УКУПНА ЦЕНА МАТУРСКЕ ВЕЧЕРИ ОБУХВАТА СЛЕДЕЋЕ ТРОШКОВЕ

УКУПНА ЦЕНА МАТУРСКЕ ВЕЧЕРИ ОБУХВАТА СЛЕДЕЋЕ ТРОШКОВЕ:

1.      Свечана вечера - понуде се јавно отварају 9.4.2024. у 12:45 у канцеларији директора школе у присуству комисије;

2.      Музика- понуде се прикупљају од 26.3. до 2.4. 2024. до 14 часова, а избор врше сви ученици четвртог разреда непосредним изјашњавањем 5.4.2024. (I круг) и евентуално у II кругу – 8.4.2024. Услов за избор у I кругу је да понуђач добије 50% +1 глас од ученика који су гласали. Ако тога нема у II круг иду два понуђача који добију највише гласова. У II кругу изабран је онај који добије више гласова, ако је гласало бар 50% ученика.

3.      Обезбеђење – понуде прикупља директор школе;

4.      Закуп Културног центра и услуге њихових радника – задужен директор школе;

5.      Украшавање – задужени Драган Андрић, помоћник директора и Милан Дачић, проф. физичког васпитања;

а) на матурској вечери 27.5.2024. (ван инвентара);

б) на свечаној додели диплома 14.6.2024;

6.      Део вечере за професоре, госте на матурској вечери;

7.      Позивнице;

8.      Трубачи, 24. 5. 2024;

9.      ДЈ, 24.5.2024;

10.Озвучење за програм доделе диплома 14.6.2024. – директор и Мирјана Јаневска, професор и руководилац хора;

11.Фотографије – понуде се прикупљају од 26.3. до 2.4. 2024. до 1400 и избор врше ученици на гласању под истим условима као за избор музике;

12.Депозит - за случај начињене штете у Дому културе; враћају ученицима одељењске старешине до 31.5.2024. Новац за матурско вече прикупљају благајници одељења од 20. до 24. маја 2024. и предају одељењским старешинама.

 

У Чачку, 22.3.2024.

Директор школе,

Иван Ружичић, проф.

Претрага