Састав одељења првог разреда Гимназије у Чачку за школску 2019/20. и анализа уписа у први разред

 

 

 

            Планом уписа за школску 2019/20. Годину предвиђен је упис 150 ученика т.ј. 5 одељења на друштвено – језички смер (ДЈ), 120 ученика т.ј. 4 одељења на природно – математички смер (ПМ) и једно одељење од 20 ученика надарених за информатику и рачунарство (ИО). Пошто је у овој школској години било 9 одељења четвртог разреда, то значи да ће школа у наредној школској години имати једно одељење више. Наиме, од 39 одељења, биће 18 на ПМ смеру, 20 на ДЈ смеру и једно одељење ученика надарених за информатику и рачунарство.

            На упису је, 8. и 9. јула 2019, уписано 149 ученика на ДЈ смер и 110 на ПМ смер и 20 ученика у информатичко одељење. То је укупно 279 ученика од 290 колико је било предвиђено планом уписа. На ДЈ смеру просечан број бодова је 84, а од 149 ученика само 3 ученика нису имали овај смер као прву жељу. Мање од 80 бодова овде има 28 ученика (што је 18.8% ученика са овог смера). На ПМ смеру је просечан број бодова 88, а од 110 ученика само 5 ученика је овај смер имало као другу жељу. Иначе, на ПМ смеру мање од 80 бодова је имало 18 ученика (што је 16.3% ученика са овог смера).

            У тзв. информатичко одељење уписано је 20 ученика, а међу њима је 8 девојчица и 12 дечака и 10 ученика који су основну школу завршили као носиоци дипломе „Вук Караџић“. Значајно је да су овде и 2 ученика ван територије Града Чачка и 5 ученика из О.Ш. „Танаско Рајић“, по 3 ученика из „Др. Драгиша Мишовић“ и „Филип Филиповић“, 2 ученика из „Светог Саве“ и по 1 ученик из „Милице Павловић“, „Вук Караџић“, „Ратко Митровић“, „Ђакон Аваум“ и „Владислав Петковић Дис“.

            Од 279 уписаних ученика носилаца диплове „В.К.“ је 54 на ПМ-у, 26 на ДЈ-у и 10 у ИО. То је укупно 90 „вуковаца“ од 112 који су ове године завршили основну школу у чачанским школама као носиоци ове дипломе.

            Што се тиче анализе по школама из којих су ученици дошли у нашу школу, највише их је из „Милице Павловић“ 54 (23 ПМ, 30 ДЈ и 1 ИО), затим „Др. Драгиша Мишовић“ 49 (19 ПМ, 27 ДЈ и 3 ИО), „Вук Караџић“ 42 (20 ПМ, 21 ДЈ, 1 ИО), „Свети Сава“ 29 (16 ПМ, 11 ДЈ, 2 ИО), „Танаско Рајић“ 27 (4 ПМ, 18 ДЈ, 5 ИО) и „Филип Филиповић“ 26 (11 ПМ, 12 ДЈ, 3 ИО). Из ових 6 школа у нашу школу је дошло 227 од 279 и то је 81.4%, и то је проценат који је на нивоу претходних година. Из О.Ш. „Ратко Митровић“ у нашу школу је прошле године дошло 13 ученика (5 ПМ, 8 ДЈ), а сада је уписано 5 ученика (2 ПМ, 2 ДЈ, 1 ИО).

            Ван територије Града Чачка у нашу школу је уписано 13 ученика (5 ПМ, 6 ДЈ, 2 ИО) и то је 4.66% и то је номинално веће за 4 ученика у односу на прошлу годину. Из О.Ш. са ванградског подручја су уписана 34 ученика и то је номинално и процентуално (12.18%) на нивоу претходних година (прошле године 33 ученика т.ј. 11%). Што се тиче састава одељења прво разреда, узимајући у обзир жеље ученика по питању другог страној језика ситуација је следећа:

Природно – математички смер:

