План оцењивања ученика у школи за време трајања наставе на даљину од 30.3.2021. - 16.4.2021. - НЕПАРНА СМЕНА

 

УТОРАК, 30.3.  учионице
6 7 8 21 22 23 24
13:00 - 13:45 II9(14)
српски ј.
писмени
А. Мишић
IV3 (15)
математ.
писмени
Марко Д.
I3(15)
спрски ј.
Писмени
Б. Бојовић
II1(13)
информ.
писмени
С. Вујин.
IV1(15)
хемија
писмени
Д. Вујичић
  IV5(14)
филозоф.
писмени
Наташа В.
14:15 - 15:00 II9(14)
српски ј.
писмени
А. Мишић
IV3 (15)
математ.
писмени
Марко Д.
I3(15)
спрски ј.
Писмени
Б. Бојовић
II3(13)
информ.
писмени
С. Вујин.
IV1(15)
хемија
писмени
Д. Вујичић
I5(14)
информ.
практ.
Љ. Бојовић
31
IV5(14)
филозоф.
писмени
Наташа В.
15:30 - 16:15 III5,7,9 (6)
географ.
усмено
Драшко
Ш.
I7(8)
енг. јез.
усмено
С. Ђелош.
II5 (16)
музичко
писмени
М. Јаневска
II1(11)
информ.
практ.
Љ. Бојовић
31
III1(15)
физика
писмени
И. Симовић
IV9(16)
ликовно
писмени
Оливера Г.
 
16:45 - 17:30 I1 (15)
информ.
практ.
Љ. Бојовић
31 
II7(6)
енг. јез.
усмено
С. Ђелош.
II5 (16)
музичко
писмени
М. Јаневска
II3(14)
информ.
практ.
Љ. Бојовић
31
III1(14)
физика
писмени
И. Симовић
IV9(15)
ликовно
писмени
Оливера Г.
 

 

СРЕДА, 31.3.  учионице
6 7 8 21 22 23 24
13:00 - 13:45 IV4(14)
франц. j.
писмени
И. Танкосић
II3 (14)
српски ј.
писмени
А. Мишић
III7(15)
матем.
писмени
Марко Д.
III9(14)
енг. јез.
писмени
С. Бугарчић
IV5(10)
историја
усмено
Славица Н.
I7(15)
хемија
писмени
Д. Вујичић
 
14:15 - 15:00 III1,3,5(6)
географ.
усмено
Драшко Ш.
II3 (14)
српски ј.
писмени
А. Мишић
III7(14)
матем.
писмени
Марко Д.
III9(14)
енг. јез.
писмени
С. Бугарчић
IV5(9)
историја
усмено
Славица Н.
I7(15)
хемија
писмени
Д. Вујичић
II1,3,5,7,9(8)
психол.
писмени
Биљана Д.
15:30 - 16:15 IV1 (14)
српски ј.
писмени
Д. Бојовић
II5,7,9(10)
хемија
писмени
Н. Југовић
I5 (15)
матем.
писмени
Марко Д.
I1(15)
хемија
писмени
Д. Вујичић
II9(15)
музичко
писмени
М. Јаневска
   
16:45 - 17:30 IV1 (14)
српски ј.
писмени
Д. Бојовић
II7(11)
географ.
усмено
В. Јованић
I5 (14)
матем.
писмени
Марко Д.
I1(15)
хемија
писмени
Д. Вујичић
II9(14)
музичко
писмени
М. Јаневска
   

 

ЧЕТВРТАК, 1.4.  учионице
6 7 8 21 22 23 24
13:00 - 13:45 IV9(16)
матем.
писмени
Д. Бајовић
III5 (15)
матем.
ПисмениМарко Д.
IV7(9)
историја
усмено
Славица Н.
I7(14)
информ.
практич.
Љ. Бојовић
31
IV3(15)
хемија
писмени
Д. Вујичић
II7(15)
латински
писмени
Вера Г. 
IV5(14)
немачки
писмени
Д. Ђуновић
14:15 - 15:00 IV9(15)
матем.
писмени
Д. Бајовић
III5 (14)
матем.
ПисмениМарко Д.
IV7(9)
историја
усмено
Славица Н.
I1(6)
географ.
усмено
Драшко Ш.
IV3(15)
хемија
писмени
Д. Вујичић
II7(15)
латински
писмени
Вера Г. 
 
