Распоред изборних часова 2019/20.

Распоред везаних изборних часова, Гимназија Чачак, 2109/20.  
  СЕПТЕМБАР 2019.              
              Наставник ДАН Час Учионица
          ЈМК I-3 Светлана Васојевић 09.9. 13:30-15:55 1
      ПГД I-2 I-4   Јелена Швабић 09.9. 10:10-12:40 20
    ООР I-2 I-4 I-8 I-10 Мирјана Јевтовић 10.9. 10:15-12:45 36
    ООР I-5 I-7     Мирјана Јевтовић 10.9. 13:30-15:55 1
      УиД I-2 I-4   Анђела Лекић 10.9. 10:15-12:40 5
          ЈМК I-5 Светлана Васојевић 11.9. 13:30-15:55 1
          ЈМК I-2 Светлана Васојевић 16.9. 13:30-15:55 5
          ЈМК I-9 Светлана Васојевић 16.9. 10:15-12:45 1
        ЈМК II-3   Катарина Радовановић 16.9. 10:15-12:40 5
  ПГД II-2 II-10       Радмила Радмилац 16.9. 13:30-15:55 20
        УиД II-10   Оливера Гавриловић 16.9. 13:30-15:55 36
      ПГД I-5 I-7 I-9 Јелена Швабић 17.9. 10:10-12:40 1
      УиД I-8 I-10   Анђела Лекић 17.9. 16:15-18:40 5
        ЈМК II-1   Маријана Черкез 17.9. 11:00-13:25 36
        ЈМК II-5   Катарина Радовановић 17.9. 10:15-12:40 20
        ЈМК II-8   Катарина Радовановић 17.9. 13:30-15:55 5
      ООР II-2 II-8 II-10 Мирјана Јевтовић 17.9. 13:30-15:55 20
        ЈМК II-2 II-6 Катарина Радовановић 18.9. 13:30-15:55 5
  ПГД II-4         Радмила Радмилац 18.9. 13:30-15:55 20
      ООР II-4 II-6   Мирјана Јевтовић 19.9. 13:30-15:55 20
        УиД II-1 II-5 Оливера Гавриловић 19.9. 11:05-13:25 1
      ПГД I-1 I-3   Наташа Васиљевић 20.9. 5,6,7. у парној 1
  ПГД II-6         Радмила Радмилац 20.9. 13:30-15:55 5
        ЈМК II-9   Маријана Черкез 24.9. 11:00-13:25 20
        ЈМК II-4 II-10 Светлана Томашевић 24.9. 10:15-12:40 1
        УиД II-7   Оливера Гавриловић 24.9. 11:05-13:25 5
        УиД II-4 II-8 Анђела Лекић 24.9. 16:15-18:40 20
  ПГД II-8         Радмила Радмилац 26.9. 13:30-15:55 20
        УиД II-3 II-9 Оливера Гавриловић 26.9. 11:05-13:25 1
      ПГД I-8 I-10   Радмила Радмилац 27.9. 13:30-15:55 5
  ПГД II-1 II-3 II-5 II-7 II-9 Наташа Васиљевић 27.9. 5,6,7. у парној 1
          ЈМК I-7 Светлана Васојевић 30.9. 13:30-15:55 1
        ЈМК II-7   Светлана Томашевић 30.9. 10:15-12:40 5
        УиД II-2 II-6 Анђела Лекић 1.10. 10:15-12:40 5

Претрага