Упис ученика са посебним способностима за рачунарство и информатику - ИТ одељење школске 2021/22.

 

У школској 2021/22. години Гимназија у Чачку уписује једно одељење ученика са посебним способностима за рачунарство и информатику (20 ученика).

Ове школске године пријемни испит за ученике овог одељења реализоваће се у Гимназији у Чачку.

Претрага