15:30 - 16:15 II1 (13)
српски ј.
писмени
А. Мишић
I5(15)
српски ј.
писмени
Б. Бојовић
II5 (16)
латински
писмени
Вера Г.
III1(15)
филозоф.
писмени
И. Ерић
I3(15)
хемија
писмени
Д. Вујичић
III9(14)
музичко
писмени
М. Јаневска
 
16:45 - 17:30 II1 (12)
српски ј.
писмени
А. Мишић
I5(15)
српски ј.
писмени
Б. Бојовић
II5 (15)
латински
писмени
Вера Г.
III1(14)
филозоф.
писмени
И. Ерић
I3(15)
хемија
писмени
Д. Вујичић
III9(14)
музичко
писмени
М. Јаневска
 

 

ПЕТАК, 2.4.  учионице
6 7 8 21 22 23 24 27 37
13:00 - 13:45 III1(15)
српски ј.
писмени
А. Мишић
I3 (6)
географ.
усмено
Драшко Ш.
III9(13)
српски ј.
писмени
Б. Бојовић
III7(15)
физика
писмени
Д. Андрић 
II7(15)
матем.
писмени
Марија С.
IV1(16)
информ.
писмени
Светлана В.  
II9(15)
латински
писмени
Вера Г.
III5(15)
филозоф.
писмени
И. Ерић
 
14:15 - 15:00 III1(15)
српски ј.
писмени
А. Мишић
I5 (6)
географ.
усмено
Драшко Ш.
III9(13)
српски ј.
писмени
Б. Бојовић
III7(14)
физика
писмени
Д. Андрић 
II1(12)
матем.
писмени
Марија С.
IV3(16)
информ.
писмени
Светлана В.  
II9(14)
латински
писмени
Вера Г.
III5(14)
филозоф.
писмени
И. Ерић
II5(12)
географ.
усмено
В. Јованић
15:30 - 16:15 II3 (14)
хемија
писмени
Н. Југовић
I7 (6)
географ.
усмено
Драшко Ш.
I3 (15)
матем.
писмени
Марко Д.
I1(8)
енг. Јез.
усмено
С. Ђeлош.
II1(12)
матем.
писмени
Марија С.
III3(15)
филозоф.
писмени
И. Ерић
II5(12)
географ.
усмени
В. Јованић
IV9(11)
немачки
усмено
Д. Ђуновић
IV7(15)
филозоф.
писмени
Наташа В.
16:45 - 17:30 II3 (14)
хемија
писмени
Н. Југовић
II5(16)
информ.
практич.
Љ. Бојовић
31
I3 (14)
матем.
писмени
Марко Д.
IV5(10)
немачки
усмено
Д. Ђуновић
  III3(15)
филозоф.
писмени
И. Ерић
    IV7(15)
филозоф.
писмени
Наташа В.

 

ПОНЕДЕЉАК, 5.4.  учионице
6 7 8 21 22 23 24 27
13:00 - 13:45 IV9(16)
српски ј.
писмени
А. Мишић
IV1 (15)
матем.
писмениМарија С.
I3(15)
српски ј.
писмени
Б. Бојовић
III1(15)
хемија
писмени
Д. Вујичић
II3(14)
физика
писмени
М. Јанковић
IV3(11)
биол.
усмени
Вера М. 
III7(8)
историја
усмени
Славица Н.
 
14:15 - 15:00 IV9(15)
српски ј.
писмени
А. Мишић
IV1 (15)
матем.
писмениМарија С.
I3(15)
српски ј.
писмени
Б. Бојовић
III1(14)
хемија
писмени
Д. Вујичић
II3(14)
физика
писмени
М. Јанковић
IV3(11)
биол.
усмени
Вера М. 
III7(8)
историја
усмени
Славица Н.
 
