Екскурзија ученика трећег разреда у Италију априла 2019.

 

ЈАВНИ ПОЗИВ

ГИМНАЗИЈА У ЧАЧКУ
Чачак, Жупана Страцимира бр.1

р а с п и с у ј е

ЈАВНИ ПОЗИВ

за прикупљање понуда за извођење екскурзије за
ученике трећег разреда

            Општи услови конкурса:

            Екскурзија се изводи у априлу 2019. године. Агенција мора омогућити плаћање у 10 рата у динарској противвредности почев од септембра 2018. године по средњем курсу НБС. Плаћање се врши директно на рачун агенције, а биће уплаћено 7 рата пре почетка путовања и три рате у мају и јуну 2019.године.

            У цену аранжмана урачунати:

-превоз комфорним туристичким аутобусима са: клима,ТВ и видео,

-смештај у хотелима Б категорије (полупансиони)(доручак-вечера),

-све друмарине и таксе за превоз у земљи и иностранству,

-међународно здравствено осигурањe,

-услуге стручног водича за сваки аутобус и локални водич у Фиренци и за Ватиканске музеје

            Због поделе на две групе – два гратис за лекаре пратиоце група и надокнада за њих.

            Агенција мора обезбедити један гратис за ученике по одељењу.

            Очекивано бројно стање: максимално 280 ученика.

            Приликом распореда ученика у аутобусе одељења се не смеју делити.

           У Риму је обавезно две вечере заменити за два ручка у неком ресторану.

            Маршрута путовања: Италија шест ноћења

         Верона - Падова (околина) -1, Рим (околина) -3, Монтекатини – 2).

Градови у програму:

Венеција, Сијена, Рим, Пиза, Монтекатини, Верона, Фиренца.

Улазница са резервацијом за посете Ватиканским музејима и Сикстинској капели и улазница са резервацијом за Галерију Уфици у Фиренци.

            Избор извођача екскурзије извршиће родитељи свих ученика трећег разреда непосредним гласањем.

            Сваки учесник конкурса је дужан да уз понуду достави и доказ о уплати 2.000,00 динара на текући рачун школе бр. 840-72666-89, на име трошкова оглашавања конкурса. Конкурс остаје отворен десет дана од дана објављивања.

            Све додатне информације могу се добити на тел.032/320-545 или лично . Адреса: Жупана Страцимира бр.1, 32000 Чачак.

            Понуде које буду излазиле из оквира који се тражи по броју ноћења и местима посета неће бити разматране.

            Сви понуђачи треба да доставе списак средњих школа у Србији чије су ђачке екскурзије извели у иностранству, у последње три године и осталу документацију према Правилнику о извођењу екскурзија.

            Агенција која буде изабрана потписаће уговор о посредовању са школом и са сваким родитељем чије дете иде на екскурзију уговор о начину и роковима плаћања екскурзије. Надокнада за наставнике се уплаћује на рачун школеи то уплаћују родитељи ученика који иду на екскурзију.

            Комплетна конкурсна документација (овај јавни позив, упутство за састављање понуде и модел уговора између школе и агенције може се преузети на сајту школе: gimnazija-cacak.edu.rs или на e-mail: gimnazijasekretar@sbb.rs.

 

УПУТСТВО ЗА САСТАВЉАЊЕ ПОНУДА

 

УПУТСТВО ЗА САСТАВЉАЊЕ ПОНУДА ЗА ПРОГРАМ ЕКСКУРЗИЈЕ ЗА УЧЕНИКЕ ТРЕЋЕГ РАЗРЕДА ГИМНАЗИЈЕ У ЧАЧКУ У ИТАЛИЈУ од 12. до 20. априла 2019. године

1.      Ово путовање се реализује тако да сви ученици полазе ( у 14 часова у петак, 12. арила 2019. године) и враћају се у исто време ( субота, 20. априла 2019. око 12 часова) али се у реализацији програма деле на две групе обично по сменама са по два декера) које иду у обрнутом смеру, тј.једна група креће у реализацију програма од Венеције (субота13. априла од 8 до 16 часова) а друга од Вероне ( од 8 до 14 часова) са прва два ноћења у Монтекатинију као бази за Фиренцу (недеља 14.април). Агенција само прави понуду у једном путном правцу: Чачак-Венеција – Сијена – Рим –Пиза - Монтекатини – Фиренца-Верона-Чачак.

2.      Смештај ученика се врши по следећем: Прво ноћење поред ауто пута између Падове и Вероне могу оба аутобуса у један хотел или сваки аутобус у посебан хотел; три ноћења у околини Рима (први прстен) сваки аутобус посебан хотел и два ноћења у Монтекатинију где сваки аутобус има свој хотел.

