Обавештење за професоре и одељенске старешине, 5.4.2021.

 

Поштоване колегинице и колеге,

 

Од 18. јануара до 2. априла ове године одржана су 52 наставна дана из другог полугодишта од укупно 107 за I, II, и III разред и 87 за IV разред. Од тога, 32 наставна дана су била непосредно у школи и 20 дана наставе на даљину. Самим тим, за ученике IV разреда остало је још 35 наставних дана, закључно са 25. мајем, који је завршни дан за њих. За ученике I, II, и III разреда друго полугодиште траје још 55 наставних дана, до уторка, 22. јуна.

Пошто је, као што и сами видите, епидемиолошка ситуација неизвесна и нема назнака да ћемо се враћати на комбиновани модел непосредне наставе у школи треба да се осврнемо на обавезе у наредном периоду.

Пре свега, свако за себе, треба да изврши анализу реализације наставног плана и програма, тј. дa утврди да ли ће у наредном периоду, до краја наставе, бити реализован наставни програм и годишњи фонд часова. Ако ту има проблема и заостатка, јавите се лично да заједно решавамо такве ситуације.

Што се тиче оцењивања битно је да број оцена које ученици треба да имају у једном полугодишту било којом техником проверавања није, и даље, 4, тј. може бити и мањи од 4 за формално-правну законитост у поступању.

Такође, у раду на даљину можете и треба да оцењујете ученике формативно, али за сумативно оцењивање је посебно наглашено у упутству Министра просвете од 12.3.2021. године, да сте „... аутономни у планирању оцењивања... и да сами одлучујете да ли се и писмени задаци могу реализовати путем наставе на даљину“. У том смислу, сами одлучујете и преузимате одговорност за то, а од 30. марта смо организовали да ученици ради проверавања знања усмено или писаним путем долазе у школу. Посебно наглашавам да је најстрожије забрањено да самоиницијативно позивате ученике, мимо објављеног плана, на проверавања знања усмено или писаним путем. Из тога је јасно да Министарство просвете има став да оцењивања треба да буду у школи, непосредно за све ученике, у начелу, а да је сумативно оцењивање путем наставе на даљину изузетак, о коме ви аутономно одлучујете.

У складу с тим, подсећам вас на правила оцењивања и закључивања која смо успоставили у претходних годину дана рада у овим необичним условима.

1.     предлагање закључене оцене, никако не треба радити само из 1 оцене у једном полугодишту, тј. из 2 оцене у току целе школске године, већ из најмање 2 оцене у једном полугодишту, тј. најмање 4 оцене за целу школску годину и уз обавезан критеријум покривености градива.

2.     све закључне оцене образложити ученицима, уз назнаку да се све оцене у току године узимају у обзир као подједнако вредне и где год постоји могућност предвидети могућност поправљања;

3.     што се тиче ученика који не испуњавају своје обавезе и избегавају проверавања знања у школи, њих остављате за разредни испит по одлуци одељењских већа. За тај разредни испит ученици могу да одговарају цело градиво и оцена коју добију је коначна за тај предмет, а уколико се тада не појаве закључује се оцена недовољан (1). Ово напомињем, с обзиром да су ми неки од вас указивали да један део ученика не испуњава своје обавезе. Без обзира на све, треба се придржавати ових упутстава и ученике на време упозорити на то и никако не дозволити да подлегнемо овом времену деградације и релативизма и да изједначимо знање и незнање, јер ће се то свима вратити као последица које ће обесмислити ваш рад и нашу професију. Стално мислите на оне који редовно и коректно извршавају своје обавезе, а ови други имају право да тако раде и то је њихов избор и нека се суоче са последицама. Ми их свакодневно образујемо, али и васпитавамо, између осталог, и оваквим поступањем.

Иначе, одељенска већа III, II и I разред ће бити 12, 13. и 14. априла и планирамо да она буду у школи непосредно, на бини у великом дворишту и то, ако се од 12. априла наставља настава на даљину, пошто се мењају смене и парна смена ће имати наставу у преподневној смени, за њих ће већа бити од 1300, а за непарну смену од 1800. Детаљно обавештење о овоме добићете наредних дана. Наставничко веће, планирамо до краја априла о томе ћете бити благовремено обавештени.

Такође, уколико се отвори било каква могућност да се вратимо на комбиновани модел наставе у школи, покушаћемо да организујемо наставу за ученике IV разреда тако да, бар 4-5 седмица задњих у школи буду цела одељења. За то већ постоји разрађен план, али то не зависи само од нас. У сваком случају, ако се та могућност отвори, најпре ће бити организован састанак са одељенским старешинама IV разреда и председницима одељења IV разреда.

На крају обавештавам вас да је у петак, 2. априла, стигао из штампе 20. број Гимназиона. Сви професори када долазе у школу треба да дођу у канцеларију директора и преузму свој примерак, а ми ћемо организовати, наредних дана када ученици долазе у школу на проверавање знања, поделу овог броја Гимназиона ученицима. Свима најтоплије препоручујем да овај број Гимназиона прочитају од корице до корице и учврсте или обнове веру у смисао овог нашег посла. Ако ништа, бар док читате текстове из Гимназиона бићете уживо у школи и још више ћемо волети посао који радимо.

Свима желим добро здравље и надам се да ће се ускоро епидемиолошка ситуација поправити и да се вратимо колико-толико, нормалном раду у школи.

 

У Чачку, 5. априла 2021. год.                                            

Директор школе

                                                                              Иван Ружичић, проф.

Претрага