ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА НАСТАВНИКЕ И УЧЕНИКЕ ШКОЛЕ О НАЧИНУ РАДА од понедељка, 12. априла 2021. године

ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА НАСТАВНИКЕ И УЧЕНИКЕ ШКОЛЕ
О НАЧИНУ РАДА
од понедељка, 12. априла 2021. године

 

            Од понедељка,12.априла 2021. године, школа и даље ради на даљину, с тим што се мењају смене и парна смена има наставу у преподневној смени, а непарна у поподневној смени.

            Ученици долазе у школу ради проверавања знања по плану оцењивања за период од 12. до 16. априла, који је објављен на сајту школе.

            Настава физичког васпитања се и даље одржава по посебном распореду који праве професори физичког (два везана часа седмично у контра смени у трајању од 60 минута).

            Распоред одељењских већа остаје, како сте добили у обавештењу од 7.4.2021. године, с тим, што ће одељењско веће III/10 бити у 1430, а III/8 у 1500 часова.

 

У Чачку, 9. априла 2021.године                                                    

Директор школе,

                                                                                                           Иван Ружичић,проф.

Претрага