Ученичке стипендије за школску 2015/16.

Ученичке стипендије

Министарства просвете, науке и технолошког развоја

         

Ученици који први пут конкуришу за стипендију купују ОБРАЗАЦ, који се продаје у ученичкој библиотеци, од уторка, 15. септембра, до петка, 18. септембра, за време одмора, у термину од 9 до 17 часова. Цена обрасца је 120 динара и потребно је да ученици при куповини обрасца имају тачан износ новца.

Прошлогодишњи стипендисти образац преузимају од школског педагога или психолога,  од уторка, 15. септембра, до петка, 18. септембра, у периоду од 9 до 10 и од 16 до 17 часова.

Сви обрасци морају бити оверени од стране одговарајуће службе. Обавезно приложити штампане податке са електронске личне карте или фотокопију старе важеће личне карте родитеља или старатеља ученика.

Попуњене и оверене обрасце ученици предају педагогу или психологу школе до петка, 25. септембра 2015, у времену од 9 до 10 и од 16 до 17 часова.

У понедељак, уторак и среду (28, 29 и 30. септембра 2015) обрасци се могу предати у времену од 9 до 10 часова.

         

Претрага