3.      Први дан путовања служи да се стигне до Венеције тј.Вероне и од тада почиње програм са разгледањем Венеције за једну групу и Вероне за другу групу са смештајем, вечером и ноћењем у местима која су означена за прво ноћење (Падова – Верона за групу која је била у Венецији и у Монтекатинију за групу која је била у Верони).

4.      Даљи програм је да група која је била у Венецији у недељу 14. априла 2019. иде преко Сијене (задржавање са разгледањем града у пратњи водича) до околине Рима на смештај, вечеру и ноћење, а друга група је тај дан , цео дан у Фиренци са програмом у Фиренци (обилазак града у пратњи локалног водича, посета Галерије UFFICIи слободно време).

5.      Следећа два дана (понедељак и уторак) група која је дошла и сместила се у околину Рима је у Риму. Први дан има панорамско разгледање града у пратњи водича (Црква Светог Петра у ланцима, Колосеум, Пјаца Венеција,Форум Романум, Фонтана ди Треви, Шпанске степенице, Пантеон, Пјаца Навона) са ручком у Риму и слободним временом од 17 до 21 час. После тога је повратак у хотел.

6.      Следећи дан у Риму је посета Ватикану и Цркви Светог Петра у пратњи локалног водича. После тога је ручак у ресторану и слободно време до 21 час.

У среду, ова група напушта Рим и иде преко Пизе (задржавање око три часа, обилазак Трга чуда са Кривим торњем и у пратњи водича одлазак до реке) за Монтекатини. У четвртак, ова група је цео дан у Фиренци а у петак креће из Монтекатинија за Верону. Ту је задржавање до 15 часова. Одатле се иде ка тржном цетру МАРКОН, где се спајају обе групе у 18 часова и полазак за Чачак је у 21 час. Долазак у Чачак је у суботу, 20.априла 2019.године око 12 сати.

7.      Група која је била прво у Верони и Фиренци има исти програм у Рим, а из Рима преко Сијене наставља за хотел између Вероне и Падове и завршног дана у петак је од 11 до 16 часова у Венецији, одакле долази у ТЦ МАРКОН у 18 часова и спаја се са другом групом.

Ово је упутство за састављање понуде, а сви остали услови су дати у јавном позиву и за сва додатна појашњења око састављања програма можете се обратити директору школе.

У Чачку, 3. септембра 2018.године

 

МОДЕЛ УГОВОРА

ГИМНАЗИЈА
У ЧАЧКУ
Дел.бр.____
Од._______2018.године

УГОВОР О ПОСРЕДОВАЊУ

ИЗМЕЂУ РОДИТЕЉА УЧЕНИКА ГИМНАЗИЈЕ

У ЧАЧКУ И АГЕНЦИЈЕ _____________________________________

У Чачку,дана __________ 2018.године:

Уговорне стране:

1.Организатор путовања (екскурзије):_____________________ са седиштем у _____________________,ул. __________________________ коју заступа директор, ____________________текући рачун: _______________________   код _________________, _________,ПИБ_____________________ са једне стране и

2.ГИМНАЗИЈА у Чачку, улицаЖупана Страцимира 1, (у даљем тексту:Школа) коју заступа директор Иван Ружичић,проф.,текући рачун:840-1548760-51,ПИБ:101551804,са друге стране:

                                                           Члан 1.

            Уговорне стране овим уговором утврђују међусобна права и обавезе у пружању, односно коришћењу туристичких и других услуга, а сагласно Плану и програму извођења екскурзије за ученике школе за школску 2018/2019.годину и условима који су од стране школе оглашени у листу „Чачански глас“ од 7.9.2018.године а који представљају саставни део овог уговора и према Понуди Агенције ________________________ број: _____ од __________2018.године.

                                                                     

           

                                                           Члан 2.

            Организатор путовања се обавезује да за потребе школе организује екскурзију ученика III разреда (укупно до 280 ученика) и професора у априлу

2019.године са поласком у раним јутарњим сатима испред школе и повратком у касним вечерњим сатима,на релацији: Чачак – Рим - Чачак.

            Организатор екскурзије се обавезује да обезбеди:

-       превоз туристичким аутобусом (клима,аудио,ТВ), према понуди бр.____ од ________2018.године

-       6 полупансиона у хотелу са три звездице у собама 1/2,1/3,

1/4 ,свака са TWC,

-       улазнице за локалитете наведене у програму ,

-       трошкове међународног здравственог осигурања,

-       трошкове таксе и путарине,као и паркинга за аутобусе,

-       трошкове за два лекара као пратиоца групе,

-       трошкове локалних водича према програму

-       услуге стручног водича у складу са законом

-       укупно _____ гратиса за ученике

-       плаћање у 10 једнаких месечних рата на рачун агенције

-       трошкове организације програма и пратећих активности.

