УКУПНА ЦЕНА МАТУРСКЕ ВЕЧЕРИ

 

УКУПНА ЦЕНА МАТУРСКЕ ВЕЧЕРИ ОБУХВАТА СЛЕДЕЋЕ ТРОШКОВЕ:

 

1.      Свечана вечера - понуде се јавно отварају 23.3.2023. у 12:45 у канцеларији директора школе у присуству комисије;

2.      Музика- понуде се прикупљају од 9.3. до 16.3. 2023. до 14 часова, а избор врше сви ученици четвртог разреда непосредним изјашњавањем 20.3.2023. (I круг) и евентуално у II кругу – 22.3.2023. Услов за избор у I кругу је да понуђач добије 50% +1 глас од ученика који су гласали. Ако тога нема у II круг иду два понуђача који добију највише гласова. У II кругу изабран је онај који добије више гласова, ако је гласало бар 50% ученика.

3.      Обезбеђење – понуде прикупља директор школе;

4.      Закуп Дома културе и услуге њихових радника – задужен директор школе;

5.      Украшавање – задужени Драган Андрић, помоћник директора и Зоран Брковић, проф. физичког васпитања;

а) на матурској вечери 29.5.2023. (ван инвентара);

б) на свечаној додели диплома 9.6.2023;

6.      Део вечере за професоре, госте на матурској вечери;

7.      Позивнице;

8.      Трубачи, 23. 5. 2023;

9.      ДЈ, 23.5.2023;

10.Озвучење за програм доделе диплома 9.6.2023. – директор и Мирјана Јаневска, професор и руководилац хора;

11.Фотографије – понуде се прикупљају од 9.3. до 16.3. 2023. до 1400 и избор врше ученици на гласању под истим условима као за избор музике;

12.Депозит - за случај начињене штете у Дому културе; враћају ученицима одељењске старешине до 9.6.2023. Новац за матурско вече прикупљају благајници одељења од 15. до 19. маја 2023. и предају одељењским старешинама.

У Чачку, 9.3.2023.

Директор школе,

Иван Ружичић, проф.

Претрага