Прилог уз правилник - друштвено корисни и хуманитарни рад