    

Члан 3.

            Констатује се да организатор путовања поседује одговарајућу лиценцу Министарства трговине и туризма категорије ОТP_________________________ и да испуњава друге услове прописане Законом о туризму.

Члан 4.

            Школа се обавезује да организатору путовања достави податке о свим учесницима путовања (ученицима) чији су родитељи потписали уговор са агенцијом да ће њихово дете ићи на екскурзију и да ће они измирити финансијске обавезе према агенцији у 10 једнаких месечних рата у динарској противвредности по средњем курсу НБС на 25. дан у месецу у коме је одређена рата за екскурзију. Уплатнице од ученика ће прикупљати одељењске старешине и достављати раднику школе кога директор одреди, а он ће уплатинце достављати преставнику агенције кога ће агенција одредити.

                         Рокови за предају уплатница су:

         - за прву рату - 30.9.2018.године
         - за другу рату - 31.10.2018.године
         - за трећу рату - 30.11.2018.године
         - за четврту рату - 31.12.2018. године
         - за пету рату - 31.1.2019.године
         - за шесту рату - 28.2.2019.године
         - за седму рату - 31.3.2019.године

         -oсма, девета и десета рата у мају и јуну, закључно са 30.6.2019. године.

Уговорне стране су сагласне да су родитељи ученика ослобођени свих накнадних издатака у извођењу уговореног програма путовања – екскурзије.

Родитељи ученика који су се изјаснили да ће њихово дете ићи на екскурзију су у обавези да до 1.2.2019.године уплате бар три рате, а морају уплатити 7 рата агенцији пре почетка путовања.

            Представник агенције је у обавези да после треће,шесте,осме,девете и десете рате достави детаљан извештај школи о стању уплата за сваког ученика који се пријавио да иде на екскурзију.

            Школа се обавезује да у маниру коректног пословног сарадника помогне агенцији у случају да ученици-учесници путовања не исплате рате за екскурзију које су предвиђене за уплату после реализације екскурзије.

                                                           Члан 5.

     Агенција ће комплетан програм путовања реализовати у свему према понуди и захтевима из јавног позива.

           

                                                            Члан 6.

            Школа ће посебно на свој рачун прикупити од родитеља ученика износ надокнаде за наставнике који одреди Савет родитеља школе и на основу тога издати радницима тј. одељењским старешинама, пратиоцима ученика путне налоге и надокнаду за то

Агенција у смислу става 1. овог чалана нема никакве обавезе према радницима школе

Обавеза Агенције је да ангажује два лекара пратиоца групе и исплати надокнаду    за њих.

                                                       Члан 7.

            Школа се обавезује да ће се сви корисници екскурзије примерно понашати у складу са утврђеним кодексом понашања,тако да ће сву евентуалну штету причињену са њихове стране у потпуности надокнадити.

            О примени става 1. овог члана посебно се стара стручни вођа екскурзије кога посебним решењем именује директор школе.

                                                 

                                            Члан 8.

            Организатор путовања је сагласан да директор школе не може дозволити отпочињање екскурзије уколико аутобус не испуњава утврђене услове у погледу:

1.техничке исправности,

2.потребног броја седишта

3.одговарајуће удобности,

4.у случају када возачево психофизичко стање оправдано указује да није способан да безбедно управља аутобусом

(алкохолисаност,умор,болест и сл.) а све ако то констатује надлежна саобраћајна полиција.

            У току извођења екскурзије,права директора школе из става 1.овог члана преузима стручни вођа екскурзије,који је обавезан са представником организатора путовања потписати извештај о обиму и квалитету реализованог програма путовања а који је саставни део овог уговора.

                                                         Члан 9.

            Уговорне стране су сагласне да све евентуалне спорове настале у примени овог уговора реше споразумно, а уколико то не би било могуће одређује се надлежност арбитраже ЈУТА, а након тога надлежног суда у Чачку.

                                                         Члан 10.

            Овај уговор је сачињен у четири истоветна примерка, по два за сваку уговорну страну.

 

ОРГАНИЗАТОР ПУТОВАЊА,                                                                                                                  ШКОЛА-ГИМНАЗИЈА

__________________________                                                                                                             Директор Гимназије

Директор

                                                                                                                                                                  _________________

                                                                                                                                                                  Иван Ружичић,проф.

Претрага