Распоред часова који важи од 28.9.2020.

  РАСПОРЕД ЧАСОВА ЗА ПРВИ/ДРУГИ РАЗРЕД - НЕПАРНА СМЕНА
                                                                           
      ПОНЕДЕЉАК УТОРАК СРЕДА ЧЕТВРТАК ПЕТАК
      0. 1. 2 3. 4. 5. 6. 0. 1. 2 3. 4. 5. 6. 0. 1. 2 3. 4. 5. 6. 0. 1. 2 3. 4. 5. 6. 0. 1. 2 3. 4. 5. 6.
1. Драгана Протић     I-1                           I-1 I-1                                    
2. Владимир Димитријевић                 II-7   II-5                         II-5 II-5 II-7 II-7                
3. Александра Мишић                 II-3 II-1 II-1   II-9                   II-9 II-9 II-3 II-3 II-1                
4. Биљана Бојовић                   I-3 I-3 I-5 I-5                   I-3 I-5                      
5. Ивана Васовић         I-7 I-7                                 I-7                        
6. Свjетлана Ђелошевић   I-5 I-3 II-7                       I-3 II-1 I-1 II-7 I-7                   I-5   I-7 I-1 II-3  
7. Драгана Бошковић                   II-5 II-9                                       II-9 II-5        
8. Вера Габоровић     II-9 I-7 II-5 I-5 I-3                   I-5 I-7 II-7 I-1 I-3                   I-1 II-9 II-7   II-5  
9. Славица Даниловић       I-1 I-3 II-1 II-5           II-7 II-3           I-3 II-5     II-7   I-1 II-1 II-3                
10. Данило Ђуновић   I-7 II-9 I-5                       II-9 I-5 I-7                                  
11. Драгица Јековић         I-3 I-5       II-7 II-3 II-9 I-1     II-5   I-5 I-7 II-1         II-7 I-3 II-9     II-1 I-1 II-5 II-3 I-7  
12. Биљана Домановић     II-5 II-7 II-9 II-3 II-1                           II-7                   II-3   II-9 II-5 II-1  
13. Весна Јованић                   II-1 II-5 II-9 II-3 II-7                   II-3 II-7 II-1 II-9 II-5                
14. Драшко Шарчевић                 I-3   I-5 I-1 I-7                     I-3 I-7 I-1 I-5                
15. Оливера Јечменица     I-3 I-5 I-7 II-5 II-7     II-9 II-3           I-7 II-7   II-1 I-1       II-3 II-9 II-5 I-3         I-1 II-1 I-5  
16. Драгослав Бајовић                   I-1 I-1 I-7 I-7       II-3 II-3 II-5 II-5       I-1 I-1   I-7 I-7 II-3   II-5 II-3 II-3      
17. Зорка Ратковић             II-9                         II-9 II-9                              
18. Марко Дамљановић                                   I-3 I-3 I-5 I-5                   I-3 I-3 I-5 I-5    
19. Марија Стевановић                     II-7 II-1 II-1                                   II-1 II-1 II-7 II-7 II-1
20. Драган Андрић                 I-5 I-7   I-3                     I-5 I-7 I-3                    
21. Јелена Јоксимовић     II-7 II-5   II-9                     II-7 II-5 II-9                                  
22. Ирена Симовић             I-1                                         I-1                
23. Мира Ђекић   II-1 II-1 II-3                           II-1 II-3 II-3                              
24. Данка Вујичић                 I-7 I-5 I-1   I-3                                   I-5 I-3 I-7 I-1  
25. Неда Југовић       II-1 II-7 II-3                   II-1 II-9 II-3         II-5                        
26. Љиљана Бојовић   II-3 II-3 I-1 I-1             II-5 II-5                   II-1 II-1 I-5 I-5       I-7 I-7   II-9 II-9  
27. Светлана Вујиновић     II-3 II-3 I-1 I-1                                   II-1 II-1 I-5 I-5       I-7 I-7   I-3 I-3  
28. Драгана Југовић Луковић                         II-5 II-5                                 II-7 II-7   II-9 II-9  
  РАСПОРЕД ЧАСОВА ЗА ТРЕЋИ/ЧЕТВРТИ РАЗРЕД - НЕПАРНА СМЕНА
                                                                           
