План екскурзија и излета у 2018/2019.

ЕКСКУРЗИЈЕ и ИЗЛЕТИ

Школа планира извођење излета и екскурзија, на начин и под условимаутврђеним наставним планом и програмом.

Програм излета и екскурзија саставни је део школског програма игодишњег плана рада школе.

Приликом извођења излета и екскурзије нарочито се мора водити рачунао свим видовима заштите и безбедности ученика.

ПЛАН ЕКСКУРЗИЈА

I разред

За ученике I разреда није планирана екскурзија.

II разред

Ученици II разредаизвешћестудијскопутовање у Грчку и посет уАтинској регији. У периоду од 8.9.2018. – 15.9.2018. Маршуту путовања одредио је Савет родитеља према процедурама за извођење екскурзија у склaду са Статуто мшколе.

III разред

Планира се да овогодишња генерација ученика трећег разреда своју екскурзију изведе у априлу или мају 2019. Маршуту путовања одредиће разредно веће на основу мишљења родитеља и ученика у септембру 2018.г.

IV разред

За ученике IV разреда није планирана екскурзија.

ПЛАН ИЗЛЕТА И СТУДИЈСКИХ ПУТОВАЊА

Разред

Предмет

Планирана активност

Сви

Сви

Посета Сајму књига у Београду (октобар)

Сви

Сви

Посета Народном музеју у Београду

I

Географија

Такмичење у оријентацији.и једнодневни излет на Овчар

I

Историја

Посета манастирима у околини Чачка и Краљева (мај)

I

Верска настава

У оквиру верске наставе биће организован јавни час у манастирима Жича, Градац и Студеница у септембру.

II

Историја

Излет ученика другог разреда: обилазак манастира Сопоћани, Ђурђеви Ступови и Цркве Св. Петра.

III и IV

Историја

Присуство ученика трећег и четвртог разреда раду Парламента у Београду.

III  

Географија

Такмичење у оријентацијии једнодневни излет у манастир Вујан.

IV

Филозофија

У новембру ће бити одржано предавање о средњевековној филозофији у Овчарско кабларским манастирима или Градини.

IV

Физика

У октобру је планирана посета Планетаријуму у Београду

I-IV

Физика

За заинтересоване ученике школе биће организовано учешће на Фестивалу науке, Београд (децембар) и у марту/априлу посета Физичком факултету из Београда.

IV

Социологија

Народна скупшина Србије

Претрага