            Уписано је 110 ученика, али пошто су 2 ученика одмах дала молбу за прелазак на ДЈ смер, а 1 ученик је желео да пређе са ДЈ смера на овај смер, овде ће за расподелу у 4 одељења бити 109 ученика. У сваком одељењу биће по 11 – 12 дечака и 15 – 16 девојчица и по 13 – 14 „вуковаца“ из основних школа. Ученици који су се изјаснили на упису за италијански језик неће имати редовну наставу, већ ће полагати у редовној процедури разредни испит, пошто је недовољан број ученика за групу (2 ученика). Ученици који су се изјаснили за француски језик имаће могућност да редовно похађају наставу у обједињеној групи на нивоу разреда (7 са ПМ-а и 17 са ДЈ смера), пошто за посебну групу на ПМ-у нема довољан број ученика. Према томе структура одељења ће бити следећа:

            1. одељење: 27 ученика, чисто „немачко“ и то 12 дечака и 15 девојчица и 14 „вуковаца“ и то 7 дечака и 7 девојчица.

            2. одељење: 27 ученика, чисто „немачко“ и то 12 дечака и 15 девојчица и 13 „вуковаца“ и то 6 дечака и 7 девојчица.

            3. одељење: 27 ученика, чисто „немачко“ и то 11 дечака и 16 девојчица и 14 „вуковаца“ и то 7 дечака и 7 девојчица.

          4. одељење: 28 ученика, „мешовито“ (19 „немаца“, 7 „француза“ и 2 „италијана“), са 11 дечака и 17 девојчица и 13 „вуковаца“ и то 6 дечака (1 „француз“, 1 „италијан“ и 4 „немца“) и 7 девојчица и то једна која учи фрацуски, једна италијански и 5 које уче немачки као други страни језик.

ИО је само формирано и састав тог одељења је наведен у овој анализи.

Друштвено – језички смер:

            На овај смер је уписано 149 ученика и после промене смера по жељама ученика овде ће за расподелу бити 150 ученика. Ученици који су се изјаснили за француски језик имаће редовну наставу, јер их има 17, а један ученик који се изјаснио за италијански језик биће у редовној процедури за полагање разредног испита пошто нама довољан број пријављених за редовну наставу. У сваком одељењу биће по 7 дечака и 23 девојчице и по 5 – 6 „вуковаца“ и структура ће бити следећа:

            1. одељење: 30 ученика, чисто „немачко“ и то 7 дечака и 23 девојчице и 5 „вуковаца“ и сви су они девојчице.

            2. одељење: 30 ученика, чисто „немачко“ и то 7 дечака и 23 девојчице и 5 „вуковаца“ и то 1 дечак и 4 девојчице.

            3. одељење: 30 ученика, чисто „немачко“ и то 7 дечака и 23 девојчице и 5 „вуковаца“ и то 1 дечак и 4 девојчице.

            4. одељење: 30 ученика, чисто „немачко“ и то 7 дечака и 23 девојчице и 5 „вуковаца“ и сви су они девојчице.

          5. одељење: 30 ученика, „мешовито“ (17 „француза“, 12 „немаца“ и 1 „италијан“) и 7 дечака и 23 девојчице, са 6 „вуковаца“ и то (2 „француза“ девојчице и 4 „немаца“ девојчице). Од дечака у одељењу ће бити 1 „француз“ и 6 „немаца“, а од 23 девојчице биће једна која учи италијански, 16 које уче француски и 6 које уче немачки.

Ученици ће бити равномерно распоређени у одељења, тако да нпр. ако из једне школе на ПМ смер долази 20 ученика у сваком одељењу ће бити по 5, а ако из једне школе на ДЈ смер долази 30 ученика у сваком одељењу ће бити по 6 ученика.

Распоређивање ученика у одељења обављају под шифром будуће одељењске старешине првог разреда до среде 14.8.2019, а одређивање одељењских старешина и индекса одељења биће на Наставничком већи у понедељак 19.8.2019, после чега ће списак ученика по одељењима бити оглашен на оглаској табли школе и на сајту школе, истог дана до 12 сати.

 

У Чачку 5. август 2019.                                                                

Директор школе 
Иван Ружичић, професор

Претрага