      ПОНЕДЕЉАК УТОРАК СРЕДА ЧЕТВРТАК ПЕТАК
      0. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 0. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 0. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 0. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 0. 1. 2. 3. 4. 5. 6.
1. Драгана Протић                   IV-7 IV-7 IV-3 IV-5 IV-5                   IV-3   IV-5 IV-5       IV-7 IV-7 IV-3      
2. Владимир Димитријевић   III-5 II-5 III-7 III-7                       III-7 III-7 III-5 III-5                              
3. Александра Мишић                               IV-9 IV-9                         IV-9 IV-9   III-1 III-1  
4. Биљана Бојовић     III-9 III-9 IV-1 IV-1                                                   III-9 III-9 IV-1  
5. Ивана Васовић                       III-3 III-3                                            
6. Свjетлана Ђелошевић                       IV-1 IV-3                   IV-1 IV-3                      
7. Светлана Бугарчић     IV-5 IV-9 IV-7   III-3         III-9 III-9 IV-9           IV-7 IV-5     IV-5 IV-7 III-9 III-3 IV-9                
8. Драгана Бошковић     III-7 III-7 III-1   III-5                   III-1                 III-7 III-5 III-5                
9. Иванка Танкосић                         IV-9                         IV-9                    
10. Славица Даниловић                                 IV-7 IV-3 IV-1                           IV-1 IV-7 IV-3  
11. Данило Ђуновић                   III-1 III-9 III-3 IV-9 III-5     III-7   IV-5         III-5 III-9 IV-9 III-1 III-3     III-7 IV-5        
12. Славица Негојевић           II9 IV-7     III-3 III-5 IV-5 III-7 III-1     III-9 IV-5 IV-7         III-9 III-5 III-1 IV-7 III-7     III-3 III-5   IV-5 III-7  
13. Драгица Јековић     IV-9                                         IV-9 IV-9                      
14. Наташа Васиљевић                   IV-5 IV-9 IV-1 IV-3 IV-7                     IV-5 IV-3 IV-9 IV-7     IV-1   IV-5 IV-9 IV-7  
15. Иван Ерић     III-9 III-1 III-3 III-5 III-7                           III-1                   III-9 III-7 III-3   III-5  
16. Светлана Томашевић   IV-3 IV-5 IV-9           IV-5 IV-9 IV-7 IV-1     IV-3 IV-7 IV-9 IV-5 IV-1         IV-7   IV-5       IV-1 IV-7 IV-3 IV-9  
17. Драшко Шарчевић         III-5 III-1 III-9                       III-9 III-3 III-7                   III-1 III-3 III-5 III-7    
18. Вера Милановић                   IV-3 IV-3                               IV-1 IV-1                
19. Зорица Новковић                   III-5 III-3 III-7 III-1 III-9                       III-3 III-7 III-1     III-5 III-9        
20. Драгослав Бајовић           IV-9 IV-9                                                          
21. Зорка Ратковић     III-3 III-3 IV-5         III-9 III-1 III-1                     III-1 III-3 III-3   III-9 III-9   III-3 IV-5 III-1 III-1      
22. Марко Дамљановић           IV-3 IV-3         III-5 III-5 III-7                   III-7 III-7 III-5 IV-3 IV-3                
23. Марија Стевановић                 IV-1 IV-1 IV-7                       IV-7 IV-1 IV-1                    
24. Драган Андрић                                     III-7 III-3                       III-7 III-3 III-3  
25. Ирена Симовић     IV-1 IV-1 IV-3 IV-7 III-1     IV-9             IV-5   III-1 III-1 IV-7                   IV-3 IV-3 IV-9 IV-1 IV-5  
26. Мира Ђекић                                   III-9 III-5                             III-5 III-9  
27. Данка Вујичић   III-1 IV-3 IV-1 III-3                     III-3 III-1 IV-3 IV-1                                
28. Љиљана Бојовић                 III-7 III-7           III-5 III-5   III-9 III-9                              
29. Светлана Вујиновић                               IV-1 IV-1   IV-3 IV-3                              
30. Драгана Југовић Луковић     IV-7 IV-7   IV-5 IV-5                     III-3 III-3 IV-9 IV-9     III-1 III-1                      

