Одобрени уџбеници за 2019/2020.

УЏБЕНИЦИ

Одобрени уџбеници за 2019/2020.школску годину[1] на основу:

 

1.      Допуна Каталога уџбеника за први разред средње школе -гимназија и средње стручне школе („Службени гласник РС-Просветни гласник“ бр.4/19) (општеобразовни предмети – уџбеници ће се користити од школске 2019/2020. )

2.      Допуна Каталога уџбеника за средње школе („Службени гласник РС-Просветни гласник“ број 9/16 и 4/19)-Гимназија и средње стручне школе-општеобразовни предмети за други, трећи и четврти разред; Средње стручне школе-стручни предмети и уџбеници на језицима националних мањина

3.      Каталог уџбеника за први разред средње школе-гимназија и средње стручне школе (општеобразовни предмети – уџбеници ће се користити од школске 2019/2020.)

4.      Допуна Каталога уџбеника за средње школе („Службени гласник РС-Просветни гласник“ број 9/2016)-Гимназија и средње стручне школе-општеобразовни предмети за други,трећи и четврти разред; Средње стручне школе-стручни предмети и уџбеници на језицима националних мањина).

 

За предмете за које нису одобрени нови уџбеници, у складу са чл. 46. став 4. Закона о уџбеницима („Службени гласник РС“, број 27/18), уџбеници који су одобрени остају у употреби до промене плана и програма наставе и учења, односно до одобравања уџбеника усклађеног са новим планом и програмом наставе и учења.

 

Српски језик и књижевност

Разред

Назив издавача

Назив уџбеника или другог наставног средства

Име/имена аутора

Број и датум решења министра

I

„KLETT“

 

Читанка, Српски језик и књижевност и

Граматика, Српски језик и књижевност уџбенички комплет за 1. разред гимназије

Миодраг Павловић,

Зона Мркаљ,

Весна Ломпар

650-02-139/2019-03 од 11.04.2019.

II

JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”

Читанка са књижевнотеоријским појмовима за 2. разред средње школе

Љиљана Николић,

Босиљка Милић

601-04-51/95 од 11.4.1991.

III

JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”

Читанка са књижевнотеоријским појмовима за 3. разред средње школе

Љиљана Николић,

Босиљка Милић

601-04-51/95 од 11.4.1991.

IV

„ЕДУКА“

Читанка, српски језик и књижевност за 4. разред гимназија и средњих стручних школа и Српски језик за 4. разред гимназија и средњих стручних школа

Оливера Радуловић,

Јелена Журић,

Др Јелена Ангеловски,

Душка Кликовац

650-02-00198/2018-03 од 05.06.2018.

Први страни језик

Разред

Назив издавача

Назив уџбеника или другог наставног средства

Име/имена аутора

Број и датум решења министра

Први

Акроноло ДОО

FOCUS 2 - (уџбенички комплет- уџбеник и радна свеска) – енглески језик за први разред гимназије и први и други разред средњих стручних школа

Sue Kay, Vaughan Jones, Daniel Brayshaw, Bartosz Michalowski, Lynda Edwards

650-02-223/2019-03 од 03.06.2019.

Други

Акроноло ДОО

Focus 3 уџбеник за други и трећи разред гимназије и средњих стручних школа (први страни језик), радна свеска и приручник

Sue Kay, Vaughan Jones, Daniel Brayshaw, Bartosz Michalowski

650-02-01052/2016-06 од 03.03.2017.

III ПМ

„THE ENGLISH BOOK”

Solutions Upper – Intermediate, енглески језик за III и IV разред   средње школе

Tim Falla, Paul A Davies

650- 02-914/2010-06 од 3.2.2011.

Акроноло ДОО

Focus 4 уџбеник за трећи и четврти разред гимназије и средњих стручних школа (први страни језик), радна свеска и приручник

Sue Kay

Vaughan Jones

Daniel Brayshaw

Beata Ttrapnell

Bartosz Michalowski

650-02-01048/2016-06 од 03.03.2017.

III ДЈ

,,АКРОНОЛО“

       д.о.о.

Focus 4 уџбеник за трећи и четврти разред гимназије и средњих стручних школа (први страни језик), радна свеска и приручник

Sue Kay

Vaughan Jones

Daniel Brayshaw

Beata Ttrapnell

Bartosz Michalowski

650-02-01048/2016-06 од 03.03.2017.

