Број неоправданих изостанака

Васпитна мера

Оцена из владања

од 1 до 4

Опомена одељ. старешине

Примерно (5)

од 5 до 8

Укор одељењског старешине

Врло добро (4)

од 9 до 16

Укор одељењског већа

Добро (3)

од 17 до 25

/

Довољно (2)

 26 и више

/

Незадовољавајуће (1)