ОБАВЕШТЕЊЕ

 

         У позиву за подношење понуда у Јавној набавци мале вредности  - набавка електричне енергије бр.1.1.1. (2018) и Конкурсној документацији које је Гимназија у Чачку поставила на Портал јавних набавки, дана 19.1.2018.године  МЕЊА СЕ рок за подношење понуда па уместо датума 26.1.2018.године до 12 часова  рок за подношење понуда је 29.1.2018.године до 12 часова.