Укупна цена матурске вечери - 30.5.2019.

 

УКУПНА ЦЕНА МАТУРСКЕ ВЕЧЕРИ
30. МАЈА 2019. ГОДИНЕ
ПО УЧЕНИКУ

Редни

број:

Врста трошкова:

Цена

1.

Свечана вечера

1800,00 дин

2.

Музика

   445,00 дин

3.

Обезбеђење

215,00 дин

4.

Закуп Дома културе

   215,00 дин

5.

Украшавање

148,00 дин

6.

Део вечере за професоре

   400,00 дин

7.

Позивнице

     20,00 дин

8.

Трубачи

     93,00 дин

9.

Ди-џеј

     22,00 дин

10.

Озвучење

     89,00 дин

11.

Фотографије

   350,00 дин

12.

Депозит

   200,00 дин

 

УКУПНО:

4000,00 дин

Новац прикупљају благајници одељења од 20. до 24. маја 2019. године

и предају одељењским старешинама.

У Чачку, 8. априла 2019. године                                              Директор школе

                                                                                                        ________________

                                                                                                       Иван Ружичић, проф.

Претрага