Општинско такмичесе из историје - 12.3.2017.

 

ГИМНАЗИЈА - I РАЗРЕД   

РЕД.

БР.

ШИФРА

ПРЕЗИМЕ И ИМЕ

ШКОЛА

ПРОФЕСОР

ОСТВАРЕН БРОЈ ПОЕНА

МЕСТО

1.

01

Савић Јана I/9

Гимназија Чачак

Драгица Јековић

40

II

2.

12

Димитријевић Софија I/7

Гимназија Чачак

Драгица Јековић

38

II

3.

08

Филиповић Марко I/6

Гимназија Чачак

Мила Лекић

37

III

4.

05

Миливојевић Милица I/7

Гимназија Чачак

Драгица Јековић

28

/

5.

07

Траиловић Сара I/9

Гимназија Чачак

Драгица Јековић

23

/

6.

06

Перендија Стефан I/6

Гимназија Чачак

Мила Лекић

32

/

7.

10

Ђуракић Александар I/9

Гимназија Чачак

Драгица Јековић

19

/

8.

03

ДостанићИвана I/9

Гимназија Чачак

Драгица Јековић

22

/

9.

09

Васовић Милица I/3

Гимназија Чачак

Драгица Јековић

34

III

10.

11

Сокић Милош I/1

Гимназија Чачак

Драгица Јековић

27

/

11.

04

Савић Невена I/4

Гимназија Чачак

Мила Лекић

37

III

12.

13

Јањић Никола I/1

Гимназија Чачак

Драгица Јековић

34

III

13.

02

ЈездимировићИвона I/4

Гимназија Чачак

Мила Лекић

36

III

КРИТЕРИЈУМ :   I МЕСТО   =    41 – 43 поена              II МЕСТО  =   38 – 40 поена                III МЕСТО =  34 – 37  поена                                                                                              

         

ГИМНАЗИЈАII РАЗРЕД - ДРУШТВЕНО-ЈЕЗИЧКИ СМЕР

РЕД.

БР.

ШИФРА

ПРЕЗИМЕ И ИМЕ

ШКОЛА

ПРОФЕСОР

ОСТВАРЕН БРОЈ ПОЕНА

МЕСТО

1.

05

Каличанин Борис II/8

Гимназија Чачак

Ђорђе Јеремић

24

/

2.

03

ЈевремовићЈована II/7

Гимназија Чачак

Драгица Јековић

26

/

3.

01

Пандуровић Александра II/7

Гимназија Чачак

Драгица Јековић

22

/

4.

08

Петровић Милан II/8

Гимназија Чачак

Ђорђе Јеремић

26

/

5.

09

Мирковић Александар II/6    

Гимназија Чачак

Ђорђе Јеремић

16

/

6.

07

ИлићИлија II/5                         

Гимназија Чачак

Драгица Јековић

21

/

7.

02

Јовановић Милица II/5

Гимназија Чачак

Драгица Јековић

30

/

 КРИТЕРИЈУМ:  I МЕСТО = 43 – 45  поена              II МЕСТО = 40 – 42  поена                 III МЕСТО = 36 – 39 поена

 

ГИМНАЗИЈАII РАЗРЕДПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКИ СМЕР    

РЕД.

БР.

ШИФРА

ПРЕЗИМЕ И ИМЕ

ШКОЛА

ПРОФЕСОР

ОСТВАРЕН БРОЈ ПОЕНА

МЕСТО

1.

06

Аћимовић Коста II/4            

Гимназија Чачак

Мила Лекић

14

/

2.

04

Луковић Вељко II/4            

Гимназија Чачак

Мила Лекић

14

/

3.

03

Стевановић Алекса II/4     

Гимназија Чачак

Мила Лекић

21

/

4.

02

Ковачевић Кристина II/2     

Гимназија Чачак

Мила Лекић

9

/

5.

01

Дробњаковић Петар II/2     

Гимназија Чачак

Мила Лекић

20

/

7.

05

Јовановић Андрија II/3      

Гимназија Чачак

Драгица Јековић

26

/

8.

