Најзначајнија постигнућа на такмичењима, ВНА и општи успех ученика генерације 2018-2022.

Најзначајнија постигнућа на такмичењима, ВНА и општи успех ученика

генерације 2018-2022.

 

22.6.2021.

               
 

Јанковић Добрица

место

ниво такмичења

област такмичења

бод.

ВНА

1.пол

2.пол.

УКУПНО

I4

 

2

општинско

физика

1,9

123,10

99,20

150,00

372,30

   

1

општинско

математика

2

 

5,00

5,00

 
   

1

окружно

физика

4

 

4,88

5,00

 
   

1

окружно

математика

4

 

5,00

5,00

 
   

1

окружно

хемија

4

       
   

2

републичко

математика

15

       
 

похвала

4

републичко

физика

13

       
 

похвала

4

републичко

хемија

13

       

II4

 

1

општинско

математика

2

       
   

1

општинско

физика

2

       
   

1

окружно

математика

4

       
   

2

окружно

физика

3,9

       
   

2

окружно

хемија

3,9

       
   

пласман

републичко

физика

2

       
   

пласман

републичко

хемија

2

       
   

пласман

републичко

математика

2

       

III4

 

2

општинско

физика

1,9

       
   

1

окружно

физика

4

       
   

1

међуокружно

хемија

5

       
   

4

општинско

математика

1,7

       
   

3

окружно

физика

3,8

       
   

3

републичко

математика

14

       
   

3

републичко

физика

14

       
                   
 

Петровић Марија

место

ниво такмичења

област такмичења

бод.

ВНА

1.пол

2.пол.

УКУПНО

I4

 

3

општинско

физика

1,8

104,00

99,13

150,00

353,13

   

1

општинско

Kњижевна олимпијада

2

 

5,00

5,00

 
   

2

општинско

српски-граматика

1,9

 

4,94

5,00

 
   

3

општинско

математика

1,8

 

4,93

5,00

 
   

5

окружно

математика

3,6

       
   

4

окружно

хемија

3,7

       
   

2

окружно

српски-граматика

3,9

       
   

4

републичко

Књижевна олимпијада

13

       
   

3

републичко

српски-граматика

14

       
   

2

окружно

Kњижевна олимпијада

3,9

       

II4

 

директан пласман

општинско

Kњижевна олимпијада

0,5

       
   

директан пласман

општинско

српски-граматика

0,5

       
   

3

општинско

математика

1,8

       
   

1

општинско

физика

2

       
   

3

окружно

математика

3,8

       
   

4

окружно

физика

3,7

       
   

1

окружно

хемија

4

       
   

пласман

републичко

хемија

2

       

III4

 

1

општинско

физика

2

       
   

3

окружно

физика

3,8

       
   

директан пласман

општинско

Књижевна олимпијада

0,5

       
   

2

општинско

математика

1,9

       
   

3

окружно

Књижевна олимпијада

3,8

       
   

4

окружно

математика

3,7

       
   

2

окружно

српски-граматика

3,9

       
   

1

републичко

српски-граматика

16

       
   

директан пласман

општинско

српски-граматика

0,5

       
                   
                   
                   
                   
 

Ћурчић Виктор

место

ниво такмичења

област такмичења

бод.

ВНА

1.пол

2.пол.

УКУПНО

I6

 

1

општинско

историја

2

101,30

100,00

150,00

351,30

   

директан пласман

општинско

Књижевна олимпијада

0,5

 

5,00

5,00

 
   

директан пласман

општинско

српски-граматика

0,5

 

5,00

5,00

 
   

3

окружно

историја

3,8

 

5,00

5,00

 
   

1

окружно

српски-граматика

4

       
   

3

републичко

Књижевна олимпијада

14

       
   

2

републичко

историја

15

       
   

2

републичко

српски-граматика

15

       
   

2

републичко

латински

15

       
   

1

окружно

Књижевна олимпијада

4

       

II6

 

3

општинско

историја

1,8

       
   

директан пласман

општинско

Књижевна олимпијада

0,5

       
   

директан пласман

општинско

српски-граматика

0,5

       

III6

 

директан пласман

општинско

Књижевна олимпијада

0,5

       
   

директан пласман

општинско

српски-граматика

0,5

       
   

4

окружно

Књижевна олимпијада

3,7

       
   

1

окружно

српски-граматика

4

       
   

1

републичко

српски-граматика

16

       
                   
                   
 

Лужанин Вук

место

ниво такмичења

област такмичења

бод.