15:30 - 16:15 II1 (13)
хемија
писмени
Н. Југовић
IV7(14)
матем.
писмениМарија С.
I7, II9 (8)
немачки
писмени
Д. Ђуновић
III3(15)
математ.
писмени
З. Ратковић
I5(15)
латински
писмени
Вера Г.
III9(15)
историја
усмени
Славица Н. 
II7(15)
музичко
писмени
Мира Јаневска
 
16:45 - 17:30 II1 (12)
хемија
писмени
Н. Југовић
IV7(14)
матем.
писмениМарија С.
  III3(15)
математ.
писмени
З. Ратковић
I5(14)
латински
писмени
Вера Г.
  II7(15)
музичко
писмени
Мира Јаневска
 

 

УТОРАК, 6.4.  учионице
6 7 8 21 22 23 24 27
13:00 - 13:45 IV3(15)
немачки
писмени
Славица Д.
III5 (16)
физика
писмениМ. Јанковић
III7(15)
информ.
практич.
Љ. Бојовић
31
III9(15)
српски ј.
писмени
Б. Бојовић
I3,5,7(4)
биол.
усмени
Јована Т. 
III1(9)
биол.
усмени
Зорица Н. 
I5(14)
музичко
писмени
Мира Јаневска
 
14:15 - 15:00 IV3(15)
немачки
писмени
Славица Д.
III5 (15)
физика
писмениМ. Јанковић
III7(14)
информ.
практич.
Љ. Бојовић
31
III9(15)
српски ј.
писмени
Б. Бојовић
III5(8)
историја
усмени
Славица Н.
III1(8)
биол.
усмени
Зорица Н. 
I5(14)
музичко
писмени
Мира Јаневска
 
15:30 - 16:15 IV5 (14)
енглески
писмени
С. Бугарчић
I1(16)
латински
писмени
Вера Г.
IV1 (9)
биол.
усмени
Вера М.
II9(14)
математ.
писмени
З. Ратковић
III5(8)
историја
усмени
Славица Н.
II1(8)
географ.
усмени
В. Јованић
I7(15)
ликовно
писмени
Оливера Г.
 
16:45 - 17:30 IV5 (14)
енглески
писмени
С. Бугарчић
I1(16)
латински
писмени
Вера Г.
IV1 (9)
биол.
усмени
Вера М.
II9(14)
математ.
писмени
З. Ратковић
  II1(7)
географ.
усмени
В. Јованић
I7(15)
ликовно
писмени
Оливера Г.
 

 

СРЕДА, 7.4. учионице
6 7 8 21 22 23 24
13:00 - 13:45 II5,7(10)
хемија
усмени
Н. Југовић
I5 (15)
српски ј.
писмени
Б. Бојовић
IV7(15)
немачки
писмени
Славица Д.
  I3(15)
латински
писмени
Вера Г.
III7(15)
музичко
писмени
Мира Јаневска
 
14:15 - 15:00 II9(5)
хемија
усмени
Н. Југовић
I5 (15)
српски ј.
писмени
Б. Бојовић
IV7(15)
немачки
писмени
Славица Д.
III1(15)
 математ.
писмени
Зорка Р.
I3(14)
латински
писмени
Вера Г.
III7(14)
музичко
писмени
Мира Јаневска
 
15:30 - 16:15 III3(15)
хемија
усмени
Данка В. 
IV1(15)
српски ј.
писмени
Б. Бојовић
II1(12)
физика
писмени
Мира Ј.
III1(14)
 математ.
писмени
Зорка Р.
II3(11)
географ.
усмени
В. Јованић
II7(15)
ликовно
писмени
Оливера Г.
 
16:45 - 17:30 III3(15)
хемија
усмени
Данка В. Ј
IV1(15)
српски ј.
писмени
Б. Бојовић
II1(12)
физика
писмени
Мира Ј.
  II3(10)
географ.
усмени
В. Јованић
II7(15)
ликовно
писмени
Оливера Г.
 

