ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА МАТУРАНТЕ

 

Укупна цена матурске вечери која ће бити 1. септембра 2020. године у Дому културе обухвата следеће трошкове:

 

Врста трошкова

Цена по ученику

Давалац услуге

1.

Свечана вечера

1.800,00 динара по ученику

Ресторан „Радовање“

2.

Музика

463,00 динара

Оркестар „Шешир мој“

3.

Обезбеђење

185,00 динара

 

4.

Закуп Дома културе

222,00 динара

 

5.

Украшавање (15.6. и 1.9.)

119,00 динара

 

6.

Део вечере за професоре и госте на матурској вечери

400,00 динара

 

7.

Озвучење (15.6.2020.)

89,00 динара

 

8.

Фотографије (карнет); одељење у школи, портрет, одељење на матурској вечери

250,00 динара

 

9.

Цео снимак дефилеа

50,00 динара

 

10.

Депозит за случај начињене штете

200,00 динара

 

 

Депозит за случај начињене штете у Дому културе одељењске старешине враћају ученицима до 5.9.2020. године.

Предвиђена укупна цена је 3.778,00 динара, а ученици ће плаћати 3.800,00 динара.

Ученици доносе новац у школу од 17. до 20. августа 2020. године, у договору са одељењским старешинама, а после тог рока биће закључен списак ученика, учесника на матурској вечери.

 

 

У Чачку, 11. јуна 2020. године    

Директор Гимназије у Чачку 

 __________________________ 

   Иван Ружичић,проф.

Претрага