ВНА

1.пол

2.пол.

УКУПНО

I6

 

1

општинско

физика

2

59,00

100,00

150,00

309,00

   

3

општинско

математика

1,8

 

5,00

5,00

 
   

2

окружно

физика

3,9

 

5,00

5,00

 
   

4

окружно

математика

3,7

 

5,00

   

II6

 

2

општинско

математика

1,9

       
   

2

општинско

физика

1,9

       
   

5

окружно

математика

3,6

       
   

3

окружно

физика

3,8

       
   

5

окружно

хемија

3,6

       

III6

 

3

општинско

физика

1,8

       
   

3

окружно

физика

3,8

       
   

4

међуокружно

хемија

3,7

       
   

1

општинско

математика

2

       
   

1

окружно

математика

4

       
   

2

регионално

математика - смотра

2,5

       
   

2

републичко

математика

15

       
                   
                   
 

Лазовић Михаило

место

ниво такмичења

област такмичења

бод.

ВНА

1.пол

2.пол.

УКУПНО

I2

 

3

општинско

историја

1,8

32,70

99,60

150,00

282,30

   

2

општинско

Књижевна олимпијада

1,9

 

4,94

5,00

 
   

4

општинско

српски-граматика

1,7

 

5,00

5,00

 
   

8

окружно

историја

3,3

 

5,00

   
   

2

окружно

Књижевна олимпијада

3,9

       

II2

 

4

општинско

историја

1,7

       
   

3

општинско

Књижевна олимпијада

1,7

       
   

2

општинско

Књижевна олимпијада

1,9

       
   

3

окружно

Књижевна олимпијада

3,8

       
   

6

републичко

Књижевна олимпијада

11

       
                   
 

Дамјановић Лука

место

ниво такмичења

област такмичења

бод.

ВНА

1.пол

2.пол.

УКУПНО

I1

 

5

општинско

историја

1,6

36,10

90,60

150,00

276,70

   

1

општинско

Књижевна олимпијада

2

 

4,53

5,00

 
   

7

општинско

српски-граматика

1,4

       
   

2

окружно

Књижевна олимпијада

3,9

       
   

2

републичко

Књижевна олимпијада

15

       
   

2

регионално

српски-смотра

2,5

       
   

2

републичко

српски-смотра

5

       

II1

 

директан пласман

општинско

Књижевна олимпијада

0,5

       
   

4

општинско

математика

1,7

       

III1

 

2

регионално

српски-смотра

2,5

       
                   
 

Павловић Михаило

место

ниво такмичења

област такмичења

бод.

ВНА

1.пол

2.пол.

УКУПНО

I4

 

5

општинско

физика

1,6

22,30

99,60

150,00

271,90

   

1

општинско

математика

2

 

5,00

5,00

 
   

2

окружно

математика

3,9

 

4,94

5,00

 
   

учешће

републичко

математика

2

 

5,00

   

II4

 

3

општинско

математика

1,8

       
   

3

општинско

физика

1,8

       
   

4

окружно

математика

3,7

       

III4

 

3

општинско

математика

1,8

       
   

4

окружно

математика

3,7

       
                   
 

Васић Огњен

место

ниво такмичења

област такмичења

бод.

ВНА

1.пол

2.пол.

УКУПНО

I4

 

1

општинско

Књижевна олимпијада

2

21,50

98,80

150,00

270,30

   

2

републичко

Књижевна олимпијада

15

 

4,94

5,00

 
   

1

окружно

Књижевна олимпијада

4

       

II4

 

директан пласман

општинско

Књижевна олимпијада

0,5

       
                   
                   
 

Марковић Михаило

место

ниво такмичења

област такмичења

бод.