IV (ПМ)

„THE ENGLISH BOOK”

Solutions Upper – Intermediate, енглески језик за III и IV ср. школе

Tim Falla, Paul A Davies

650- 02-914/2010-06 од 3.2.2011.

IV (ДЈ)

„THE ENGLISH BOOK”

New Headway Advanced, енглески језик за IV разред гимназије друштвено-језичког смера

Liz Soars,

John Soars,

Tim Falla

650-02-151/2012-06 од 7.3.2013.

Други страни језикнемачки језик

Разред

Назив издавача

Назив уџбеника или другог наставног средства

Име/имена аутора

Број и датум решења министра

I

„KLETT“ д.о.о.

Немачки језик

DIREKT 1 – (уџбенички

комплет-уџбеник са радном свеском и компакт диском) немачки језик за 1 разред гимназије (пета година учења)

Ђорђе Мота,

Весна Николовски, Леонора Ракићевић

 

 

650-02-240/2019-03 од 15.07.2019.

II

„KLETT”

Direkt 2, немачки језик за други разред гимназије и средњих стручних школа (шеста година учења)

Ђорђо Мото, Весна Николовска, Леонора Ракићевић, Беата Ћвиковска, Олга Вомачкова

650-02-456/2011-06 од 29.2.2012.

III

„KLETT”

Direkt 3, немачки језик за III разред гимназије и средњих стручних школа (седма година учења)

Мото, Николовска, Ракићевић, Ћвиковска, Вомачкова

650-02-468/2011-06 од 1.3.2012.

IV

„KLETT”

DIREKT 4, немачки језик за IV разред гимназије и средњих стручних школа (осма год. учења)

Мота, Николовски, Монтали, Мандели, Чернохаус Линзи

650-02-128/2012-06 од 13.8.2012.

Други страни језик – француски језик

Разред

Назив издавача

Назив уџбеника или другог наставног средства

Име/имена аутора

Број и датум решења министра

I

„KLETT“ д.о.о.

VERSION ORIGINAL ROUGE (уџбенички комплет-уџбеник са   радном свеском и компакт диском) - француски језик за први разред средње школе

Monique Denyer,

Agustin Garmendia, Marie-Laure Lions-Olivieri

650-02-239/2019-03 од 15.07.2019.

II

„KLETT”

Version оriginale – bleu, (друга година учења)

Denyer, Ollivier, Perrichon, Pancrazi, Templier

650-02-869/2010-06

III

„KLETT”

Version оriginalе vert, (трећа и четврта година учења)

Denyer, Ollivier,

Perrichon

650-02-532/2011-06

IV

„KLETT”

Version оriginalе vert, (трећа и четврта година учења)

Denyer, Ollivier,

Perrichon

650-02-532/2011-06

Латински језик

Разред

Назив издавача

Назив уџбеника или другог наставног средства

Име/имена аутора

Број и датум решења министра

I

JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ“

Латински језик за први разред гимназије

Марјанца Пакиж,

Драгана Димитријевић

650-02-416/2018-03 од 28.02.2019.

II

JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”

Латински језик за други разред средње школе

Љиљана Вулићевић

601-04-51/100 од 11.4.1991.

Устав и права грађана

Разред

Назив издавача

Назив уџбеника или другог наставног средства

Име/имена аутора

Број и датум решења министра

IV

ЈП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”

Устав и права грађана за IV разред гимназије и III и IV разред ср. Ст.Ш.

Славко Тадић

650-02-290/2008-06 од 2.9.2008.

Социологија

Разред

Назив издавача

Назив уџбеника или другог наставног средства

Име/имена аутора

Број и датум решења министра

IV

ЈП ”ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”

Социологија за трећи разред средње стручне школе и четврти разред Гимназије

Група аутора: Владимир Вулетић, Младен Лазић, Вера Вратуша и др.

650-02-547/2010-06 од 26.10.2010.

Психологија

Разред

Назив издавача

Назив уџбеника или другог наставног средства

Име/имена аутора

Број и датум решења министра

II

Логос

Психологија за други разед гимназије

Биљана Милојевић Апостоловић

650-02-521/2011-06 од 26.01.2012. године

Филозофија

Разред

Назив издавача

Назив уџбеника или другог наставног средства

Име/имена аутора

Број и датум решења министра

III

JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”

Логика за гимназије и правно-биротехничку школу

Михаило Марковић

632-02-71/92-03 од 13.7.1992.