 

 

  РАСПОРЕД ЧАСОВА ЗА ПРВИ/ДРУГИ РАЗРЕД - ПАРНА СМЕНА
                                                                           
      ПОНЕДЕЉАК УТОРАК СРЕДА ЧЕТВРТАК ПЕТАК
      0. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 0. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 0. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 0. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 0. 1. 2. 3. 4. 5. 6.
1. Дејан Крунић                   I-4 I-2                         I-2 I-2   I-4 I-4                
2. Слободан Николић     II-2 II-2 I-6         II-10 II-10 II-6                       II-2 II-6 II-10 I-6 I-6                
3. Ана Ранђић   I-8 I-10 I-10                                         I-8 I-8 I-10                
4. Ана Петковић       II-8 II-4 II-4                       II-8 II-8 II-4                              
5. Милица Вучићевић                         II-8                   II-8 II-4                      
6. Биљана Мишовић     I-10 I-8 I-4 I-2 I-6           II-2 II-10       I-10 II-6   I-8             I-2     I-6 I-4 II-10 II-6    
7. Ружица Миловановић     II-8 II-10           I-2 I-4           II-8 II-10 I-6 I-8 I-10                   I-8 I-6 I-4 I-10 I-2  
8. Вера Габоровић                     I2/10                             I2/10                  
9. Данка Радовић                 I-8 II-2 I-2 I-6 II-4                     II-10 I-6 I-2 I-8     II-4 II-10 II-2      
10. Јасна Николић                     I-10 II-8 I-4                       I-4 I-10 II-8                
11. Биљана Домановић                   II-2 II-8 II-10 II-4                     II-10   II-4 II-8 II-2                
12. Дана Шиљковић           I-8 I-10                   I-2 I-4 I-10   I-6                   I-4 I-8   I-2 I-6  
13. Мила Лекић     II-10 II-8 II-4                       II-4 II-8 II-2 II-10 II-6                         II-2 II-6  
14. Милан Селаковић   II-4 I-4   I-6 I-2     II-8 II-6 II-2         I-8 II-4 I-4 I-10 II-10     I-6 II-2 I-2         I-10 II-8 II-6 II-10 I-8  
15. Снежана Вранић     I-2 II-4 II-2 I-10 I-4                   I-10 I-8   II-4 I-4                   I-2 II-2 I-8      
16. Душица Новитовић                                     II-10 I-6 II-8                       II-8 I-6 II-10  
17. Сузана Луковић                       I-4 I-4 II-6 II-6                 I-4 I-4 II-6 II-6                  
18. Марија Радовановић   I-6 I-6   II-2 II-2 II-4     II-4 II-4 I-10 I-10 II-2   I-6 I-6           I-10 I-10 II-2 II-2             II-4 II-4  
19. Ивана Андрејић                 II-6                                   II-6                
20. Градимир Грујичић       II-10 II-10 II-8       I-8 I-8 I-2 I-2                   I-8 I-8           II-10 I-2 I-2 II-8 II-8  
21. Бојана Лазаревић       I-8 II-8 II-10     I-10   II-8 II-10 I-6                                     I-6 I-8 I-10  
22. Јелена Јоксимовић   I-4 I-2                         I-4 I-2                                    
23. Ирина Јокић                               II-2 II-2 II-4 II-6                     II-6 II-4 II-4   II-2  
24. Душица Јовановић       I-2 I-4 I-8                       I-8 I-4 I-2                              
25. Јелена Броћић                 II-4 I-10 I-6                       II-4 I-6 I-10                    
26. Неда Југовић                       II-6 II-2                                 II-2 II-6        
27. Мира Јевтовић                               II-10                                      
28. Зоран Срећковић                                                             II-8          
29. Весна Матовић                 I-6 I-6   I-8 I-8     II-6 II-6 I-2 I-2                       I-10 I-10 I-4 I-4  
30. Јасмина Вуковић                 I-6 I-6   I-8 I-8           II-2 II-2       II-8 II-8 II-4 II-4       I-10 I-10 I-4 I-4  
31. Данијела Милић     II-6 II-6 II-6 II-6 II-6                                       II-10 II-10                
32. Марија Вучићевић         II-6 II-6 II-6                   II-6 II-6   II-2 II-2     II-6 II-8 II-8 II-10 II-10                
  РАСПОРЕД ЧАСОВА ЗА ТРЕЋИ/ЧЕТВРТИ РАЗРЕД - ПАРНА СМЕНА
                                                                           
