ТЕРМИНИ ЗА ОДБРАНУ МАТУРСКИХ РАДОВА
У ЈУНСКОМ РОКУ 2019/20. године
         
УТОРАК, 9. јун 2020.
         
ПРЕДМЕТ ЧЛАНОВИ КОМИСИЈЕ ОДЕЉЕЊА време уч.
Биологија О. Јечменица IV-1 8:00 1
З. Новковић
одељењски старешина
Биологија О. Јечменица IV-3 11:00 1
З. Новковић
одељењски старешина
Латински језик В. Габоровић IV-2 14:00 1
Р. Миловановић
одељењски старешина
Историја Д. Шиљковић IV-8,10 8:00 2
М. Лекић
одељењски старешина
Историја Д. Шиљковић IV-10 11:00 2
М. Лекић
одељењски старешина
Ликовна култура О. Гавриловић IV-5,9 14:00 2
С. Биорац
одељењски старешина
Музичка култура Д. Вељковић IV-4,7 8:00 6
М. Јаневска
одељењски старешина
Музичка култура Д. Вељковић IV-9,10 11:00 6
М. Јаневска
одељењски старешина
Музичка култура Д. Вељковић IV-9 14:00 6
М. Јаневска
одељењски старешина
Српски језик и књижевност Д. Протић IV-1,3,7,9 8:00 7
Б. Бојовић
А. Мишић
И. Васовић
Српски језик и књижевност Д. Крунић IV-2,4 11:00 7
А. Петковић
одељењски старешина
Српски језик и књижевност А. Ранђић IV-6,8 14:00 7
В. Димитријевић
одељењски старешина
Социологија С. Томашевић IV-6,8 8:00 8
Н. Васовић
одељењски старешина
Филозофија Н. Васиљевић IV-1,5,8,10 11:00 8
Р. Радмилац
одељењски старешина
Рачунарство и информатика С. Вујиновић IV-1,2,3,5,7,10 14:00 3
В. Матовић
Д. Југовић Луковић
М. Вучићевић
         
  Директор школе
    Иван Ружичић, проф.