IV

JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”

Историја филозофије

за средње школе

Вељко Кораћ,

Бранко Павловић

05-1-610-9/71 од 21.6.1983.

IV

JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”

Филозофијаза гимназије и стручне школе

М.Савић, В. Н. Цветковић, Цекић

650-02-31/2001-03 од 3.9.2001.

IV

НОВИ ЛОГОС”

Филозофија, уџбеник за IV разред гимназије, ср.стр.и уметн.школа

Миланка Радић Тадић

650-02-629/2013-06 од 13.2.2014.

IV

KLETT”

Филозофија, уџбеник за IV разред гимназијеи четворогодишње с.стр.ш

Милош Јеремић

650-02-535/2013-06 од 13.2.2014.

Историја

Разред

Назив издавача

Назив уџбеника или другог наставног средства

Име/имена аутора

Број и датум решења министра

Први

„ФРЕСКА”

Историја 1 –уџбеник са одабраним историјским изворима за први разред гимназије

Немања Вујичић

650-02-242/2019-030од 29.07.2019.

II

„НОВИ ЛОГОС”

Историја 2 – уџбеник историје за II разр гимназије прир-мат. смера

Лопандић,Колаковић,

Петровић

650-02-71/2014-06 од 13.8.2014.

II

„ФРЕСКА”

Историја, за 2. разред гимназије општег и друштвено-језичког смера

Радивоје Радић, Јасмина Милановић

650-02-451/2015-06 од 1.3.2016.

III

„KLETT”

Историја IV – уџбеник за III разред гимназије ПМ смера, IV разред гимназије ДЈ смера и општег типа и IV разред ср.стр.школе

Мира Радојевић

650-02-577/2013-06 од 12.2.2014.

III

„НОВИ ЛОГОС”

Историја 3, уџбеник историје за III разред гимназије ДЈ смера и општег типа гимназије

А. Колаковић,

Мања Милиновић

650-02-175/2015-06 од 22.9.2015.

IV

„KLETT”

Историја IV уџбеник за III разред гимназије ПМ. смера, IV разред гимназије ДЈ смера и општег типа и IV разред ср.ст.шк.

Мира Радојевић

650-02-577/2013-06 од 12.2.2014.

Географија

Разред

Назив издавача

Назив уџбеника или другог наставног средства

Име/имена аутора

Број и датум решења министра

I

JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”

Географија уџбеник за први разред гимназије

Љиљана Гавриловић Душан Гавриловић Снежана Ђурђић

650-02-413/2018-03 од 11.03.2019

II

„Klett“

Географија уџбеник за други разред гимназије

Винко Ковачевић Босиљка Младеновић Кљајић

650-02-585/2013-06 од 03.02.2014

III

JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”

Географија уџбеник за трећи разред гимназије

Мирко Грчић, Стеван Станковић , Љиљана Гавриловић, Светлана Радовановић, Миломир Степић, Снежана Ђурђић

650-02-00286/2008-06 од 21.07.2008

Биологија

Разред

Назив издавача

Назив уџбеника или другог наставног средства

Име/имена аутора

Број и датум решења министра

I

„KLETT“ д.о.о.

Биологија 1 –   уџбеник за први разред гимназије

Горан Милићев, Милица Кокотовић и Љубица Лалић

650-02-253/2019-03 од 29.07.2019.

II

„НОВИ ЛОГОС”

Биологија 2, уџбеник биологије за 2. разред гимназије природно-математичког смера

Имре Кризманић,

Мирјана Унчанин

650-02-254/2015-06 од 1.12.2015.

II

JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”

Биологија за гимназију друштвено-језичког смера

Петров, Калезић,

Коњевић, Лакушић,

Јовановић

650-02-47/2003-03 од 28.8.2003.

III

JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”

Биологија за гимназију природно-математичког смера и III разред пољопривредне школе: пољопривредни

техничар

Гордана Цвијић,

Јелена Ђорђевић,

Надежда Недељковић,

Радомир Коњевић

650-02-30/2004-03 од 27.4.2004.

