Обавештење за професоре и ученике о начину рада од 19. априла 2021. године

 

 

Од 19. априла настава се организује непосредно, у школи, по тзв. комбинованом моделу рада. Школа ће радити у 4 смене, са по 5 часова непосредне наставе у трајању од 30 минута. Настава физичког васпитања, ликовне и музичке културе биће организована у контра смени, по посебном распореду који ће ученицима саопштити предметни професори. Настава изборних предмета у I, II и III разреду, као и настава грађанског васпитања и веронауке и даље се изводи онлине, по посебном распореду.

У периоду од 19.4. до 23.4. у школу долазе прве групе из одељења и потребно је да одељенске старешине упуте ученике да ће нови, мали распоред рада, у 4 смене и распоред учионица од 19. априла, бити објављен на сајту школе у петак, 16. априла до 1400. У односу на досадашњи рад у школи, новина је да ће у периоду од 19.4. до 25.5.2021. године, одељења IV разреда долазити у школу цела и она се неће делити. Ова измена је захтевала израду новогмалог распоредаи нове учионице, које неће, за сва одељења, бити исте, као што је то било код наставе у школи у овој школској години. Такође, пошто је до краја наставе у овој школској години, остало максимално 9 седмица, смене ће се мењати на 3 седмице и то тако да најпре парна смена иде 3 седмице преподне. Иначе, одељења која се неће делити у овом периоду су II/6 и II/1.

 

План рада за период од 19.4-22.6.2021. године

 

Од 19-23. априла 2021.

1. смена → од 730-1025

IV разред парне смене (цела одељења) и III разред парне смене (1. група)

2. смена → од 1045-1335

I и II разред парне смене (1. група)

3. смена →  од 1400-1655

IV разред непарне смене (цела одељења) и  III разред непарне (1. група)

4. смена →  1715-2005

I и II разред непарне смене (1. група)

 

 

Од 26-29. априла 2021.

1. смена → од 730-1025

IV разред парне смене (цела одељења) и III разред парне смене (2. група)

2. смена → од 1045-1335

I и II разред парне смене (2. група)

3. смена →  од 1400-1655

IV разред непарне смене (цела одељења) и  III разред непарне (2. група)

4. смена →  1715-2005

I и II разред непарне смене (2. група)

 

 

Од 4-7. маја 2021.

1. смена → од 730-1025

IV разред парне смене (цела одељења) и III разред парне смене (1. група)

2. смена → од 1045-1335

I и II разред парне смене (1. група)

3. смена →  од 1400-1655

IV разред непарне смене (цела одељења) и  III разред непарне (1. група)

4. смена →  1715-2005

I и II разред непарне смене (1. група)

 

 

Од 10-14. маја 2021.

1. смена → од 730-1025

IV разред непарне смене (цела одељења) и III разред непарне смене (2. група)

2. смена → од 1045-1335

I и II разред непарне смене (2. група)

3. смена →  од 1400-1655

IV разред парне смене (цела одељења) и  III разред парне (2. група)

4. смена →  1715-2005

I и II разред парне смене (2. група)

 

Од 17-21. маја 2021.

1. смена → од 730-1025

IV разред непарне смене (цела одељења) и III разред непарне смене (1. група)

2. смена → од 1045-1335

I и II разред непарне смене (1. група)

3. смена →  од 1400-1655

IV разред парне смене (цела одељења) и  III разред парне (1. група)

4. смена →  1715-2005

I и II разред парне смене (1. група)

 

Од 24-28. маја 2021.

1. смена → од 730-1025

IV разред непарне смене (цела одељења) и III разред непарне смене (2. група)

2. смена → од 1045-1335

I и II разред непарне смене (2. група)

3. смена →  од 1400-1655

IV разред парне смене (цела одељења) и  III разред парне (2. група)

4. смена →  1715-2005

I и II разред парне смене (2. група)

Задњи дан за матуранте је 25.5.2021. године.

 

 

Од 31.5-4.6. 2021.

1. смена → од 730-1025

III разред парне смене (цела одељења)

2. смена → од 1045-1335

I и II разред парне смене (1. група)

3. смена →  од 1400-1655

III разред непарне смене (цела одељења)

4. смена →  1715-2005

I и II разред непарне смене (1. група)

 

 

Од 7-11. јуна 2021.

1. смена → од 730-1025

III разред парне смене (цела одељења)

2. смена → од 1045-1335

I и II разред парне смене (2. група)

3. смена →  од 1400-1655

III разред непарне смене (цела одељења)

4. смена →  1715-2005

I и II разред непарне смене (2. група)

 

 

Од 14-18. јуна 2021.

1. смена → од 730-1025

III разред парне смене (цела одељења)

2. смена → од 1045-1335

I и II разред парне смене (1. група)

3. смена →  од 1400-1655

III разред непарне смене (цела одељења)

4. смена →  1715- 2005

I и II разред непарне смене (1. група)

 

 

-         21. и 22. јун → завршетак наставе у овој школској години и разредни испити по потреби.

Током трајања непосредне наставе у школи по тзв. „комбинованом моделу“ посебно ће бити направљен план оцењивања писаним путем за оне ученике и одељења код којих то буде потребно и ученици ће бити на време о томе обавештени.

Списак дежурних професора за период од 19.4-29.4. биће објављен до петка 16. априла.

Подсећам све запослене и ученике да је у школском простору обавезно ношење заштитне маске и држање одстојања, као и придржавање хигијенско-епидемиолошких мера.

 

 

У Чачку, 16. априла 2021.                                        

Директор школе

                                                                                     Иван Ружичић, проф.

                                          

Претрага