Осигурање ученика - Обавештење за ученике и родитеље, септембар 2023.

Осигурање ученика

Обавештење за ученике и родитеље

Сви ученици школе који су уплатили родитељски динар за школску 2023/24. годину су осигурани од 1.9.2023. године до 31.8.2024. године, двадесетчетири сата дневно, код „Миленијум осигурања“.

Општи и посебни услови за осигурање ученика и студената објављени су на сајту „Миленијум осигурања“ – www.milenijum-osiguranje.rs

Образац одштетних захтева се преузима од секретара школе радним даном од 8 до 14 часова.

 

У Чачку, 14. септембра 2023.

Директор школе,

Иван Ружичић, проф

Претрага