Природно - математички смер:

Уписано је 119 ученика и то: мушких 54 и женских 65; Ученика који су носиоци дипломе "Вук Караџић" из основних школа на овом смеру има 84 и то мушких 37, а женских 47, што значи да ће у сваком одељењу бити по 21 "вуковац".

Ученика који су се определили за француски језик има 15 и то 3 дечака и 12 девојчица, а међу њима је 10 "вуковаца" и све су то девојчице.

Ученика који су изабрани за ДСД немачки је 21 и то 9 дечака и 12 девојчица, а мећу њима је 16 "вуковаца" и то по 8 дечака и 8 девојчица.

Ученика који ће учити немачки језик има 83 и то 42 дечака и 41 девојчице, а мећу њима је 58 "вуковацa" и то 29 дечака и 29 девојчицa.

На основу тога састав одељења ће бити следећи:
1. одељење: мешовито и то 21 ДСД "немац" и 8 француза и то: 21 ДСД "немац" са 9 дечака и 12 девојчица, а мећу њима је 16 "вуковаца" и то 8 дечака и 8 девојчица; Од 8 "француза" биће 5 девојчица  "вуковаца" и 3 дечака;
Према томе, овде ће бити 29 ученика укупно (12 дечака и 17 девојчица) а мећу њима ће бити 21 "вуковац" и то 8 дечака и 13 девојчица;

2. одељење: мешовито и то "немаца" 23 и 7 "француза" и то: 23 "немца" (11 дечака и 12 девојчица), а од њих 19 "вуковаца" (9 дечака и 10 девојчица) и 7 "француза" (и то 7 девојчица) од којих су 5 "вуковци".
Значи, овде че бити укупно 30 ученика (14 дечака и 16 девојчица) и 21 "вуковац" (8 дечака и 13 девојчица);

3. одељење: чисто "немачко" са 30 ученика и то 14 дечака и 16 девојчица, а мећу њима је 21 "вуковац" и то 10 дечака и 11 девојчица;

4. одељење: чисто "немачко" са 30 ученика и то 14 дечака и 16 девојчица, а мећу њима је 21 "вуковац" и то 11 дечака и 10 девојчица;

Друштвено - језички смер:

Укупно је уписано 149 ученика и то 47 дечака и 102 девојчице; Носилаца дипломе "Вук Караџић" из основне школе има 35 и то 5 дечака и 30 девојчица, што значи да ће свако одељење имати по 7 "вуковаца".

Ученика који су се определили за француски језик има 12 и то 4 дечака и 8 девојчица, а међу њима је 5 "вуковаца" и то 2 дечака и 3 девојчице.

Ученика који су изабрани за ДСД немачки има 4 и то су све девојчице, а мећу њима је 1 "вуковац". Пошто њих нема довољно за посебну групу, они ће бити у одељењу са ученицима који уче немачки а радиће са професором немачког по ДСД програму.

Ученика који су се определили за немачки језик има 120 и то 40 дечака и 80 девојчица, а мећу њима је 29 "вуковаца" и то 3 дечака и 26 девојчица.

Ученика који су изабрали италијански језик као разредни испит има 13 и они ће бити распоређени у одељења заједно са осталима, а од другог полугодишта школа ће за њих организовати припремну наставу  за полагање разредног испита.

На основу овога састав одељења ће бити следећи:
1. одељење: мешовито и то 17 "немаца" и 12 "француза" и то: 17 "немаца" (5 дечака и 12 девојчица), а мећу њима 2 "вуковца" оба девојчице и 12 "француза" (4 дечака и 8 девојчица) а међу њима 5 "вуковаца" и то 2 дечака и 3 девојчице; 
Према томе, овде ће бити 29 ученика (9 дечака и 20 девојчица) и 7 "вуковаца" и то 2 дечака и 5 девојчица;

2. одељење: 4 ДСД "немца" и 26 "немаца", укупно 30 ученика и то 10 дечака и 20 девојчица, а међу њима 7 "вуковаца" и то 1 дечак и 6 девојчица;

3. одељење: чисто "немачко" са 30 ученика и то 10 дечака и 20 девојчица, а мећу њима је 7 "вуковаца" и то 1 дечак и 6 девојчица;

4. одељење: чисто "немачко" са 30 ученика и то 9 дечака и 21 девојчица, а мећу њима је 7 "вуковаца" и то 1 дечак и 6 девојчица;

5. одељење: чисто "немачко" са 30 ученика и то 9 дечака и 21 девојчица, а мећу њима је 7 "вуковаца" и сви они су девојчице;

Ученици из основних школа ће равномерно бити распоређени у одељења, тако да нпр. ако из једне школе на природно - математички смер долази 20 ученика у сваком одељењу ће бити по 5 ученика, а ако из једне школе на друштвено - језички смер долази 38 ученика у сваком одељењу ће бити по 7 или 8 ученика.

Распоређивање ученика у одељења обављају под шифром будуће одељенске старешине првог разреда до петка, 14. августа 2015., а извлачење одељењских старешина и индекса одељења биће на Наставничком већу у среду, 19. августа 2015., после чега ће спискови ученика по одељењима бити оглашени на огласној табли у школи и на сајту школе, истог дана до 1200.

 

У Чачку, 3. август 2015.

Директор Гимназије у Чачку
Иван Ружичић, професор