РАСПОРЕД УЧИОНИЦА 2021/22, од 1. 9. 2021.

 

РАСПОРЕД УЧИОНИЦА 2021/22од 1. 9. 2021.

 

одељење

учионица

одељење

учионица

одељење

учионица

одељење

учионица

I1

37

II1

29

III1

30

IV1

6

I2

37

II2

30

III2

21

IV2

6

I3

38

II3

45

III3

21

IV3

7

I4

38

II4

40

III4

22

IV4

5

I5

35

II5

46

III5

22

IV5

10

I6

35

II6

46

III6

24

IV6

7

I7

39

II7

27

III7

23

IV7

8

I8

39

II8

45

III8

27

IV8

8

I9

40

   

III9

24

IV9

5

   

II10

29

III10

23

IV10

10

Слободне учионице: непарнa и парна смена 1,2,11,36.  

Претрага