ДОКУМЕНТА ПОТРЕБНА ЗА УПИС II, III и IV разред у школску 2024/2025.годину

ДОКУМЕНТА ПОТРЕБНА ЗА УПИС

II, III и IV разред

у школску 2024/2025.годину

 

1.СВЕДОЧАНСТВО ИЗ ПРЕТХОДНОГ РАЗРЕДА

2.ПРИЈАВА(одељењске старешине узимају код секретара)

3.УПЛАТНИЦА - 2.500,00 динара на име „родитељског динара“ за 2024/2025.школску годину

(Образац уплатнице заједно са пријавом узимају код секретара)

Упис у II, III и IV разред обавиће се 28. јуна 2024.године и то:

-         НЕПАРНА СМЕНА у 10 часова

-         ПАРНА СМЕНА у 11 часова

                                                                            

У Чачку,18.6.2024.године

                                                                            

Директор Гимназије

                                                                             ___________________

                                      Иван Ружичић,проф.

Претрага