Семинар Програм подршке наставницима и стручним сарадницима

 

У организацији РЦ Чачак је одржан семинар за запослене Гимназије у Чачку. Веома активни, вредни и креативни наставници Гимназије су веома вешто примењивали знања и вештине функционалне интеракције и комуникације, Блумову таксономију, осмишљавали разноврсне облике рада и активности у настави, формулисали исходе учења и процењивали свој рад примењујући рефлексију.

Семинар Програм подршке наставницима и стручним сарадницима 

 

Претрага