Екскурзија у Италију маја 2018. - други круг гласања

 

 

 ДРУГИ КРУГ ИЗЈАШЊАВАЊА ЗА ЕКСКУРЗИЈУ У ИТАЛИЈУ III РАЗРЕДА од 27.- 29.9.2017.
 
Одељење број ученика  ученици који иду на екскурзију
III1 30 24
III2 28 27
III3 31 32
III4 30 25
III5 30 30
III6 31 29
III7 28 22
III8 31 29
III10 31 29
УКУПНО 270 247
процентуално 100% 91,48%

 

 

У Чачку, 2.10.2017.

Директор школе
Иван Ружичић, професор

Претрага