Окружно такмичење из историје - 8.4.2017.

 

ГИМНАЗИЈА - I РАЗРЕД 

РЕД.

БР.

ШИФРА

ПРЕЗИМЕ И ИМЕ

ШКОЛА

ПРОФЕСОР

ОСТВАРЕН БРОЈ ПОЕНА

МЕСТО

1.

14

Савић Јана I/9

Гимназија Чачак

Јековић Драгица

25

/

2.

16

Димитријевић Софија I/7

Гимназија Чачак

Јековић Драгица

27

/

3.

20

Филиповић Марко I/6

Гимназија Чачак

Лекић Мила

30

III

4.

18

Васовић Милица I/3

Гимназија Чачак

Јековић Драгица

30

/III

5.

13

Савић Невена I/4

Гимназија Чачак

Лекић Мила

27

/

6.

19

Јањић Никола I/1

Гимназија Чачак

Јековић Драгица

30

III

7.

17

Јездимировић Ивона I/4

Гимназија Чачак

Лекић Мила

24

/

8.

15

Николић Јелена I/2

Гимназија Ивањица

Парпура Александар

24

/

9.

/

Јовићевић Тамара I/4

Гимназија Ивањица

Парпура Александар

 

Није дошла

10.

04

Мечанин Александра I р.

Гимназија“ Драгачево

Керн Мирјана

31

III

  Критеријум:  I место  =  34 – 35  поена, IIместо =  32 – 33 поена, IIIместо=  30 – 31  поена 

 

ГИМНАЗИЈА - II РАЗРЕДДруштвено-језички смер

                                                                                                                         

РЕД.

БР.

ШИФРА

ПРЕЗИМЕ И ИМЕ

ШКОЛА

ПРОФЕСОР

ОСТВАРЕН БРОЈ ПОЕНА

МЕСТО

1.

27

Спалевић Вук II

Гимназија „Таковски устанак“

Челиковић Љиљана

4

/

  Критеријум: Iместо = 47 – 48  поена, IIместо = 45 – 46 поена, IIIместо = 43 – 44 поена        

 

 

ГИМНАЗИЈА- II РАЗРЕДПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКИ СМЕР

                                                                                                                         

РЕД.

БР.

ШИФРА

ПРЕЗИМЕ И ИМЕ

ШКОЛА

ПРОФЕСОР

ОСТВАРЕН БРОЈ ПОЕНА

МЕСТО

1.

29

Танасковић Дуња II/1    

Гимназија Чачак

Јековић Драгица

23

/

2.

28

Шћепановић Стефан II/1   

Гимназија Чачак

Јековић Драгица

30

III

    Критеријум: Iместо = 33 поена, IIместо = 31 – 32  поена, IIIместо = 29 – 30 поена

 

 

ГИМНАЗИЈА  -III РАЗРЕД- Друштвено језички смер

                                                                                             

 

РЕД.

БР.

 

ШИФРА

 

ПРЕЗИМЕ И ИМЕ

 

ШКОЛА

 

ПРОФЕСОР

 

ОСТВАРЕН БРОЈ ПОЕНА

 

МЕСТО

1.

23

Николић Стефан III/4         

Гимназија Ивањица

Парпура Александар

39

/

2.

21

Аврамовић Ана  III/2    

Гимназија Ивањица

Коматина Дејан

34

/

3.

22

Аврамовић Ацо III/2   

Гимназија Ивањица

Коматина Дејан

47

III

4.

24

Милићевић Бојан III/1

Гимназија Ивањица

Парпура Александар

33

/

5.

25

Масларевић Милица III/3

Гимназија Ивањица

Парпура Александар

25

/

     Критеријум: Iместо =  50 – 51 поена, IIместо =  48 – 49 поена , IIIместо = 46 – 47 поена

  

ГИМНАЗИЈА - IV РАЗРЕД - Друштвено језички смер

РЕД.

БР.

ШИФРА

ПРЕЗИМЕ И ИМЕ

ШКОЛА

ПРОФЕСОР

ОСТВАРЕНБРОЈПОЕНА

МЕСТО

1.

26

Новичић Милан IV/9  

Гимназија Чачак

Негојевић Славица

28

/

                                                                                                                                                                        

   Критеријум: Iместо = 43 – 44 поена, IIместо =  41 – 42 поена, IIIместо = 39 – 40 поена

                     

КОМИСИЈА:   

1. Славица Салемовић  _______________________________

2. Драгана Дробац  ___________________________________

            3. Драгица Јековић  __________________________________

            4. Славица Негојевић  ________________________________

5. Ђорђе Јеремић  ________________________________

6.Мирјана Керн  _____________________________________

7. Милутин Станисавић _______________________________

8. Дејан Коматина  ____________________________________

9. Драган Раковић  ____________________________________

Претрага