04

Милекић Лазар II/3            

Гимназија Чачак

Драгица Јековић

27

/

9.

08

Јелић Тамара II/3              

Гимназија Чачак

Драгица Јековић

21

/

10.

07

Танасковић Дуња II/1    

Гимназија Чачак

Драгица Јековић

30

III

11.

06

Шћепановић Стефан II/1   

Гимназија Чачак

Драгица Јековић

30

III

КРИТЕРИЈУМ:   I МЕСТО = 34 – 35  поена                       II МЕСТО = 31 – 33  поена             III МЕСТО = 28 – 30 поена

 

 

ГИМНАЗИЈАIII РАЗРЕД - ДРУШТВЕНО-ЈЕЗИЧКИ СМЕР

РЕД.

БР.

ШИФРА

ПРЕЗИМЕ И ИМЕ

ШКОЛА

ПРОФЕСОР

ОСТВАРЕН БРОЈ ПОЕНА

МЕСТО

1.

05

Јањић Сретен III/5         

Гимназија Чачак

Славица Негојевић

38

/

2.

04

Божовић Даница III/5    

Гимназија Чачак

Славица Негојевић

20

/

3.

03

Петровић Биљана III/6   

Гимназија Чачак

Ђорђе Јеремић

24

/

4.

02

Анђелковић Јелена III/8

Гимназија Чачак

Ђорђе Јеремић

23

/

5.

01

Микановић Jасмина III/6

Гимназија Чачак

Ђорђе Јеремић

17

/

    КРИТЕРИЈУМ:  I МЕСТО =    49 – 51 поена                II МЕСТО =  46 – 48 поена                  III МЕСТО = 41 – 45 поена        

 

ГИМНАЗИЈАIII РАЗРЕД – ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКИ СМЕР

РЕД.

БР.

ШИФРА

ПРЕЗИМЕ И ИМЕ

ШКОЛА

ПРОФЕСОР

ОСТВАРЕН БРОЈ ПОЕНА

МЕСТО

1.

06

Бабовић Филип III/1     

Гимназија Чачак

Славица Негојевић

28

/

2.

08

Јанковић Алекса III/1  

Гимназија Чачак

Славица Негојевић

14

/

3.

09

Котлајић Марко III/4    

Гимназија Чачак

Ђорђе Јеремић

22

/

4.

07

Миловић Михаило III/2   

Гимназија Чачак

Ђорђе Јеремић

31

/

КРИТЕРИЈУМ: I МЕСТО =    48 – 50 поена                II МЕСТО =  45 – 47 поена             III МЕСТО = 40 – 44 поена     

                                                                                                      

ГИМНАЗИЈАIV РАЗРЕД

РЕД.

БР.

ШИФРА

ПРЕЗИМЕ И ИМЕ

ШКОЛА

ПРОФЕСОР

ОСТВАРЕНБРОЈПОЕНА

МЕСТО

1.

11

Новичић Милан IV/9  

Гимназија Чачак

Славица Негојевић

40

III

3.

10

Ђелошевић Никола IV/5

Гимназија Чачак

Славица Негојевић

21

/

4.

12

Мирковић Никола IV/5 

Гимназија Чачак

СлавицаНегојевић

37

/

5.

14

Чоловић Илија IV/7       

Гимназија Чачак

Славица Негојевић

29

/

7.

13

Токовић Милица IV/8 

Гимназија Чачак

Ђорђе Јеремић

20

/

8.

09

Ђоковић Марко IV/2 

Гимназија Чачак

Мила Лекић

29

/

                      КРИТЕРИЈУМ:  I МЕСТО =    48 – 50 поена               II МЕСТО =  45 – 47 поена           III МЕСТО = 40 – 44 поена

                                             КОМИСИЈА:    

1. Славица Салемовић___________________________________

2. Снежана Јоловић _____________________________________

            3. Драгица Јековић______________________________________

            4. Славица Негојевић ____________________________________

            5. Ђорђе Јеремић ________________________________________

Претрага