Ученичке стипендије, септембар 2022.

ОБАВЕШТЕЊЕ


            Ученичке стипендије

Министарства просвете, науке и технолошког развоја

         

Ученици који први пут конкуришу за стипендију купују ОБРАЗАЦ за ученичке стипендије у књижари “Службени гласник“ („Вук Караџић“).

 

Прошлогодишњи стипендисти преузимају образац за наставак стипендије у школи од референта за правне, кадровске и административне послове у фотокопирници школе.

 

Услов за пријаву на конкурс је одличан успех у свим претходним годинама школовања. Кандидати из осетљивих друштвених група могу имати врло добар успех.

 

Попуњене и оверене обрасце ученици предају референту за правне, кадровске и административне послове у фотокопирници школе, у време великог одмора ( у обе смене) и у међусмени, најкасније до 30. септембра 2022. године.После наведеног рока обрасци се неће примати.

 

Сви обрасци морају бити оверени од стране одговарајуће службе. Обавезно приложити штампане податке са електронске личне карте родитеља/старатеља или фотокопију личне карте родитеља или старатеља ученика, ако није чипована; ученици који нису рођени у Србији достављају и уверење о држављанству.

 

 

 

У Чачку, 5. септембра 2022.                                                 

Директор Гимназије,

Иван Ружичић, проф.

 

Претрага