 

ЧЕТВРТАК, 8.4.  учионице
6 7 8 21 22 23 24
13:00 - 13:45 IV3(15)
енглески
писмени
С. Ђелош.
I7 (15)
латински
писмени
Вера Г.
II7(10)
географ.
усмено
В. Јованић
IV9(16)
историја
писмени
Д. Јековић
III1,3,5,7
(17)
немачки
писмени
Д. Ђуновић
I1(15)
музичко
писмени
Мира Јаневска
 
14:15 - 15:00 IV3(15)
енглески
писмени
С. Ђелош.
I7 (15)
латински
писмени
Вера Г.
  IV9(15)
историја
писмени
Д. Јековић
III5(15)
ликовно
писмени
Оливера Г.
I1(15)
музичко
писмени
Мира Јаневска
 
15:30 - 16:15 I3 (8)
енглески
усмени
С. Ђелош.
II1(13)
музичко
писмени
Мира Јаневска
  III9(15)
математ.
писмени
З. Ратковић
III5(14)
ликовно
писмени
Оливера Г.
   
16:45 - 17:30 II9 (15)
информ.
практич.
Љ. Бојовић
31
II1(12)
музичко
писмени
Мира Јаневска
  III9(15)
математ.
писмени
З. Ратковић
     

 

ПЕТАК, 9.4.  учионице
6 7 8 21 22 23 24 27
13:00 - 13:45 III1(15)
енглески
писмени
Д. Бошков.
I5 (15)
хемија
писмени
Данка В.
III9(15)
физика
писмени
Мира Ј.
II1,5,7,9
(5)
биолог.
усмени
Јована Т. 
III7(15)
филозоф.
писмени
И. Ерић
III3(11)
биолог.
усмени
Зорица Н.  
II3(14)
музичко
писмени
Мира Јаневска
I3(15)
ликовно
писмени
Оливера Г.
14:15 - 15:00 III1(14)
енглески
писмени
Д. Бошков.
I5 (15)
хемија
писмени
Данка В.
III9(15)
физика
писмени
Мира Ј.
IV5(14)
матем.
писмени
З. Ратковић
III7(14)
филозоф.
писмени
И. Ерић
III3(11)
биолог.
усмени
Зорица Н.  
II3(14)
музичко
писмени
Мира Јаневска
I3(15)
ликовно
писмени
Оливера Г.
15:30 - 16:15 IV9 (16)
филозоф.
писмени
Наташа  В.
IV7 (14)
енглески
писмени
С. Бугарчић
IV1 (15)
немачки
писмени
Славица Д.
IV5(14)
матем.
писмени
З. Ратковић
III5(15)
информ.
практич.
Љ. Бојовић
31
II9(12)
географ.
усмени
В. Јованић
I1(15)
ликовно
писмени
Оливера Г.
I7(15)
музичко
писмени
Мира Јаневска
16:45 - 17:30 IV9 (15)
филозоф.
писмени
Наташа  В.
IV7 (14)
енглески
писмени
С. Бугарчић
IV1 (15)
немачки
писмени
Славица Д.
  III5(14)
информ.
практич.
Љ. Бојовић
31
II9(11)
географ.
усмени
В. Јованић
I1(15)
ликовно
писмени
Оливера Г.
I7(15)
музичко
писмени
Мира Јаневска

 

ПОНЕДЕЉАК, 12.4.  учионице
6 7 8 21 22 23 24
7:30 - 8:15 III1(15)
историја
писмени
Славица Н.
III9 (13)
филозоф.
писмени
И. Ерић
II5(5)
хемија
усмени
Н. Југовић
III5(10)
српски
усмени
Владе Д.
 
   
8:45 - 9:30 III1(14)
историја
писмени
Славица Н.
III9 (13)
филозоф.
писмени
И. Ерић
II7(5)
хемија
усмени
Н. Југовић
III5(10)
српски
усмени
Владе Д.
I1(7)
српски ј.
усмени
Д. Протић 
   
10:00 - 10:45 IV9 (14)
енглески
писмени
С. Бугарчић
IV1(15)
енглески
писмени
С. Ђелош
  III5(9)
српски
усмени
Владе Д.
     
