Најзначајнија постигнућа на такмичењима, ВНА и општи успех ученика генерације 2019-2023.

Најзначајнија постигнућа на такмичењима, ВНА и општи успех ученика 
генерације 2019-2023.

  24.5.2022.                
  Обреновић Матија  место ниво такмичења област такмичења  бод. ВНА 1.пол 2.пол. УКУПНО
I3   директан пласман општинско српски 0,5 47,60 99,20 150,00 296,80
    1 општинско математика 2   4,94 5,00  
    1 окружно математика 4   4,94 5,00  
    2 републичко математика 15   5,00    
II3   1 општинско математика 2        
    3 окружно математика 3,8        
    1 регионално математика-смотра 3        
III3   1 општинско енглески - смотра 1        
    1 општинско математика 2        
    1 општинско Књижевна плимпијада 2        
    1 окружно математика 4        
    2 регионално енглески - смотра 2,5        
    учешће републичко математика 2        
    3 окружно Књижевна плимпијада 3,8        
                   
                   
                   
  Боровић Маја  место ниво такмичења област такмичења  бод. ВНА 1.пол 2.пол. УКУПНО
I2   2 општинско математика 1,9 35,90 100,00 150,00 285,90
    2 окружно математика 3,9   5,00 5,00  
    1 окружно хемија 4   5,00 5,00  
    пласман републичко хемија 2   5,00    
II2   2 општинско математика 1,9        
    3 окружно математика 3,8        
    1 међуокружно хемија 5        
    учешће републичко хемија 2        
III2   2 општинско математика 1,9        
    4 окружно математика 3,7        
    3 окружно хемија 3,8        
    учешће републичко хемија 2        
                   
                   
  Стојановић Ивана  место ниво такмичења област такмичења  бод. ВНА 1.пол 2.пол. УКУПНО
I8   директан пласман општинско Књижевна олимпијада 0,5 24,25 94,10 146,40 264,75
II8   3 регионално српски - смотра 2   4,88 4,88  
    2 републичко српски - смотра 5   4,53 4,88  
III8   директан пласман општинско српски - смотра 0,3        
    3 општинско историја 1,8        
    1 општинско Књижевна олимпијада 2        
    3 окружно историја 3,8        
    2 окружно Књижевна олимпијада 3,9        
    1 регионално српски - смотра 3        
    учешће републичко историја 2        
                   
                   
                   
  Јовичић Бојан  место ниво такмичења област такмичења  бод. ВНА 1.пол 2.пол. УКУПНО
I1   2 општинско математика 1,9 16,00 98,73 150,00 264,73
    3 окружно математика 3,8   4,94 5,00  
III1   1 општинско математика - смотра 1   5,00 5,00  
    2 општинско математика 1,9   4,87    
    3 окружно математика 3,8        
    5 окружно хемија 3,6        
                   
                   
  Кандић Илија  место ниво такмичења област такмичења  бод. ВНА 1.пол 2.пол. УКУПНО
I6   2 општинско математика 1,9 8,20 100,00 150,00 258,20
    2 окружно математика 3,9   5,00 5,00  
III6   2 општинско математика 1,9   5,00 5,00  
    4 општинско физичко 0,5   5,00    
                   
                   
                   
                   
  Пешаковић Елизабета  место ниво такмичења област такмичења  бод. ВНА 1.пол 2.пол. УКУПНО
I1   3 општинско математика 1,8 9,38 97,53 150,00 256,91
    3 окружно математика 3,8   4,88 5,00  
II1   1 општинско физичко 0,5   4,82 5,00  
    4 окружно физичко 0,9   4,93    
III1   1 општинско физичко 0,5        
    директан пласман општинско математика 0,3        
    5 општинско математика 1,6        
                   
                   
  Баковић Милица  место ниво такмичења област такмичења  бод. ВНА 1.пол 2.пол. УКУПНО
I3   директан пласман општинско Књижевна олимпијада 0,5 7,90 96,73 150,00 254,63
    5 општинско српски - граматика 1,6   4,82 5,00  
    3 окружно хемија 3,8   4,98 5,00  
    пласман републичко хемија 2   4,71    
II3                  
                   
                   
                   
                   
  Палибрк Јован  место ниво такмичења област такмичења  бод. ВНА 1.пол 2.пол. УКУПНО
I1   6 општинско српски - граматика 1,5 38,10 85,47 128,85 252,42
    4 општинско математика 1,7   4,32 4,53  
    1 општинско физика 1,9   4,29 4,06  
    1 окружно физика 4   4,21    
    оправдано републичко физика 2        
II1   1 окружно физика 4        
III1   1 општинско физика - смотра 1        
    1 општинско физика 2        
    1 окружно физика 4        
    1 регионално физика - смотра 3        
    4 републичко физика 13        
                   
                   
                   
                   
  Вјетровић Александар  место ниво такмичења област такмичења  бод. ВНА 1.пол 2.пол. УКУПНО
I-1   3 општинско математика 1,8 7,10 94,13 149,10 250,33
    4 окружно математика 3,7   4,76 5,00  
II-1   5 општинско математика 1,6   4,76 4,94  
              4,60    
                   
                   
                   
  Југовић Оливера  место ниво такмичења област такмичења  бод. ВНА 1.пол 2.пол. УКУПНО
I2   3 општинско математика 1,8 14,70 92,73 140,25 247,68
    6 окружно математика 3,5   4,53 4,76  
    2 окружно хемија 3,9   4,71 4,59  
    пласман републичко хемија 2   4,67    
II2   4 општинско математика 1,7        
III2   3 општинско математика 1,8        

Претрага