Извештај о екскурзијама

 

Извештајса консултација директора школе са одељењским старешинама III и IV разредаи члановима Савета родитеља III и IV разредау вези са реализацијом екскурзија у школској 2021/2022. години

 

 

Консултације су, на захтев директора школе, одржане 10. децембра 2021. године, у два одвојена термина. На консултацијама је било 16 од 20 одељењских старешина и 17 од 20 чланова Савета родитеља III и IV разреда. Директор је присутне одељењске старешине и родитеље обавестио о тренутном стању по питању екскурзија. Наиме, оне су планиране Годишњим планом рада за 2021/22. и то у иностранство, што дозвољава правилник о организацији и остваривању екскурзије у средњој школи, „Службени гласник РС”, бр. 30/2019 од 25. 4. 2019, у члану 10 и 11. С друге стране, допис Министарства просвете, науке и технолошког развоја директорима школа од 6. 9. 2021. дозвољава екскурзије у земљи и то из тзв. „зелене” у „зелену зону”, али је и даље на снази забрана извођења екскурзија у иностранство.

С обзиром на тренутну епидемиолошку ситуацију, директор је обавестио одељењске старешине и родитеље да, уколико се дозволе екскурзије у иностранство, може се разматрати да у периоду друге половине марта ученици IV разреда иду 4 ноћења у Мађарску или четири ноћења у Истанбул, по програму који би предложило Наставничко веће, а Савет родитеља дао сагласност за њега. Што се тиче ученика III разреда, који претходне две године нису имали екскурзије, она би се извела у Грчку од 7. до 14. маја по програму који је школа реализовала пре појаве епидемије covid-19, последњи пут у септембру 2019. са садашњим IV разредом. Уколико би се створили услови до краја јануара 2022. године, процедура за избор извођача екскурзије би се спровела у фебруару, а плаћање би било чековима, на више рата, са доспећем од краја марта. Наглашено је да би школа предала чекове изабраној агенцији тек по завршетку, тј. реализацији екскурзије да би се избегао проблем да, уколико се путовање не реализује, новац родитеља остане код изабране агенције.

У дискусији су усвојени следећи закључци:

1.      Школа треба да се припрема и ради као да ће екскурзије у иностранство бити дозвољене на пролеће 2022. године;

2.      Одлуку о томе који ће програм бити понуђен за реализацију, донеће изјашњавањем тим од 40 чланова, који чини 20 одељењскух старешина и 20 чланова Савета родитеља III и IV разреда на заједничком састанку почетком фебруара 2022. године, по процедури из Правилника;

3.      Одлуку о изабраном извођачу екскурзија донеће сви родитељи III, односно IV разреда, непосредним изјашњавањем и о томе ће обавестити директора школе, који ће проверити испуњеност услова за извођење екскурзије и донети коначну одлуку о реализацији екскурзије и преузети даљу организацију путовања, у складу са Правилником;

4.      Чланови Савета родитеља III и IV разреда су предложили да, уколико, ипак, не буду дозвољене екскурзије у иностранство, школа организује, по посебном плану и програму, екскурзију у земљи у предложеним терминима, с обзиром да је овај део школовања потребан ученицима.

5.      Такође, предложено је да се, уколико не буду могле да се у овој школској години реализују екскурзије у иностранство, обавезно покуша организација екскурзије у Грчку на почетку следеће године за садашњу генерацију ученика III разреда.

6.      Обавеза одељењских старешина је да са свим закључцима упознају ученике III и IV разреда, а овај извештај ће бити објављен и на сајту школе да се с њим могу упознати сви родитељи ученика III и IV разреда.

Директор се захваљује свим одељењским старешинама и родитељима који су својим учешћем и предлозима помогли да се покуша реализација овог дела Годишњег плана рада за школску 2021/22. годину и што смо, свесни да много тога не зависи од нас, спремни да свој део обавеза с тим у вези урадимо уколико се створе услови.

 

 

У Чачку, 14. децембра 2021.                                               

  Директор Гимназије у Чачку

Иван Ружичић, професор

Претрага