11:15 - 12:00 IV9 (14)
енглески
писмени
С. Бугарчић
           

 

УТОРАК, 13.4.  учионице
6 7 8 21 22 23 24
7:30 - 8:15 III3(15)
историја
писмени
Славица Н.
IV3 (15)
филозоф.
писмени
Наташа В.
III7(8)
биол.
усмени
Зорица Н. 
       
8:45 - 9:30 III3(15)
историја
писмени
Славица Н.
IV3 (15)
филозоф.
писмени
Наташа В.
III7(8)
биол.
усмени
Зорица Н. 
       
10:00 - 10:45 III5 (15)
музичко
писмени
Мира Ј.
II1,3,5,7
(8)
немачки
усмени
Славица Д.
III7(8)
биол.
усмени
Зорица Н. 
       
11:15 - 12:00 III5 (14)
музичко
писмени
Мира Ј.
II1,3,5,7
(7)
немачки
усмени
Славица Д.
III9(12)
биол.
усмени
Зорица Н. 
       

 

СРЕДА, 14.4. учионице
6 7 8 21 22 23 24
7:30 - 8:15 IV5,7(13)
историја
писмени
Славица Н.
II9 (5)
хемија
усмени
Неда Ј.
II5(10)
српски
усмени
Владе Д.
I1(6)
 географ.
усмени
Драшко Ш.
     
8:45 - 9:30 III9(13)
информ.
практич.
Љ. Бојовић
31
II1 (8)
хемија
усмени
Неда Ј.
II5(10)
српски
усмени
Владе Д.
I3(6)
 географ.
усмени
Драшко Ш.
     
10:00 - 10:45 III9(13)
информ.
практич.
Љ. Бојовић
31
II7(15)
енглески
писмени
С. Ђелош.
II5(10)
српски
усмени
Владе Д.
I5(6)
 географ.
усмени
Драшко Ш.
     
11:15 - 12:00 III3(8)
хемија
усмени
Неда Ј.
II7(15)
енглески
писмени
С. Ђелош.
         

 

ЧЕТВРТАК, 15.4.  учионице
6 7 8 21 22 23 24
7:30 - 8:15 III5(8)
биол.
усмени
Зорица Н.
IV1 (15)
филозоф.
писмени
Наташа В.
I3(15)
музичко
писмени
Мира Ј.
I7(6)
географ.
усмени
Драшко Ш.
     
8:45 - 9:30 III5(8)
биол.
усмени
Зорица Н.
IV1 (15)
филозоф.
писмени
Наташа В.
I3(15)
музичко
писмени
Мира Ј.
III1(6)
географ.
усмени
Драшко Ш.
     
10:00 - 10:45 III5(8)
биол.
усмени
Зорица Н.
  III7(15)
ликовно
писмени
Оливера Г.
III3(6)
географ.
усмени
Драшко Ш.
     
11:15 - 12:00 III5(9)
биол.
усмени
Зорица Н.
  III7(14)
ликовно
писмени
Оливера Г.
II, IV
немачки
писмени
Славица Д.
     

 

ПЕТАК, 16.4.  учионице
6 7 8 21 22 23 24
7:30 - 8:15  III9(13)
ликовно
писмени
Оливера Г.
II7 (10)
српски
усмени
Владе Д.
III5(6)
географ.
усмени
Драшко Ш.
 III9
физика

Мира Ј.
     
8:45 - 9:30  III9(13)
ликовно
писмени
Оливера Г.
II7 (10)
српски
усмени
Владе Д.
III7(6)
географ.
усмени
Драшко Ш.

III5(7)
физика

Мира Ј. 

     
10:00 - 10:45   II7 (10)
српски
усмени
Владе Д.
III9(6)
географ.
усмени
Драшко Ш.
II1(8)
физика

Мира Ј. 
     
11:15 - 12:00         II3(10)
физика

Мира Ј.
     

Претрага