ВНА

1.пол

2.пол.

УКУПНО

I-6

 

4

општинско

физика

1,7

27,20

96,33

146,40

269,93

   

3

општинско

математика

1,8

 

5,00

5,00

 
   

4

окружно

математика

3,7

 

4,65

4,76

 

II6

 

7

општинско

информатика

1,4

 

4,80

   
   

2

општинско

математика

1,9

       
   

4

окружно

математика

3,7

       

III6

 

4

општинско

информатика

1,7

       
   

3

општинско

математика

1,8

       
   

8

окружно

информатика

3,3

       
   

4

окружно

математика

3,7

       
   

2

регионално

математика-смотра

2,5

       
                   
 

Бојовић Александра

место

ниво такмичења

област такмичења

бод.

ВНА

1.пол

2.пол.

УКУПНО

I-4

 

8

општинско

физика

1,3

19,00

100,00

150,00

269,00

   

3

општинско

математика

1,8

 

5,00

5,00

 
   

4

окружно

математика

3,7

       
   

1

регионално

хемија-смотра

3

       

II4

 

1

општинско

математика

2

       
   

4

окружно

математика

3,7

       
   

6

окружно

хемија

3,5

       
                   
                   
                   
                   
 

Танасковић Бошко

место

ниво такмичења

област такмичења

бод.

ВНА

1.пол

2.пол.

УКУПНО

I4

 

1

окружно

хемија

4

28,00

93,50

145,65

267,15

   

1

регионално

хемија - смотра

3

 

4,76

5,00

 
   

2

републичко

хемија

15

 

4,59

4,71

 

II4

 

1

окружно

хемија - тест + истраживачки рад

4

       
   

остварен пласман

републичко

хемија - тест + истраживачки рад

2

       
                   
                   
 

Видинер Никола

место

ниво такмичења

област такмичења

бод.

ВНА

1.пол

2.пол.

УКУПНО

I4

 

3

општинско

српски-граматика

1,8

23,60

95,00

148,20

266,80

   

1

окружно

српски-граматика

4

 

5,00

5,00

 
   

4

републичко

српски-граматика

13

 

4,75

4,88

 

II4

 

директан пласман

општинско

српски-граматика

0,5

 

4,50

   

III4

 

директан пласман

општинско

српски-граматика

0,5

       
   

3

окружно

српски-граматика

3,8

       
                   
 

Давидовић Андријана

место

ниво такмичења

област такмичења

бод.

ВНА

1.пол

2.пол.

УКУПНО

I4

 

6

општинско

физика

1,5

21,00

91,80

150,00

262,80

   

2

општинско

математика

1,9

 

4,59

5,00

 
   

2

окружно

физика

3,9

       
   

5

окружно

математика

3,6

       
   

1

регионално

физика

3

       

II4

 

3

општинско

математика

1,8

       
   

5

окружно

математика

3,6

       

III4

 

4

општинско

математика

1,7

       
                   
 

Андрић Ђорђе

место

ниво такмичења

област такмичења

бод.

ВНА

1.пол

2.пол.

УКУПНО

I1

 

2

општинско

математика

1,9

17,20

95,20

150,00

262,40

   

5

окружно

математика

3,6

 

4,76

5,00

 
   

2

окружно

хемија

3,9

       

II1

 

1

општинско

физичко - одбојка

0,5

       
   

3

окружно

хемија

3,8

       
   

пласман

републичко

хемија

2

       

III1

 

1

општинско

физичко - одбојка

0,5

       
   

3

међуокружно

физичко - одбојка

1

       
                   
 

Јањић Невена

место

ниво такмичења

област такмичења

бод.

ВНА

1.пол

2.пол.

УКУПНО

I5

 

1

општинско

Књижевна олимпијада

2

15,40

95,20

150,00

260,60

   

4

општинско

српски - граматика

1,7

 

4,76

5,00

 
   

1

окружно

српски- ДИС

4

       
   

4

окружно

Књижевна олимпијада

3,7

       
   

2

регионално

српски - смотра

2

       

III5

 

3

регионално

српски-смотра

2

       
                   

Претрага