Најзначајнија постигнућа на такмичењима, ВНА и општи успех ученика генерације 2018-2022.

Најзначајнија постигнућа на такмичењима, ВНА и општи успех ученика генерације 2018-2022.
  8.6.2022.                
  Петровић Марија  место ниво такмичења област такмичења  бод. ВНА 1.пол 2.пол. УКУПНО
I4   3 општинско физика 1,8 182,60 99,65 150,00 432,25
    1 општинско Kњижевна олимпијада 2   5,00 5,00  
    2 општинско српски-граматика 1,9   4,94 5,00  
    3 општинско математика 1,8   4,99 5,00  
    5 окружно математика 3,6   5,00 5,00  
    4 окружно хемија 3,7        
    пласман окружно физика 1        
    2 окружно српски-граматика 3,9        
    4 републичко књижевна олимпијада 13        
    3 републичко српски-граматика 14        
    2 окружно Kњижевна олимпијада 3,9        
    пласман републичко хемија 2        
II4   директан пласман општинско Kњижевна олимпијада 0,5        
    директан пласман општинско српски-граматика 0,5        
    3 општинско математика 1,8        
    1 општинско физика 2        
    3 окружно математика 3,8        
    4 окружно физика 3,7        
    1 окружно хемија 4        
    пласман републичко хемија 2        
III4   1 општинско физика 2        
    3 окружно физика 3,8        
    директан пласман општинско Књижевна олимпијада 0,5        
    2 општинско математика 1,9        
    3 окружно књижевна олимпијада 3,8        
    4 окружно математика 3,7        
    2 окружно српски-граматика 3,9        
    учешће окружно хемија 1        
    1 републичко српски-граматика 16        
    директан пласман општинско српски-граматика 0,5        
IV4   1 школско енглески 1        
    1 школско биологија 1        
    3 општинско математика 1,8        
    3 општинско Књижевна олимпијада 1,8        
    директан пласман општинско српски-граматика 0,5        
    3 окружно математика 3,8        
    1 окружно немачки 4        
    2 окружно енглески 3,9        
    2 окружно хемија 3,9        
    1 окружно биологија 4        
    пласман окружно српски-граматика 1        
    пласман републичко хемија 2        
    2 окружно Књижевна олимпијада 3,9        
    1 републичко немачки 16        
    5 републичко Књижевна олимпијада 12        
    пласман републичко енглески 2        
    5 републичко биологија 12        
                   
  Јанковић Добрица  место ниво такмичења област такмичења  бод. ВНА 1.пол 2.пол. УКУПНО
I4   2 општинско физика 1,9 181,60 99,05 150,00 430,65
    1 општинско математика 2   5,00 5,00  
    1 окружно физика 4   4,88 5,00  
    1 окружно математика 4   5,00 5,00  
    1 окружно хемија 4   4,93 5,00  
    2 републичко математика 15        
  похвала 4 републичко физика 13        
  похвала 4 републичко хемија 13        
II4   1 општинско математика 2        
    1 општинско физика 2        
    1 окружно математика 4        
    2 окружно физика 3,9        
    2 окружно хемија 3,9        
    пласман републичко физика 2        
    пласман републичко хемија 2        
    пласман републичко математика 2        
III4   2 општинско физика 1,9        
    1 окружно физика 4        
    1 окружно хемија 4        
    4 општинско математика 1,7        
    3 окружно физика 3,8        
    3 републичко математика 14        
    3 републичко физика 14        
    учешће републичко хемија 2        
IV4   1 општинско математика - смотра 1        
    1 општинско математика 2        
    1 општинско физика 2        
    1 окружно математика 4        
    1 окружно хемија 4        
    1 окружно физика 4        
    3 републичко математика 14        
    3 републичко физика 14        
    пласман републичко хемија 2        
    2 регионално математика - смотра 2,5        
    3 републичко математика - смотра 8        
                   
                   
                   
                   
                   
  Ћурчић Виктор  место ниво такмичења област такмичења  бод. ВНА 1.пол 2.пол. УКУПНО
I6   1 општинско историја 2 133,15 100,00 150,00 383,15
    директан пласман општинско Књижевна олимпијада 0,5   5,00 5,00  
    директан пласман општинско српски-граматика 0,5   5,00 5,00  
    3 окружно историја 3,8   5,00 5,00  
    1 окружно српски-граматика 4   5,00 5,00  
    3 републичко Књижевна олимпијада 14        
    2 републичко историја 15        
    2 републичко српски-граматика 15        
    2 републичко латински 15        
    1 окружно Књижевна олимпијада 4        
II6   3 општинско историја 1,8        
    директан пласман општинско Књижевна олимпијада 0,5        
    директан пласман општинско српски-граматика 0,5        
III6   директан пласман општинско Књижевна олимпијада 0,5        
    директан пласман општинско српски-граматика 0,5        
    4 окружно Књижевна олимпијада 3,7        
    1 окружно српски-граматика 4        
    1 републичко српски-граматика 16        
IV6   3 школско енглески 0,8        
    1 општинско историја 2        
    2 општинско математика - смотра 0,8        
    6 општинско математика 1,5        
    2 окружно енглески 3,9        
    2 окружно историја 3,9        
    1 регионално математика - смотра 3        
    5 републичко историја 12        
    2 републичко математика - смотра, специјална награда 2        
    пласман републичко енглески 2        
                   
                   
  Лужанин Вук  место ниво такмичења област такмичења  бод. ВНА 1.пол 2.пол. УКУПНО
I6   1 општинско физика 2 126,80 100,00 150,00 376,80
    3 општинско математика 1,8   5,00 5,00  
    2 окружно физика 3,9   5,00 5,00  
    4 окружно математика 3,7   5,00 5,00  
II6   2 општинско математика 1,9   5,00 5,00  
    2 општинско физика 1,9        
    5 окружно математика 3,6        
    3 окружно физика 3,8        
    5 окружно хемија 3,6        
    пласман републичко хемија 2        
III6   3 општинско физика 1,8        
    3 окружно физика 3,8        
    4 окружно хемија 3,7        
    1 општинско математика 2        
    1 окружно математика 4        
    2 регионално математика - смотра 2,5        
    2 републичко математика 15        
    учешће републичко хемија 2        
IV6   1 општинско математика - смотра 1        
    2 општинско математика 1,9        
    2 општинско српски - граматика 1,9        
    2 окружно математика 3,9        
    3 окружно физика 3,8        
    3 окружно српски - граматика 3,8        
    3 републичко математика 14        
    3 републичко физика 14        
    2 регионално математика - смотра 2,5        
    8 републичко српски - граматика 9        
    3 републичко математика - смотра 8        

 

Претрага