Обавештење о продужењу рока за подношење понуда у Јавној набавци мале вредности

 

 

ОБАВЕШТЕЊЕ

 

         У позиву за подношење понуда у Јавној набавци мале вредности  - набавка електричне енергије бр.1.1.1. (2018) и Конкурсној документацији које је Гимназија у Чачку поставила на Портал јавних набавки, дана 19.1.2018.године  МЕЊА СЕ рок за подношење понуда па уместо датума 26.1.2018.године до 12 часова  рок за подношење понуда је 29.1.2018.године до 12 часова.

Претрага