III

JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”

Биологија за гимназију друштвено-језичког смера

Г. Цвијић, Ј.Ђорђевић, Н. Недељковић, Г.Матић, А. Кораћ, Д.Цветковић

650-02-36/2004-03 од 1.9.2004.

IV

JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”

Биологија за 4. разред гимназије

Цветковић,

Лакушић, Матић,

Кораћ, Јовановић

650-02-54/2005-06 од 30.5.2005.

 Математика

Разред

Назив издавача

Назив уџбеника или другог наставног средства

Име/имена аутора

Број и датум решења министра

Први

„KLETT“ д.о.о.

Математика, уџбеник са збирком задатака за први разред гимназије са Решењима задатака уз уџбеник Математика за први разред гимназије

Небојша Икодиновић

650-02-241/2019-03 од 08.07.2019.

 

Разред

Назив издавача

Назив уџбеника или другог наставног средства

Име/имена аутора

Број и датум решења министра

II

JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”

Математика за гимназију природно-математичког смера

Мићић,Огњановић,

Ж. Ивановић

601-04-51/147-91 од 20.6.1991.

II

JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”

Збирка задатака из математике

за гимназије и четворогодишње стр. школеса 4 и 5 часова недељно

Мићић,Огњановић,

Ивановић

601-04-124/91 од 20.6.1991.

II

JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”

Збирка решених задатака из математике 2

Вене Богославов

650-02-277/2008-06 од 21.7.2008.

III

JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”

Математика за општу гимназију и гимназију прир.-математичког смера

Јован Кечкић

650-210/88 од 28.12.1988.

III

„КРУГ

Математика 3 – збирка задатака и тестова за III разред гимназија и техничких школа

Живорад Ивановић и Срђан Огњановић

650-02-332/2010-06 од 21.7.2010.

III

JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”

Збирка решених задатака из математике 3

Вене Богославов,

650-02-275/2008-06 од 21.7.2008.

IV

JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”

Збирка решених задатака из математике 4

Вене Богославов

650-02-276/2008-06 од 21.7.2008.

IV

„КРУГ

Математика 4 – збирка задатака и тестова за IV разред гимназија и техничк. школа

Живорад Ивановић и Срђан Огњановић

650-02-334/2010-06 од 21.7.2010.

IV

JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”

Математика са збирком задатака за четврти разред гимназије

Јован Кечкић

650-02-587/2010-06, од 26.10.2010.

Физика

Разред

Назив издавача

Назив уџбеника или другог наставног средства

Име/имена аутора

Број и датум решења министра

Први

JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИК

Физика - за први разред гимназије

Милан О. Распоповић

650-02-411/2018-03 од 27.03.2019.

Први

JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИК“

Физика – збирка задатака са приручником за лабораторијске вежбе за први разред гимназије

Бранислав Цветковић

Милан О. Распоповић

650-02-412/2018-03 од 27.03.2019.

 

Разред

Назив издавача

Назив уџбеника или другог наставног средства

Име/имена аутора

Број и датум решења министра

II

JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”

Физика за гимназију општег типа и друштвено-језичког смера

Распоповић,

Шетрајчић,Распоповић

650-02-80/2005-06 од 2.8.2005.

II

„КРУГ”

Физика 2 збирка задатака и тестова за други  разред гимназије

Наташа Чалуковић

650-02-375/2010-06 од 21.09.2010.

II

JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”

Физика за гимназију природно-математичког смера

М. Распоповић,

Јован Шетрајчић,

Зоран Распоповић

650-02-78/2005-06 од 2.8.2005.

III

JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”

Физика за гимназију природно-математичког смера

Милан Распоповић

650-02-145/2007-06 од 17.7.2007.

III

„КРУГ

Физика 3 – за трећи разред гимназије

Наташа Каделбург, Коста Панић

650-02-379/2010-06 од 21.9.2010.

IV

JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”

Физика за гимназију природно-математичког смера

Милан Распоповић

650-02-86/2008-06 од 21.7.2008.

IV

„КРУГ

Физика 4  уџбеник са збирком задатака за четврти  разред гимназије

Наташа Чалуковић

650-02-376/2010-06 од 21.9.2010.

