Састав одељења првог разреда Гимназије у Чачку за школску 2022/23. и анализа уписа у први разред

 

Састав одељења првог разреда Гимназије у Чачку за школску 2022/23. и анализа уписа у први разред

 

Планом уписа за школску 2022/23. годину предвиђенје упис 120 ученика тј. 4 одељења на природно-математички смер (ПМ) и 150 ученика тј. 5 одељења на друштвено-језички смер (ДЈ).

На упису, 14. и 15. јула, од 119 ученика распоређених на ПМ смер уписано је 117 ученика, а на ДЈ смер је распоређено и уписано 139 ученика. Самим тим биће уписано 256 ученика и они ће бити распоређени у 9 одељења. Пошто је ове године изашло 10 одељења четвртог разреда, школа ће у школској 2022/23 имати 37 одељења, тј. једно одељење мање него у претходној школској години. Од тога ће бити 16 одељења ПМ, а 20 ДЈ и једно одељење ученика надарених за информатику у четвртом разреду. У парној смени ће бити 19 одељења, а у непарној 18. На крају наставе у овој школској години школа је имала 1076 ученика и пошто је отишло 286 ученика четвртог разреда а уписано 256 првака, школску 2022/23 почињемо са 1046 ученика.

            Иначе, на ПМ смеру је ове године просечан број бодова 92,33(прошле године је било 94, а претходне 91,39. Мање од 80 бодова имају само 2 ученика. На ДЈ смеру је просечан број бодова 83,28 (прошле године било 84,08 ,а претходне 85,42). Мање од 80 бодова на ДЈ смеру има 41 ученик (претходне године 26).

            Од уписаних 256 ученика носилаца дипломе „Вук Караџић” је 78 (од 109 колико их је било у Чачку ове године). То значи да је 30,46% ове генерације ученика „вуковци”(прошле године је било 35,9%). На ПМ смеру је 63 „вуковаца” тј, 53,84%, а на ДЈ смеру је 15 „вуковаца” и то је 10,79%.

            Анализа школа из којих долазе ученици у Гимназију показује да их је, као и претходних година, највише из „Милице Павловић” 52(24 ПМ и 28 ДЈ), затим из „Драгише Мишовић” 47 (19 ПМ и 28 ДЈ), затим „Вук Караџић” 39 (20 ПМ и 19 ДЈ), затим „Филип Филиповић” 31 (16 ПМ и 15 ДЈ), затим „Танаско Рајић” 26 (11 ПМ и 15 ДЈ), затим „Свети Сава” 14 (8 ПМ и 6 ДЈ) и „Ратко Митровић” 8(2 ПМ и 6 ДЈ). У поређењу са прошлом годином ово је слично.Иначе ових 7 школа је дало за нашу школу 217 ученика тј. 84,77% ученика(прошле године 85,3%).

            Ван територије Града Чачка у нашу школу је уписано 12 ученика (прошле 14), а из основних школа са ванградског подручја 27 ученика (10,55%), а прошле године је било 26 ученика тј 9,55%.

По питању другог страног језика, немачки је изабрао 231 ученик и то 106 на ПМ и 125 на ДЈ, а француски је изабрало 19 ученика, док је 6 ученика изабрало италијански језик. Што се тиче италијанског језика за њега неће бити организована редовна настава већ само припремна настава за полагање разредног испита. Ученици који су се определили за француски језик неће бити распоређени као посебне групе у једном одељењу на ПМ и ДЈ смеру, већ ће бити распоређени у свим одељењима и за њих ће бити организована настава за „комбиновану групу” на нивоу разреда тј. целе генерације и о томе, када ће имати часове биће обавештени од предметног професора на почетку школске године. То значи да ће ученици који уче француски имати те часове увек као 7. час или предчас (кад су друга смена), а када њихова одељења имају немачки они неће имати час.

            Узимајћи у обзир жеље ученика по питању другог страног језика и намеру да се одељења уједначе по успеху који су ученици постигли у основној школи, састав одељења првог разреда је следећи:

ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКИ СМЕР

Уписаних 117 ученика на овај смер, 74 девојчице и 43 дечака и 63 „вуковца” (45 девојчица и 18 дечака) биће распоређени у 4 одељења, тако да ће једно одељење имати 30, а остала три одељења по 29 ученика. Свако одељење ће имати по 18-19 девојчица и 10-11 дечака. Што се тиче „вуковаца” свако одељење ће имати по 15-16 „вуковаца” од којих је 11-12 девојчица и 4-5 дечака. Сва одељења ће бити „немачка” јер само 8 ученика учи француски и 3 ученика италијански језик.

           

Према томе, састав одељења ће бити следећи:

1.      одељење: 30 ученика, немачки језик, 19 девојчица и 11 дечака и 16 „вуковаца” и то 12 девојчица и 4 дечака;

2.      одељење: 29 ученика, немачки језик, 19 девојчица и 10 дечака и 16 „вуковаца” и то 11 девојчица и 5 дечака;

3.      одељење: 29 ученика, немачки језик, 18 девојчица и 11 дечака и 16 „вуковаца” и то 11 девојчица и 5 дечака;

4.      одељење: 29 ученика, немачки језик, 18 девојчица и 11 дечака и 15 „вуковаца” и то 11 девојчица и 4 дечака

 

ДРУШТВЕНО-ЈЕЗИЧКИ СМЕР

Пошто се распоређује 139 ученика у 5 одељења једно одељење ће имати 27, а остала 4 по 28 ученика. Такође, 94 девојчице ће бити распоређене по 18-19, а дечаци, којих има 45 – по 9 у свако одељење. Ученика који су носиоци дипломе „Вук Карађић” из основне школе има 15 (11 девојчица и 4 дечака) и они ће бити распоређени у свако одељење по 3 и то 2-3 девојчице и по 0-1 дечак. Сва одељења ће бити „немачка” пошто 11 ученика (2 дечака и 9 девојчица) уче француски и 3 девојчице италијански, на начин како је то објашњено.

           

Према томе, састав одељења ће бити следећи:

1.      одељење: 27 ученика, немачки језик, 18 девојчица и 9 дечака и 3 „вуковаца” и све 3 девојчице;

2.      одељење: 28 ученика, немачки језик, 19 девојчица и 9 дечака и 3 „вуковаца” и то 2 девојчице и 1 дечак;

3.      одељење: 28 ученика, немачки језик, 19 девојчица и 9 дечака и 3 „вуковаца” и то 2 девојчице и 1 дечак;

4.      одељење: 28 ученика, немачки језик, 19 девојчица и 9 дечака и 3 „вуковаца” и то 2 девојчице и 1 дечак;

5.      одељење: 28 ученика, немачки језик, 19 девојчица и 9 дечака и 3 „вуковаца” и то 2 девојчице и 1 дечак;

Ученици ће бити равномерно распоређени, по броју бодова, у одељења по претходно наведеној шеми и то тако да ако из једне школе на ПМ смер долазе 24 ученика у сваком одељењу ће бити по 6 ученика, а ако на ДЈ смер из једне школе долази 28 ученика у сваком одељењу ће бити по 5-6 ученика из те школе.

            Одељењске старешине првог разреда су већ извукле своје индексе одељења, а распоређивање ученика у одељења обављају под шифром одељењске старешине до петка, 12. августа, а подела одељења одељењским старешинама биће урађено извлачење на Наставничком већу у четвртак, 18. августа ове године, после чега ће спискови ученика по одељењима бити оглашени на огласној табли у школи и на сајту школе истог дана до 12 сати.

 

У Чачку, 26, јул 2022.                                                                    

Директор школе:
Иван Ружичић, професор

Претрага