Правила понашања у Гимназији

 

У Гимназији је најстроже забрањен сваки облик вербалног и физичког насиља према ученицима, професорима и свим радницима школе.

 

Правила понашања Гимназије у Чачку предвиђају да ученици долазе у школу пристојно одевени, што значи да се у Школу долази искључиво у дугим панталонама; није дозвољено долазити у Школу у мајицама без рукава, кратким мајицама и папучама. У школском простору је забрањено коришћење и видно поседовање мобилних телефона, изузев у малом дворишту. Подсећам ученике да је употреба мобилног телефона у сврху преваре у поступку оцењивања тежи прекршај и да се за то изриче укор директора или укор Наставничког већа.

 

Ученицима који у текућој или претходној школској години имају изречену васпитно дисциплинску меру укор Наставничког већа, тј. незадовољавајуће владање, забрањује се одлазак на екскурзију, а такође на предлог одељењског већа, Наставничко веће може из безбедносних разлога забранити ученику одлазак на екскурзију и у условима када нема изречену васпитно дисциплинску меру Укор Наставничког већа.

 

Посебно обавештавам ученике да је колективно изостајање са наставе најстроже забрањено и да се кажњава укором одељењског већа и оценом из владања добар 3, без могућности поправљања у току школске године.

 

Такође, обавештавам све ученике да је у целокупном школском простору (који подразумева зграду, мало двориште, степениште и велико двориште) забрањено пушење. Овај прекршај спада у теже повреде  и за њега се може изрећи васпитно-дисциплинска мера укор директора, укор Наставничког већа, или искључење из школе.

 

О свим детаљима како се санкционишу ови прекршаји, како се одређује оцена из владања за ученике Гимназије и о свим другим правима и обавезама ученике ће информисати одељењске старешине на редовним часовима одељењског старешине.

 

Акција размене, куповине и продаје уџбеника под називом „Берза књига“ одржаће се у малом дворишту Гимназије у уторак, 6. септембра 2022.  године, у времену од 12:40 до 13:30. Предметни професори ће током прве седмице упознати ученике са уџбеницима које препоручују стручни активи, а списак уџбеника се налази и на сајту школе.

 

Свим радницима и ученицима школе желим успех у раду у школској 2022/23. години.

 

 

 

У Чачку, 2. септембра 2022.    

             

Директор Гимназије,

Иван Ружичић, проф.

Претрага