Хемија

Разред

Назив издавача

Назив уџбеника или другог наставног средства

Име/имена аутора

Број и датум решења министра

Први

НОВИ ЛОГОС

Хемија  за први разред гимназије свих смерова 

Татјана Недељковић

 611-00-1699/2018-03 од 13.11.2018.

 

Разред

Назив издавача

Назив уџбеника или другог наставног средства

Име/имена аутора

Број и датум решења министра

II

JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”

Неорганска хемија за други разред гимназије ПМсмера и средње школе ветеринарске и здравствене струке

Снежана Рајић

650-02-113/2011-06 од 22.02.2011.

II

JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”

Органска хемија за гимназију ДЈ смера и четвор. школе: руд-гео., шумарску, граф, тргов и угостит.

В. Павловић,

Раде Марковић

601-04-185/91 од 20.6.1991.

II

JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”

Хемијски практикум

за гимназије

Славко Нешић,

Момчило Јоветић

650-177/88 од 14.4.1988.

III

„НОВИ ЛОГОС”

Органска хемија, уџбеник за трећи разред средње школе, за гимназије општег типа и ПМ смера

Татјана Недељковић

650-02-297/2014-06 од 15.12.2014.

III

JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”

Хемијски практикумза гимназије

Славко Нешић,

Момчило Јоветић

650-574/89 од 26.6.1989.

III

JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”

Збирка задатака из хемије

за III и IV разред општe гимназијe и гимназијeПМ смера, медицинскушколу и за ветеринарског техничара

Јанош Чанади,

Велимир Попсавин

 

650-02-36/93-02 од 16.7.1993.

 

 

IV

JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”

Хемија за општу гимназију и гимназију ПМ смера

Петровић, Велимировић

650-02-34/93-03 од 16.7.1993.

Рачунарство и информатика

Разред

Назив издавача

Назив уџбеника или другог наставног средства

Име/имена аутора

Број и датум решења министра

Први

„KLETT“ д.о.о.

Рачунарство и информатика - за први разред гимназије

Филип Марић

650-02-270/2019-03 од 19.08.2019.

II

KLETT”

Информатика

за други разред гимназије

Марић,Трифуновић, Трајковић,Кљајић,Грачанин

650-02-524/2014-06 од 26.3.2015.

III

„КРУГ“

Рачунарство и информатика 3, за 3. разред гимназије

Милан Чабаркапа

650-02-253/2015-06 од 3.11.2015.

IV

ЈП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ“

Рачунарство и информатика за IV разред гимназије

Матковић, Вуковић, Ђуришић

650-02-344/2015-06 од 27.1.2016.

Музичка култура

Разред

Назив издавача

Назив уџбеника или другог наставног средства

Име/имена аутора

Број и датум решења министра

I

JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ“

Музичка култура

за први разред гимназије

Соња Маринковић

650-02-409/2018-03 од 19.02.2019.

I

„Доминанта Ђурић“

Водич кроз историју музике - уџбеник музичке културе од 1 до 4 разреда гимназије друштвено-језичког смера и општег типа и природно-математичког смера и стручне школе

Оливера Ђурић и Татјана Николић

650-02-285/2019-03 од 19.08.2019.

II

„ДОМИНАНТА”

Водич кроз историју музике за средње школе

Оливера Ђурић

6-00-744/2005-06 од 14.3.2006.

II

„НОВИ ЛОГОС”

Музичка култура 2, уџбеник музичке културе за II разред гимназије ДЈ смера

Александра Паладин

650-02-487/2014-06 од 26.1.2015.

III

„ДОМИНАНТА”

Водич кроз историју музике за средње школе

Оливера Ђурић

6-00-744/2005-06 од 14.3.2006.

III

НОВИ ЛОГОС

Музичка култура 3, уџбеник музичке културе за III Разред гимназије ДЈ смера

Александра Паладин

650-02-365/2015-06 од 4.1.2016.

IV

ДОМИНАНТА

Водич кроз историју музике за средње школе

Оливера Ђурић

6-00-744/2005-06 од 14.3.2006.

Ликовна култура

Разред

Назив издавача

Назив уџбеника или другог наставног средства

Име/имена аутора

Број и датум решења министра

I (ПМ)

JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”

Ликовна култураза гимназије и стручне школе

Видосава Галовић

Бранка Гостовић

601-04-51/74

од 20.12.1990.