      ПОНЕДЕЉАК УТОРАК СРЕДА ЧЕТВРТАК ПЕТАК
      0. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 0. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 0. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 0. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 0. 1. 2. 3. 4. 5. 6.
1. Дејан Крунић                                 III-4 III-4   IV-2 IV-2                   III-6 III-6 IV-2      
2. Слободан Николић                                       IV-8 IV-8                         IV-8 IV-8  
3. Ана Ранђић                       IV-6 IV-6     III-10 III-10                         IV-6 IV-6 III-10 III-10    
4. Ана Петковић                 III-2 III-2 III-8 III-8 IV-4                                 III-8 III-8   IV-4 IV-4  
5. Милица Вучићевић   IV-2 III-8 IV-6 IV-6                     IV-2 IV-6 IV-6 III-8 III-8                              
6. Гордана Пауновић     III-4 IV-8 IV-8 III-2                III-10     III-6   IV-4 III-4 III-2           III-10 III-10     IV-4 IV-8 IV-8 III-6    
7. Ружица Миловановић         III4/10                           III4/10                                  
8. Вера Габоровић         IV-4                           IV-4                                
9. Данка Радовић       III-10 IV-4 IV-6                       III-10 IV-4 IV-6                              
10. Јасна Николић       III-4 IV-2 IV-8                   IV-8 III-8 III-4 III-2 III-6                   III-2 IV-2 III-8   III-6  
11. Дана Шиљковић                   III-10 III-10 IV-8 IV-8 III-8                   III-10   III-8 III-8 IV-8                
12. Мила Лекић                   III-6 IV-6 III-2   III-4                   IV-6 IV-6 III-4 III-6 III-2                
13. Нада Васовић             IV-4     IV-6 IV-2               IV-8 IV-6 IV-4     IV-8 IV-2           IV-8   IV-6      
14. Драган Матијевић   III-6 III-10           III-8 III-4                         III-8 III-6           III-4 III-10        
15. Радмила Радмилац   IV-6   IV-4 IV-8 IV-2                                 IV-4 IV-8 IV-8 IV-6 IV-6     IV-2          
16. Јелена Недовић       III-2                                                           III-2  
17. Весна Јованић   III-10 III-4 III-8                       III-2   III-8 III-6 III-4                       III-6 III-2 III-10  
18. Снежана Вранић                     III-4 III-2                       III-4 III-2                    
19. Душица Новитовић     III-8 IV-2 IV-2         IV-4 IV-4 III-10   III-6                   IV-2 III-8 III-10 IV-4 III-6                
20. Сузана Луковић           III-4 III-4                 III-4   IV-2 IV-2                         III-4 III-4 IV-2 IV-2  
21. Марија Стевановић     IV-8 IV-6                         IV-6 IV-8                                    
22. Ивана Андрејић   IV-4 IV-4   III-6 III-6                   III-8 III-6 III-6 III-10 III-10                 III-6 III-10 IV-4 IV-4 III-8 III-8  
23. Градимир Грујичић   III-2 III-2                       III-2   III-2 III-2                                  
24. Јелена Јоксимовић                       IV-4 IV-2                     IV-4 IV-4 IV-2 IV-2                
25. Ирина Јокић           III-2      III-4 III-6 III-6                       III-2 III-2 III-6 III-4 III-4                
26. Мира Ђекић                   III-8 IV-6 III-10 IV-8                     III-10 IV-6 IV-8 III-8                
27. Душица Јовановић                 IV-2   IV-4 III-4 III-2                   III-4   IV-2 III-2 IV-4                
28. Мира Јевтовић                       III-6                     III-6                        
29. Весна Матовић     III-6 III-6 III-8 III-8                                                          
30. Јасмина Вуковић         III-10 III-10                                                          
31. Данијела Милић                   IV-8 IV-8 IV-2 IV-2       IV-4 IV-4                               IV-6 IV-6  
32. Марија Вучићевић                                                               III-2 III-2 III-4 III-4  

 

 

Претрага