Анализа уписа у први разред Гимназије у јуну 2015. године

Анализа уписа у први разред Гимназије у Чачку у јуну 2015.

за школску 2015/16. годину

Планом уписа за школску 2015/16. предвиђена су 4 одељења т.ј. 120 ученика на природно-математичком смеру и 5 одељења тј. 150 ученика на друштвено-језичком смеру, што је у односу на прошлу школску годину повећање за 1 одељење тј. 3ученика на друштвено-језичком смеру. На нивоу школе то је смањење за 1 одељење, јер је изашла генерација матураната која је имала 10 одељења.

У школској 2014/15., школа је имала 37 одељења са 1053 ученика. Просек ученика по одељењу је 28,5, а пошто школа има 66 обрачунских наставника, то значи да на 1 наставника иде 16 ученика и то се може сматрати економичним и рационалним. 

Што се тиче анализе по смеровима, на природно-математичком смеру је уписано 119 ученика и сви они су тај смер имали као прву жељу, а 119. ученик је имао 85,54 бода. Прошле године је најмањи број бодова на овом смеру био 75,52. Ако се зна да је у основним школама у Чачку ове године било 1168 ученика, а њих 119 је уписало природно-математички смер, то је 10,19%.  Прошле године је тај проценат био нешто већи 11,6%, али је то добар ниво за наш град.

На друштвено-језичком смеру је уписано 149 ученика, а најмањи број бодова је 80,83. Прошле године, када је било 1 одељење мање најмањи број бодова је био 75,48. Генерално број бодова потребних за упис је повећан и то на природно-математичком смеру за 10, а на друштвено-језичком за 5 бодова, односно да је и ове године било 120 ученика то би било (84,53 бода), 9 бодова више. Иначе, из чачанских основних школа је ове године изашло 1168 ученика, а Гимназију у Чачку је уписало 268 и то је 23% генерације.

Ове године у чачанским основним школама је 157 ученика на крају осмог разреда понело диплому „Вук Караџић“ и то је 13,44% генерације. Од њих 157, Гимназију у Чачку је уписало 119 и то чини 76% „вуковаца“. Иначе, у Гимназији од 269 ученика ове генерације 119 је „вуковаца“ и то чини 44,4%

Иначе, ове године је из чачанских средњих школа изашло 59 „вуковаца“, а од тога гимназијалаца је 33, т.ј. 56%, а у самој школи то је 11,58% овогодишње генерације матураната.

Занимљиво је упоредити успех ученика који су прошле године уписали Гимназију као „вуковаци“ и сада на крају првог разреда. Од 116 ученика који су дошли као „вуковаци“ на крају првог разреда њих 47 има успех 5,00, а њих 50 је завршило разред са одличним успехом. То практично значи, да од 116 ученика њих 97, односно 84% има одличан успех и они су потврдили успех који су донели из основних школа. Ови резултати могу бити значајни за анализе које се раде по питању да ли има "много вуковаца" и да ли је критеријум ублажен, али треба имати у виду да је ученицима веома тежак прелаз из основне школе у Гимназију и да је то отежавајућа околност за постизање жељеног успеха за ученике.

За нас је значајан податак из којих школа и средина долазе ученици који уписују нашу школу. Тај број се може упоредити са укупним бројем ученика који је завршио ту основну школу и са укупним бројем ученика који уписују Гимназију у Чачку. Ово се све може упоредити са подацима са прошлогодишњег уписа и добијају се значајни подаци за нашу школу, али и за основне школе са територије града Чачка.

Назив О. Ш.

О

А

Б

Ц

Д

1. Др Драгиша Мишовић - Чачак

164

17

38

55 уч. т.ј. 33,53%

20,44%

2. Вук Караџић - Чачак

121

22

30

52 уч. т.ј. 43,00%

   19,33%

3. Милица Павловић - Чачак

152

20

15

35 уч. т.ј. 23,02%

13,01%

4. Танаско Рајић - Чачак

152

14

12

26 уч. т.ј. 17,10%

9,66%

5. Свети Сава - Чачак

101

9

13

22 уч. т.ј. 21,78%

8,17%

6. Ратко Митровић - Чачак

72

7

10

17 уч. т.ј. 23,60%

6,31%

7. Филип Филиповић - Чачак

68

10

5

15 уч. т.ј. 22,05%

5,57%

Ових 7 чачанских основних школа дају за нашу школу 222 ученика или 82,5% ученика школе, што је процентуално потпуно исто као прошле године, само што тај број није за сваку школу појединачно исти као прошле године..

Ученици из других школа:

8. Ван територије Града Чачка

/

6

9

15 ученика

5,57%

9. О. Ш. Прељина

49

5

5

10 уч. т.ј. 20,40%

3,71%

10.В. Петковић Дис - Заблаће

56

4

2

6 уч. т.ј. 10,71%

2,23%

11. Бранислав Петровић - Слатина

39

2

3

5 уч. т.ј. 12,82%

1,85%

12. Св. Ђакон Авакум - Трнава

30

1

3

4 уч. т.ј. 13,33%

1,48%

13. Татомир Анђелић - Мрчајевци

85

3

/

3 уч. т.ј. 3,52%

1,11%

14. Степа Степановић - Г. Горевница

25

/

2

2 уч. т.ј. 8,00%

0,74%

15.Божо Томић - Пријевор

25

/

1

1 уч. т.ј. 4,00%

0,37%

1622. децембар - Доња Трепча

14

/

1

1 уч. т.ј. 4,00%

0,37%

17Ђ. М. Катанић - Бресница

15

/

/

/

/

укупно

1168

119

149

   

О - укупан број ученика који је у тој школи завршио 8 разред ове године

А - уписан на природно-математичком смеру у Гимназији у Чачку

Б - уписан на друштвено-језички смер у Гимназији у Чачку

Ц - % уписаних у Гимназију у Чачку из те школе

Д - % од уписаних у Гимназију у Чачку

Ови подаци, када се упореде са прошлогодишњим показују да највеће повећање у колони Ц, номинално и процентуално има „Вук Караџић“ са 37 ученика на 52 т.ј. са 33,3% на 43%, а да О.Ш. „Милица Павловић“ има смањење са 42 на 35 ученика, т.ј. са 32% на 23%. Такоће, номинално повећање има и О.Ш.„Драгиша Мишовић“ са 41 на 55 ученика, али је то процентуално на прошлогодишњем нивоу, због бројности овогодишње генерације осмака у тој школи. Код осталих школа то је на прошлогодишњем нивоу.

Занимљиво је да има чак 15 ученика који су у нашу школу дошли ван територије Града Чачка, а што се тиче школа са ван градског подручја оне од укупно 338 ученика дају само 32 ученика наше школе што укупно износи 9,47% ученика тих школа. Ту је појединачно по школама ситуација слична прошлогодишњој, једино О.Ш. Прељина има повећање са 7 на 10 ученика номинално, а процентуално са 12,96% на 20,4%.

 

У Чачку, јул 2015. године

Директор Гимназије у Чачку

Иван Ружичић, проф.

Претрага