I (ДЈ)

KLETT”

Ликовна култура 1 – уџбеник за први разред гимназије ДЈ смера и специј.-филолошка одељења

Марина Чудов

650-02-381/2013-06

од   13.1.2014.

IIС. Биорац

JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”

Ликовна култура за гимназије и стручне школе

Видосава Галовић

Бранка Гостовић

601-04-51/74

од 20.12.1990.

IIО. Гавриловић

KLETT”

Ликовна култура 2 – уџбеник за други разред гимназије ДЈ смера и специјал.-филолошка одељења

Лидија Жупанић Шуица

650-02-380/2013-06

од   13.1.2014.

III

„KLETT

Ликовна култура, уџбеник за трећи разред гимназије ДЈ смера и специјал.-филолошка одељења

Лидија Жупанић Шуица

650-02-127/2012-06 од 5.9.2012.

IV

„КЛЕТТ”

Ликовна култура, уџбеник за четврти разред гимназије ДЈ смера и специјал.-филолошка одељ.

Лидија Жупанић Шуица

650-02-126/2012-06 од 7.8.2012.

Верска настава

Разред

Назив издавача

Назив уџбеника или другог наставног средства

Име/имена аутора

Број и датум решења министра

III

JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”

Православни катихизис

за I и II разред средњих школа

Игњатије Мидић

650-02-38/2002-03 од 12.7.2002.

IIIIV

JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”

Православни катихизис

за III и IV разред средњих школа

Игњатије Мидић

650-02-103/2005-06 од 11.1.2006.

 


УЏБЕНИЦИ ЗА УЧЕНИКЕСА ПОСЕБНИМ СПОСОБНОСТИМА ЗА РАЧУНАРСТВО ИИНФОРМАТИКУ

Први разред

ПРЕДМЕТ

Назив издавача

Назив уџбеника или другог наставног средства

Име/имена аутора

Број и датум решења министра

Српски језик и књевност

„KLETT“ д.о.о.

Читанка, Српски језик и књижевност и Граматика, Српски језик и књижевност уџбенички комплет за   први разред гимназије

Миодраг Павловић, Зона Мркаљ,

Весна Ломпар

650-02-139/2019-03 од 11.04.2019.

Енглески језик

Акроноло ДОО

FOCUS 2 -(уџбенички комплет-уџбеник и раднасвеска) – енглескијезик за први разредгимназије и први идруги разред средњихстручних школа

Sue Kay,

Vaughan Jones,

Daniel Brayshaw, Bartosz Michalowski,Lynda Edwards

650-02-223/2019-03 од 03.06.2019.

Историја

Логос

Историја за први разред гимназије друштвено-језичког смера, општег типа и природно-математичког смера

Душко Лопандић, Владимир Петровић Ивана Петровић

650-02-290/2012-06 од 18.02.2013.

Логос

Историја за други разред гимназије природно-математичко смера

Душко Лопандић Александра Колаковић Ивана Петровић

650-02-71/2014-06 од 13.08.2014.

Географија

JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”

Географија уџбеник за први разред гимназије

Љиљана Гавриловић Душан Гавриловић Снежана Ђурђић

650-02-413/2018-03 од 11.03.2019

Математика

„KLETT“ д.о.о.

Математика, уџбеник са збирком задатака за први разред гимназије са Решењима задатака уз уџбеник Математика за први разред гимназије

Небојша Икодиновић

650-02-241/2019-03 од 08.07.2019.

Физика

JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИК

Физика- за први разред гимназије

Милан О. Распоповић

650-02-411/2018-03 од 27.03.2019.

JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИК“

Физика – збирка задатака са приручником за лабораторијске вежбе за први разред гимназије

Бранислав Цветковић

Милан О. Распоповић

650-02-412/2018-03 од 27.03.2019.

Хемија

НОВИ ЛОГОС

Хемија  за првиразред гимназије свих смерова 

Татјана Недељковић

 611-00-1699/2018-03 од 13.11.2018.

Музичка култура

JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ“

Музичка култура

за први разред гимназије

Соња Маринковић

650-02-409/2018-03 од 19.02.2019.

Примена рачунара

       

Програмирање

       

Рачунарски системи

       

Верска настава

       [1] преузето 26.8.2019. са сајта http://www.mpn.gov.rs/udzbenici/

Претрага