Позив за достављање понудe за израду фотографија у оквиру прославе матурске вечери, мај 2024.

ПОЗИВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ
ПОНУДE
ЗА ИЗРАДУ ФОТОГРАФИЈА У ОКВИРУ ПРОСЛАВЕ МАТУРСКЕ
ВЕЧЕРИ ЗА УЧЕНИКЕ ЧЕТВРТОГ РАЗРЕДА ШКОЛЕ И ТО:

Карнет четвороделни ( димензије једног дела 22cm x 17cm) са следећим елементима:

-       Један део – портрет ученика, димензије фотографије 15cm x 21cm

-       Један део – фотографија одељења на матурској вечери, димензије 15cm x 21cm

-   За два дела: мале фотографије свих ученика одељења са именом и презименом ученика, димензија 4cm x 2,5cm са фотографијом истих димензија одељењског старешине и директора школе.

Карнет на насловној страни треба да има лого Гимназије у Чачку, са натписом Гимназија-Чачак, генерација матураната 2022/2023.

 Матурско вече се одржава 27.5.2024.године у просторијама Културног центра (Дом културе) у Чачку.

    Потребно је фотографисање одељења и ученика обавити у школи пре тог датума.

     Потребно је доставити појединачну цену за услугу која се тражи до 2.4.2024. године до 14 часова.

     Понуђач треба да за фотографију одељења из школе (пошто та фотографија неће бити на карнету) достави посебну цену те фотографије коју ће понудити ученицима и то ће бити посебно плаћено ван цене услуге израде четвороделног карнета.

            Уз ово, потребно је испунити и следеће:

1.  Изабрана фотографска радња је у обавези да школи достави CD са фотографијама свих девет одељења у школи, затим појединачне фотографије свих ученика носилаца дипломе „Вук Караџић“, као и велику збирну фотографију свих одељења са одељењским старешинама која се излаже у холу школе димензија 130cm x 100cm, коју ће школа урамити, као и велику фотографију ученика генерације димензија 30 x 50cm.

2.    Сви понуђачи морају доставити извод о регистрацији фотографске радње и морају активно сарађивати са управом школе у реализацији ових активности. То значи да се морају строго придржавати протокола и упутстава и унапред најавити и посебно означити своје раднике који присуствују матурској вечери.

3.   Школа се обавезује да ће половину новца исплатити када сви ученици добију карнете, а остатак када школа добије CD са наведеним фотографијама и фотографију свих одељења која ће бити изложена у холу школе.

4.      Изабрани понуђач се обавезује да школи достави по две фотографије сваког одељења урађене у боји за потребе школске архиве.

У Чачку, дана 25.3.2024.године                                         

Директор Гимназије

                                                                                             ________________________

                                                                                                Иван Ружичић,проф.

Претрага