Редослед активности за завршетак школске године за ученике IV разреда

 

За одељенске старешине IV разреда: Редослед активности за завршетак школске године за ученике IV разреда

 

1. Уторак, 25. мај 2021. године, завршни наставни дан за ученике IV разреда. До краја наставе овог дана сви ученици који су испунили услове треба да имају предлог закључне оцене.

Они ученици који немају услове за предлог закључне оцене (недовољан број оцена и/или нису испунили критеријум покривености градива) упућују се на разредни испит по одлуци одељенског већа који ће бити 25, 26 или 27. маја;

Разредни испити из италијанског и руског треба да се обаве до 21. маја;

2. Уторак, 25. мај 2021. → Одељенска већа;

Одељенске старешине треба да припреме следеће податке: предлог оцене из владања, ученике без изостанка, ученике са 5,00 и предлоге за специјалне дипломе (услов је учешће на Републичком такмичењу из предмета у претходне 4 године, што ће пронаћи у претходним Извештајима, или једно од 3 прва места на Републичким смотрама у претходне 4 године);

3. Среда 26. мај 2021. → Предаја матурских радова и пријава матурских испита;

Одељенске старешине разреда узимају записнике и пријаве од секретара школе и попуњавају са ученицима у малом дворишту и тада ученици предају 2 примерка матурског рада. У овим терминима ће бити и фотографисање одељења за Извештај у малом дворишту школе. Одељењске старешине обавештавају ученике да дођу у школу искључиво у заказано време и чим све то обаве напуштају простор школе; строго се поштују упутства како се улази у зграду, како се излази из зграде и у који простор иду.

4. Четвртак, 27. мај 2021. → матурски испит из српског

- непарна смена, од 730-1030

- парна смена, од 1400-1700

5. Субота, 29. мај 2021. → матурски испити из страних језика и математике

- непарна смена, од 800-1100

- парна смена, од 1600-1900

Матурски плес, субота или недеља, 29. или 30. мај

Понедељак, 31. мај 2021. → Матурско вече

6. Од 2. до 8. јуна 2021. године одбрана матурских радова;

Распоред одбране и учионице сачиниће директор школе и то ће бити објављено на сајту школе 31. маја 2021. године, а одељенске старешине треба да обавесте ученике о томе. Ученици долазе у школу искључиво у учионице у којим се полажу матурски испити или врши одбрана матурских радова и напуштају зграду по завршетку испита.

7. Четвртак, 10. јун 2021. → Наставничко веће за верификацију успеха ученика

8. Субота, 12. јун 2021. → Подела сведочанстава и диплома

Свако одељење долази у мало двориште у заказано време и ту ће добити сведочанства и дипломе и биће враћена документа која су код одељенских старешина са потписивањем у уписници; уписнице треба да буду комплетно попуњене до 28.6.2021. Када се то обави одељенске старешине су дужне да све записнике са матурских испита са по 1 матурским радом сакупе, увежу и предају секретару школе.

Сви ученици треба да врате књиге у ђачку библиотеку и спортску опрему професорима физичког до 8. јуна 2021. Редари треба да врате кључеве од учионица. Редари који не врате кључ од своје учионице платиће кључ и привезак 1000 динара.

 

У Чачку, 23. април 2021. год.                                                                    

Директор школе

                                                                                                                     Иван Ружичић, проф.

Претрага