Вуковић III-3 Гимназија Чачак Марко Дамљановић 20 20 10   20 70  
4. Ђорђе Марковић III-1Н Тех. школа Чачак Марија Јовићевић 5 15 0 20 20 60  
5. Алекса Обрадовић   Гим. Горњи Мил. Александар Средојевић 15 20 15     50  
6. Милан Крсмановић   Гим. Ивањица   15 0 0 15 20 50  
7. Милица Стојић   Средња ш. Лучани Драгана Гавриловић 10 15 5 20   50  
8. Милица Ристановић   Гим. Ивањица     20 5 15 0 40  
9. Анастасија Рашић   Гим. Горњи Мил. Јован Петровић 0 20 10 0   30  
10. Ђорђе Љубичић III-1Н Тех. школа Чачак Марија Јовићевић   20 0 5   25  
11. Вук Мићовић   Тех. школа Г. Мил. Сенка Гавриловић   0 0 20 0 20  
12. Дијана Петровић   Средња ш. Лучани Драгана Гавриловић 10 0 5 0 0 15  
13. Нина Николија Тимотијевић III-1 Гимназија Чачак Драгослав Бајовић 10 0     0 10  

 

ЧЕТВРТИ РАЗРЕД

Рбр. ИМЕ И ПРЕЗИМЕ Одељење ШКОЛА НАСТАВНИК 1.зад 2.зад 3.зад. 4.зад 5.зад. СУМА МЕСТО
1. Бојан Јовичић IV-1 Гимназија Чачак Марија Стевановић 15 20 20     55  
2. Илија Кандић IV-6 Гимназија Чачак Ивана Андрејић 10 20 15   5 50  
3. Маја Боровић IV-2 Гимназија Чачак Марија Радовановић 0 20 10 15 5 50  
4. Матија Обреновић IV-3 Гимназија Чачак Драгослав Бајовић 0 20 0 15   35  
5. Александар Вјетровић IV-1 Гимназија Чачак Марија Стевановић 0 5 10 5 0 20  
6. Нађа Вукосављевић IV-1 Гимназија Чачак Марија Стевановић 10 0 5 0 0 15  
7. Марта Вујадиновић IV-2 Гимназија Чачак Марија Радовановић 5 10 0     15  
8. Оливера Југовић IV-2 Гимназија Чачак Марија Радовановић 0 0 5 5   10  
9. Ива Матијевић   Гим. Горњи Мил. Милица Павловић 0 0 0 5 5 10  
10. Филип Филиповић   Гим. Горњи Мил. Милица Павловић              

Претрага