Јавни позив за прикупљање понуда за извођење екскурзије за ученике трећег разреда у Италију од 4. до 12.9.2020.

ГИМНАЗИЈА У ЧАЧКУ

Чачак, Жупана Страцимира бр.1

р а с п и с у ј е

ЈАВНИ ПОЗИВ

за прикупљање понуда за извођење екскурзије за

ученике садашњег трећег разреда за школску 2020/2021. годину

            Општи услови конкурса:

            Екскурзија се изводи у септембру 2020. године. Агенција мора омогућити плаћање у 10 рата у динарској вредности почев од октобра 2019. године.

Плаћање се врши директно на рачун агенције, а биће уплаћено 9 рата пре почетка путовања и једна рата у септембру 2020.године.

            У цену аранжмана урачунати:

-превоз комфорним туристичким аутобусима са: клима,ТВ и видео,

-смештај у хотелима Б категорије (полупансиони)(доручак-вечера),

-све друмарине и таксе за превоз у земљи и иностранству,

-међународно здравствено осигурањe,

-услуге стручног водича за сваки аутобус и локални водич у Фиренци и за Ватиканске музеје

            Због поделе на две групе – два гратис за лекаре пратиоце група и надокнада за њих.

            Агенција мора обезбедити један гратис за ученике по одељењу.

            Очекивано бројно стање: максимално 260 ученика.

            Приликом распореда ученика у аутобусе одељења се не смеју делити.

           У Риму је обавезно две вечере заменити за два ручка у неком ресторану.

            Маршрута путовања: Италија шест ноћења

         Верона - Падова (околина) -1, Рим (околина) -3, Монтекатини – 2).

Градови у програму:

Венеција, Сијена, Рим, Пиза, Монтекатини, Верона, Фиренца.

Улазница са резервацијом за посете Ватиканским музејима и Сикстинској капели и улазница са резервацијом за Галерију Уфици у Фиренци.

            Избор извођача екскурзије извршиће родитељи свих ученика трећег разреда непосредним гласањем.

            Сваки учесник конкурса је дужан да уз понуду достави и доказ о уплати 2.000,00 динара на текући рачун школе бр. 840-72666-89, на име трошкова оглашавања конкурса. Конкурс остаје отворен десет дана од дана објављивања.

            Све додатне информације могу се добити на тел.032/320-545 или лично . Адреса: Жупана Страцимира бр.1, 32000 Чачак.

            Понуде које буду излазиле из оквира који се тражи по броју ноћења и местима посета неће бити разматране.

            Сви понуђачи треба да доставе списак средњих школа у Србији чије су ђачке екскурзије извели у иностранству, у последње три године и осталу документацију према Правилнику о извођењу екскурзија.

            Агенција која буде изабрана потписаће уговор о посредовању са школом и са сваким родитељем чије дете иде на екскурзију уговор о начину и роковима плаћања екскурзије. Надокнада за наставнике се уплаћује на рачун школеи то уплаћују родитељи ученика који иду на екскурзију.

            Комплетна конкурсна документација (овај јавни позив, упутство за састављање понуде и модел уговора између школе и агенције може се преузети на сајту школе: gimnazija-cacak.edu.rs или на e-mail: gimnazijasekretar@sbb.rs.

 

 

Претрага